- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง "กรณ์"เสนอแนวทาง “Vaccine Economy”ปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว กุญแจโอกาสสร้างรายได้เข้าประเทศ จี้รัฐปรับระบบราชการให้ทันยุคโลกเปลี่ยน

“กรณ์”เสนอแนวทาง “Vaccine Economy”ปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว กุญแจโอกาสสร้างรายได้เข้าประเทศ จี้รัฐปรับระบบราชการให้ทันยุคโลกเปลี่ยน


.
วันที่ 11 มิ.ย. นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรรกล้า และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ซีอีโอสายการบินแอร์เอเชีย กล่าวในคลับเฮาส์แลกเปลี่ยนความเห็นกันถึงมาตรการเปิดประเทศภายหลังจากที่ประขาชนทยอยได้รับวัคซีน โดยทั้งสองมีความกังวลถึงนโยบายที่ยังไม่ชัดเจนของรัฐบาล อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การเปิดเมืองโดยนำร่องที่ จ.ภูเก็ตในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ไม่ราบรื่น
.
โดยนายกรณ์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเป็นหัวใจและโอกาสที่จะไปสู่การใช้ชีวิตปกติเพื่อเศรษฐกิจจะได้กลับมาอย่างเร็วที่สุด ดังนั้นจึงมีแรงกดดันเรื่องการจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอกับประชาชนเพื่อสามารถเปิดประเทศได้ภายในสิ้นปี โดยใช้ จ.ภูเก็ต เป็นตัวนำร่อง ซึ่งทางจังหวัดได้มีการรณรงค์ ฉีดวัคซีน มาตั้งแต่เดือนเมษายน เพื่อให้ครบ 70% ทันวันที่ 1 กรกฎาคม ตามข้อตกลงของรัฐบาล แต่ก็มีการเปลี่ยนเงื่อนไขการกักตัวนักท่องเที่ยวต่างประเทศจาก 7 วัน เป็น 14 วัน ซึ่งต้องมีการเร่งทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร ผับ บาร์
.
วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีจำนวนเพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาหรือไม่เพราะที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาและปิดตัวไปหลายราย ซึ่งต้องเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการปรับวงเงินสินเชื่อของ พรบ.แบงค์ชาติ ที่มีเงื่อนไขยุ่งยากที่ทำให้ ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐจะต้องเข้าไปดูแลในแง่แหล่งทุนไม่ใช่ปล่อยให้เขาดูแลตัวเอง เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อนำร่องที่ภูเก็ตไปแล้วจะไม่แป้ก
.
ส่วนการจะขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ คงต้องรออีกพักใหญ่ เพราะกว่าประชาชนจะรับวัคซีนครบ 70% ตามเงื่อนไข ก็คงจะในราวสิ้นปี ถึงต้นปีหน้า ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างแน่นอน และต้องมาคิดกันว่าการเดินทางไปมาในประเทศ จะผ่อนปรนได้แค่ไหนว่าถ้าใครที่ฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้ว สามารถเดินทางได้เป็นปกติแม้จะไปจากพื้นที่สีแดงก็ตาม 
.
“ขณะนี้มีการอนุมัติ พรก.5 แสนล้านแล้ว รัฐบาลจึงต้องคิดให้ทะลุ เพราะสมการรอบนี้ต่างจากคราวที่แล้วที่เน้นการปูพรมเยียวยาประชาชน แต่ครั้งนี้ต้องใช้อย่างมียุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการอัดฉีดให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีสายป่าน ให้สามารถเดินต่อได้ นอกจากนี้ และสิ่งที่ท้าทายอีกอย่างคือ ประชาชนที่ลังเลการฉีดวัคซีน ซึ่งอาจจะมีจำนวนมากกว่าผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วด้วยซ้ำ ตรงนี้รัฐบาลต้องวางแผนว่าจะนำพากลุ่มคนเหล่านี้มาฉีดได้อย่างไร เพื่อให้พวกเขาคลายความกังวลและความกลัวกับการต้องฉีดวัคซีน ซึ่งในหลายประเทศก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน” นายกรณ์ กล่าว 
.
หัวหน้าพรรคกล้า ได้เสนอแนวทาง “Vaccine Economy”โดยมองว่าเป็นโอกาสของคนไทยทุกคน ที่จะปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป เช่น ควรปรับเปลี่ยนประเภทนักท่องเที่ยว ให้อยู่นานขึ้น ให้เขาสามารถ Work from Thailand ได้ โดยอำนวยความสะดวกในการออกวีซ่าออนไลน์ เพื่อจูงใจให้เขามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการทำงาน และควรมีโอกาสสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
.


นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวทาง Rainbow Economy ดึงกลุ่ม LGBTQ ซึ่งไม่มีภาระของบุตร ซึ่งเป็นเด็กที่อาจยังไม่เข้าข่ายได้รับวัคซีน คนกลุ่มนี้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เช่นเดียวกับกลุ่มที่จะพำนักยาวนานกว่านักท่องเที่ยวปกติคือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้พวกเขามั่นใจถึงความปลอดภัยที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เราไม่อยากรอดไปวันๆ แต่ต้องการที่จะรอดอย่างยั่งยืนมากกว่า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่ประเทศต้องปรับตัว โดยเฉพาะการระบบราชการที่ล้าหลังต้องปรับอย่างเร่งด่วน   
.
ขณะที่นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ซีอีโอ สายการบินแอร์เอเชีย กล่าวว่า วันนี้แม้คนภูเก็ตจะพร้อม แต่ความชัดเจนในเรื่องของการเปิดให้มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ยังไม่มี ทั้งรายชื่อสายการบิน โปโตคอลของผู้โดยสาร ตลอดจนนักบินและลูกเรือว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ต้องกักตัว 14 วันหรือไม่ ถ้าต้องกักก็คงไม่มีใครอยากบินเข้ามา และเมื่อเขาเข้ามาเขาต้องมีอะไรบ้าง ใบตรวจ ใบฉีดวัคซีน และจะต้องมาเก็บตัวอย่างอีกหรือไม่ ถ้าต้องทำต้องไปที่ไหน ในส่วนของมาตรการเว้นระยะห่าง ผู้ประกอบการต้องทำอย่างไร ซึ่งรายละเอียดพวกนี้จะต้องเตรียการล่วงหน้า 60 วัน เพื่อการวางแผนขายตั๋วเพื่อให้ผู้โดยสารเต็มลำ มันส่งผลต่อการจองที่พัก อาหาร และการบริการต่างๆ เพราะหากมาน้อย ผู้ประกอบการก็จะแบกต้นทุนมหาศาลยิ่งเมื่อเปิดประเทศแล้วผู้โดยสารไม่มาเพิ่มจะทำอย่างไร 
.
ทั้งนี้เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้ารัฐบาลจะมีมาตรการออกมาแต่อยากให้เป็นก้อนนโยบายที่ชัดเจนไม่ปรับเปลี่ยนไปมาจนเกิดความสับสน และอยากให้ใช้ประสบการณ์ความล่าช้าในครั้งนี้เป็นแนวทางปรับปรุงเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้นสำหรับการเปิดในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป
.
นายธรรศพลฐ์ กล่าวอีกว่า เวลานี้เชื่อว่าเงินเก็บของประชาชนลดน้อยลง บางคนอาจใช้บัตรเครดิตกันจนเต็มวงเงินไปแล้ว ดังนั้นแม้จะมีประกาศให้เดินทางได้ และออกแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวให้น่าสนใจแค่ไหนก็ตาม ก็เชื่อว่าคงจะไม่กระเตื้องมากนัก อาจจะใช้เวลาสองถึงสามปี กว่าเศรษฐกิจจะค่อย ๆ กลับคืนมา
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #กรณ์ จาติกวณิช #พรรรกล้า #ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ #คลับเฮาส์ #ท่องเที่ยว #โควิด
- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘ณัฐวุฒิ’ออกโรงแล้ว!!ขอพูดบ้างความจริงอีกมุม เบื้องหลังจุดแยกทาง’จตุพร-แกนนำนปช.’

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย และอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวคลิปวิดิโอความยาว 9.18 นาที หัวข้อ"จุดแยกทางแกนนำนปช. ความจริงอีกมุมหนึ่ง เพื่อความครบถ้วนรอบด้าน" ระบุช่วงหนึ่งว่า หลังจากที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช. ออกจากคุกลางปี 2561 เราก็มีการพบปะ ประชุมกันตามปกติ กระทั่งวันหนึ่งคุณจตุพรได้ปรารภช่วงที่สังสรรค์กับพี่น้องนปช.จำนวนหนึ่ง หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งตนก็นั่งอยู่ด้วยว่า...
- Advertisement -

‘ยูเนสโก’จ่อขึ้นทะเบียน!!’ประเพณีสงกรานต์’ของไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันนี้(28 ม.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณ องค์การยูเนสโก (UNESCO) อนุมัติให้ “ประเพณีสงกรานต์” (Songkran in Thailand, traditional Thai New...

‘สมคิด’ชี้ผลกระทบเศรษฐกิจจากพิษโควิด’คนตัวเล็ก’ลำบากที่สุด!!แนะหาวิธีเยียวยาหลังการค้ายังติดชะงัก

เพจเฟซบุ๊ก"พรรคสร้างอนาคตไทย" โพสต์คำกล่าวนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย ระบุว่า “โควิดทำให้ทุกประเทศมีปัญหา ซึ่งคนลำบากที่สุดคือคนตัวเล็ก การค้ายังคงติดชะงัก ควรหาวิธีเยียวยา” สถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนตัวเล็ก หากโรคระบาดยังอยู่กับคนไทยอีก 3 ปี จนทำให้คนเริ่มคุ้นชินกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่การค้ายังคงติดชะงัก ควรหาวิธีเยียวยาคนตัวเล็ก.

‘กรณ์’ประกาศรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่!!หารายได้ใหม่5 ล้านล้านเข้าประเทศ ลั่นไม่เอาเงินคนทำงานมาแจกคนจน

วันนี้ (27 ม.ค.2566) นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า หารายได้ใหม่ 5 ล้านล้านบาทให้ประเทศไทย! เศรษฐกิจไทย กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เราไม่อาจแก้ปัญหาแบบเดิม เราเบื่อกับนโยบายแจกเงินจากภาษีประชาชน นโยบายเศรษฐกิจของ พรรคชาติพัฒนากล้า - ChartpattanaKLA Party เราเจาะลึกถึงการรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่ และการหาเงินจากแหล่งรายได้ใหม่ๆ เข้าประเทศ...

Related News

‘ณัฐวุฒิ’ออกโรงแล้ว!!ขอพูดบ้างความจริงอีกมุม เบื้องหลังจุดแยกทาง’จตุพร-แกนนำนปช.’

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย และอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวคลิปวิดิโอความยาว 9.18 นาที หัวข้อ"จุดแยกทางแกนนำนปช. ความจริงอีกมุมหนึ่ง เพื่อความครบถ้วนรอบด้าน" ระบุช่วงหนึ่งว่า หลังจากที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช. ออกจากคุกลางปี 2561 เราก็มีการพบปะ ประชุมกันตามปกติ กระทั่งวันหนึ่งคุณจตุพรได้ปรารภช่วงที่สังสรรค์กับพี่น้องนปช.จำนวนหนึ่ง หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งตนก็นั่งอยู่ด้วยว่า...

‘ยูเนสโก’จ่อขึ้นทะเบียน!!’ประเพณีสงกรานต์’ของไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันนี้(28 ม.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณ องค์การยูเนสโก (UNESCO) อนุมัติให้ “ประเพณีสงกรานต์” (Songkran in Thailand, traditional Thai New...

‘สมคิด’ชี้ผลกระทบเศรษฐกิจจากพิษโควิด’คนตัวเล็ก’ลำบากที่สุด!!แนะหาวิธีเยียวยาหลังการค้ายังติดชะงัก

เพจเฟซบุ๊ก"พรรคสร้างอนาคตไทย" โพสต์คำกล่าวนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย ระบุว่า “โควิดทำให้ทุกประเทศมีปัญหา ซึ่งคนลำบากที่สุดคือคนตัวเล็ก การค้ายังคงติดชะงัก ควรหาวิธีเยียวยา” สถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนตัวเล็ก หากโรคระบาดยังอยู่กับคนไทยอีก 3 ปี จนทำให้คนเริ่มคุ้นชินกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่การค้ายังคงติดชะงัก ควรหาวิธีเยียวยาคนตัวเล็ก.

‘กรณ์’ประกาศรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่!!หารายได้ใหม่5 ล้านล้านเข้าประเทศ ลั่นไม่เอาเงินคนทำงานมาแจกคนจน

วันนี้ (27 ม.ค.2566) นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า หารายได้ใหม่ 5 ล้านล้านบาทให้ประเทศไทย! เศรษฐกิจไทย กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เราไม่อาจแก้ปัญหาแบบเดิม เราเบื่อกับนโยบายแจกเงินจากภาษีประชาชน นโยบายเศรษฐกิจของ พรรคชาติพัฒนากล้า - ChartpattanaKLA Party เราเจาะลึกถึงการรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่ และการหาเงินจากแหล่งรายได้ใหม่ๆ เข้าประเทศ...

‘สนธิรัตน์’แนะเร่งเดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนกุญแจสำคัญ!!ยกระดับรายได้-ลดรายจ่ายประชาชน

เพจเฟซบุ๊ก"พรรคสร้างอนาคตไทย" โพสต์คำกล่าวนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย โดยระบุว่า “เร่งเดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชน ยกระดับรายได้และลดรายจ่ายของประชาชน” โรงไฟฟ้าชุมชนมีความเดินหน้าโครงการที่เร็วขึ้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติตีตกเรื่องข้อกล่าวหา ในเรื่องพิจารณาการประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา.คุณสนธิรัตน์ ในฐานะเป็นคนผลักดันโครงการนี้มาตั้งแต่ต้น มีความเห็นว่าประโยชน์ของโครงการที่จะตกอยู่กับประชาชนและเศรษฐกิจฐานราก มุ่งหวังว่าให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าโครงการโดยเร็ว โรงไฟฟ้าชุมชนสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้าน เป็นนโยบายที่นำศักยภาพของชุมชนมาเป็นกุญแจสำคัญ...

‘ชัชชาติ’ร่อนจดหมาย!!จังหวัดข้างเคียงเร่งคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นพิษ หลังพบสถานการณ์ PM2.5 ยังอ่วม

วันนี้ (27 ม.ค.2566) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ว่า จากการพยากรณ์ในวันที่ 26-27 ม.ค.นี้ มีค่าฝุ่นสูงขึ้น เนื่องจากอากาศที่กดลงและมีลมต่ำ แต่คาดว่าในวันที่ 28-29 ม.ค.นี้ สถานการณ์ฝุ่นจะคลี่คลาย ขณะที่กทม. มีมาตรการเร่งกำจัดแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งในช่วงนี้จะเห็นว่ามีการเผาชีวมวลที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้มีการส่งจดหมายถึงจังหวัดข้างเคียง...

‘ศุภชัย’เตือน’ก้าวไกล’ค้านย้าย’หมอสุภัทร’ระวังผิด ม.185!!แฉเคลื่อนไหวสอดรับกันเป็นปี่เป็นขลุ่ย’น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า’

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กกรณีพรรคก้าวไกลออกแถลงการณ์คัดค้านการการโยกย้าย หมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และประธานชมรมแพทย์ชนบท ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ระบุว่า "น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่าและเรื่องที่พึงระวัง".การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำเป็นเรื่องปกติของระบบราชการ  คนมีความรู้ความสามารถรับราชการอยู่ที่เดิมพัฒนาหน่วยงานให้บริการดี การโยกย้ายคนเก่งแบบที่ว่าไปช่วยพัฒนาที่อื่นประชาชนก็จะได้ประโยชน์ทัดเทียมกับเขาบ้าง คงจะเป็นไปไม่ได้ที่ข้าราชการท่านนั้นจะคิดว่าเก้าอี้หรือตำแหน่งนี้จะเป็นของตนตลอดชั่วกัลป์ เพราะการโยกย้ายข้าราชการ  ผู้บังคับบัญชาย่อมยึดหลักกฎหมายและระเบียบต่างๆ ดูความเหมาะสมและยึดประโยชน์ประชาชน.ล่าสุด พรรคก้าวไกลออกแถลงการณ์คัดค้านการย้ายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ...

‘สมคิด’ให้สัญญา!!มุ่งสร้างโอกาสให้เด็กไทยอย่างเท่าเทียม สานความฝันเพื่ออนาคตอันสดใสแบบที่ปรารถนา

เพจเฟซบุ๊ก"พรรคสร้างอนาคตไทย" โพสต์คำกล่าวนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ระบุว่า “สร้างโอกาส” ให้กับพวกเขา ไม่ว่าจะยากดีมีจน หรือเป็นใครก็ตาม เขาต้องได้รับ “โอกาส” อย่างเท่าเทียมกัน ดร.สมคิด ได้ให้คำสัญญา แทนคำขวัญวันเด็ก...

‘จุรินทร์’ประกาศประวัติศาสตร์ไทย-อียู!!นับหนึ่ง FTA ดันไทยแต้มต่อทางการค้าได้เปรียบคู่แข่ง 27 ประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ แถลงผลการหารือทวิภาคีกับนายวัลดิส โดมโบรฟสกิส รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปด้านเศรษฐกิจและกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า หรือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของสหภาพยุโรป ในช่วงเย็นวันที่ 25 ม.ค.66 ตามเวลาท้องถิ่น ที่ Le Berlaymont กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ระบุว่า วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของไทยกับสหภาพยุโรป ที่ได้มีการเจรจาจัดทำ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป.นายจุรินทร์...

‘จาตุรนต์’สะเทือนใจ!!’แบม-ตะวัน’เตือนปล่อยไว้สภาพนี้ความสูญเสียอาจเกิดขึ้นได้ จี้ 3 ข้อเรียกร้อง

นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ผมเคยร่วมกับเพื่อนๆเรียกร้องให้ฝ่ายตุลาการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลยในคดีความมั่นคงที่ไม่ได้รับการประกันตัวมาบ้างและเคยแสดงความเห็นต่อกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้มาแล้ว โดยหวังว่าจะเกิดความยุติธรรมแก่เยาวชนและไม่ทำให้สังคมอยู่ในสภาพขัดแย้งบานปลายอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผมและเพื่อนๆเคยเป็นผู้ถูกกระทำมาก่อน.ต่อเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่สะเทือนใจคือการที่น้องนักศึกษา 2 คนได้แก่น้องแบมกับตะวัน ถอนประกันตัวเองและอดอาหารประท้วงการที่ศาลถอนประกันเพื่อนอีก 2 คน และมีข้อเสนอ 3 ข้อ.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรีบเข้ามาแก้ไขโดยเร็วที่สุดเพราะหากปล่อยให้เยาวชนทั้งสองคน อยู่ในสภาพเช่นนี้อีกต่อไปแล้ว ความสูญเสียของชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ แล้วในที่สุด จะมีคำถามต่อกระบวนการยุติธรรม ที่ไม่อาจหาคำตอบในเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความยุติธรรมได้อีกต่อไป ซึ่งผมมีความเห็นต่อข้อเรียกร้อง 3...

‘วิษณุ’ชี้’ทักษิณ’กลับไทยไม่มีใครห้ามอยู่ที่เจ้าตัว กระบวนการยุติธรรมรออยู่!!รับส่วนตัวอยากให้กลับ

วานนี้(26 ม.ค.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุถึงกรณีมีฝ่ายการเมืองเสนอนิรโทษกรรมว่า ยังไม่เห็นกระแสดังกล่าว เห็นเพียงแต่นำเสนอข่าวทางหนังสือพิมพ์มานั้งนานแล้ว รวมถึงนายแพทย์ระวี มาศฉมาดล ส.ส.พรรคพลังธรรมใหม่ ออกมาพูด ซึ่งเป็นเรื่องที่สภาไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเนื่องจากเหลือเวลาน้อย โดยตนได้มีการพูดคุยกับนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าเหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์ ก็จะปิดสมัยการประชุมสภา พร้อมกับมองว่าทำกฎหมายเก่าให้แล้วเสร็จดีที่สุด.นายวิษณุมองว่า การพูดถึงการนิรโทษกรรมใกล้ช่วงเลือกตั้ง...

‘ชัชชาติ’เตือนคนกรุง!!26 ม.ค. ค่าฝุ่นกทม.พุ่ง แนะประชาชนเตรียมรับมือ พร้อมวางแผนการเดินทาง

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เพื่อหารือความร่วมมือ รวมทั้งสรุปสถานการณ์ การคาดการณ์ และการยกระดับมาตรการช่วงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน โดยเปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า สิ่งหนึ่งที่มีปัญหาชัดเจน คือ การเผาในที่โล่ง...

‘ทักษิณ’ยกคำนักปราชญ์สวน!!’บิ๊กตู่’แค่สะท้อนความจริงที่คนใกล้ตัวไม่กล้าพูด

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัว Thaksin Shinawatra โดยแชร์ภาพข่าวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ตอบคำถามสื่อถึงนายทักษิณ โดยระบุว่า “อย่าไปพูดถึงคนคนนั้นผมไม่ชอบ”.นายทักษิณ เขียนแคปชั่นว่า "นักปราชญ์พูดไว้ว่า คนที่มีอำนาจมากเท่าไหร่ ก็เริ่มหันหลังให้กับความจริงมากเท่านั้น ผมเพียงสะท้อนความจริงที่คนใกล้ตัวไม่กล้าพูด เพื่อให้ท่านได้รับรู้".

‘อมรัตน์’สวน!!’ทักษิณ’พาดพิงก้าวไกล ลั่นเป็นพรรคซ้าย-กลาง เชิดชูความยุติธรรม’ไม่เอ๊กซ์ตรีม’

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวผ่าน CareTalk x Care ClubHouse ในหัวข้อ 'มีเรื่องคาใจ ก็ถามมาเลอ!'ที่ระบุช่วงหนึ่งถึงพรรคก้าวไกลว่า ถ้าแฟนคลับชอบแบบเอ็กซ์ตรีมก็ไปที่ก้าวไกล ชอบปากท้องต้องมาก่อนและประชาธิปไตยที่เหมาะสมก็มาเพื่อไทย".นางอมรัตน์ เขีบนแคปชั่นว่า"ก้าวไกล เป็นพรรคการเมืองแบบ “ซ้าย-กลาง” หรือ “Centre-left...

‘ชูวิทย์’แย้มเดือนหน้าได้เห็นข่าวใหญ่!!’นอท กองสลากพลัส’พาดหัวทุกสื่อ พ้อคอร์รัปชั่นไทยกัดกินถึงแกนหลัก

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า หมายเหตุประเทศไทย 2566 หลายเรื่องราวผ่านมาในชีวิตจนถึงช่วงปลายของผม สังขารล้วนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยเปลี่ยนในประเทศไทยคือ “การส่งส่วย” ไม่ว่าพนันออนไลน์ที่ต้องส่งให้ตำรวจ ผบ.ตร. สั่งสอบ มาเก๊า 888 หรือที่มีตำรวจชื่อย่อ “ก” กับ “ต” ในวงการย่อมรู้ดีว่าหมายถึงใคร.ส่วนประชาชนที่ไม่ทราบคงเดาออกว่า เกี่ยวข้องกับตำรวจแน่นอน...
- Advertisement -