“กรณ์”ลั่นใครโดนบริษัทประกันเท!มาทางนี้ เตรียมเอกสารให้พร้อมทีมทนายพรรคกล้าพร้อมช่วยสู้คดี

0
601

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า โดนบริษัทประกัน เท! อย่าเพียงกำหมัดแน่น..เตรียมเอกสารให้พร้อม “ทีมทนาย-พรรคกล้า”ช่วยรับมือ ทำความเข้าใจเบื้องต้น หากเราโดนยกเลิกสัญญาประกันฝ่ายเดียว โดยเราที่เป็นคู่สัญญาไม่โต้แย้ง อาจเสี่ยงต่อการถือว่า ยินยอมโดยปริยาย ดังนั้น ขอให้เตรียมตัวดังนี้
.
วันนี้หลายคนได้จดหมายจากบริษัทดังมาถึงบ้านว่า “โดนเท!”ขอให้รีบแกะอ่าน และดูรายละเอียดตัวเลขและวันที่เอกสารตามจดหมาย ขอให้เร่งลงมือทำดังนี้ 1.ดาวน์โหลดฟอร์มปฏิเสธการยกเลิก (ตามภาพ) หรือลิงค์https://klaparty.org/wp-content/uploads/2021/07/refuse-form-for-cancelled-insurance.pdf
.
2.หากมีจดหมายยกเลิกสัญญาประกันโควิดมาถึงบ้าน (ตามภาพ) และ 3.กรอกรายละเอียด และส่งกลับไปพร้อมทำสำเนาเก็บไว้ที่ตัวเองอีก 1 ฉบับ ส่งจดหมายกลับไปทันที พร้อมลงวันที่ให้ชัดเจน โดย จ่าหน้าถึง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 313 ถนนครีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หากในอนาคตติดโควิด และบริษัทปฏิเสธการจ่ายให้นำเอกสารการปฏิเสธการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ยื่นต่อ คปภ.(สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) เพื่อพิจารณาบังคับตามสัญญาต่อไป
.
ทีม”กล้าอาสา-ว่าความ” ช่วยดูแล หากพบปัญหา หรือขัดข้องประการใด ติดต่อเพจ “ทนายพี่อาร์ม” ผู้กล้า-สงขลา เพจ พงศธร ทนายพี่อาร์ม สุวรรณรักษา – สงขลาhttps://www.facebook.com/ARmyAttorneySongkhla และ’ทนายบอน’ คลองสามวา-กรุงเทพฯ เพจ ณัฐนันท์ บอน กัลยาศิริ https://www.facebook.com/bon.nattanan
.
รายละเอียดฉบับเต็ม เพื่อทำความเข้าใจ สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะที่ ๒๐ โดยถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนโดยฝ่ายหนึ่งคือผู้รับประกันและอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้เอาประกัน โดยจะอาศัยเอาภัยจากทรัพย์ที่เอาประกันหรือจากการทรงชีพ ก็ต้องพิจารณาจากสัญญาประกันแต่ละชนิด
.
โดยสัญญาประกันภัยเมื่อถือเป็นสัญญาอย่างหนึ่งการเกิดขึ้นของสัญญาก็ย่อมเกิดจากการสมัครใจของคู่สัญญา เสนอสนองถูกต้องตรงกันเกิดเป็นสัญญา ปัญหามีว่าหากวันหนึ่งฝ่ายใดอยากยกเลิกสัญญาแต่ฝ่ายเดียวสามารถทำได้หรือไม่ ก็ต้องบอกว่าเมื่อสัญญาเกิดจากความสมัครใจทั้งสองฝ่าย การยกเลิกก็ต้องเกิดจากสมัครใจทั้งสองฝ่าย เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน
.
จากกรณีที่เป็นประเด็นร้อนคือการยกเลิกสัญญาของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยที่อ้างเหตุว่าโรคระบาดรุนแรงมากขึ้นจนเกินการควบคุม จึงไม่ใช่กรณีที่ผู้เอาประกันทำผิดสัญญาประกันภัย บริษัทผู้รับประโยชน์จึงจะอ้างเหตุดังกล่าวมายกเลิกสัญฝ่ายเดียวไม่ได้
.
หากมีการออกหนังสือยกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวก็สามารถแสดงเจตนาปฏิเสธการยกเลิกสัญญาได้ ทั้งนี้หากมีข้อพิพาททางสัญญาประกัน เรามีหน่วยงานที่เรียกว่า คปภ. ซึ่งคอยควบคุมดูแลเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #กรณ์ จาติกวณิช #พรรคกล้า #บริษัทประกัน #ยกเลิกประกันโควิด #สินมั่นคงประกันภัย