- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง "กรณ์"เสนอแนวทาง “Vaccine Economy”ปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว กุญแจโอกาสสร้างรายได้เข้าประเทศ จี้รัฐปรับระบบราชการให้ทันยุคโลกเปลี่ยน

“กรณ์”เสนอแนวทาง “Vaccine Economy”ปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว กุญแจโอกาสสร้างรายได้เข้าประเทศ จี้รัฐปรับระบบราชการให้ทันยุคโลกเปลี่ยน


.
วันที่ 11 มิ.ย. นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรรกล้า และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ซีอีโอสายการบินแอร์เอเชีย กล่าวในคลับเฮาส์แลกเปลี่ยนความเห็นกันถึงมาตรการเปิดประเทศภายหลังจากที่ประขาชนทยอยได้รับวัคซีน โดยทั้งสองมีความกังวลถึงนโยบายที่ยังไม่ชัดเจนของรัฐบาล อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การเปิดเมืองโดยนำร่องที่ จ.ภูเก็ตในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ไม่ราบรื่น
.
โดยนายกรณ์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเป็นหัวใจและโอกาสที่จะไปสู่การใช้ชีวิตปกติเพื่อเศรษฐกิจจะได้กลับมาอย่างเร็วที่สุด ดังนั้นจึงมีแรงกดดันเรื่องการจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอกับประชาชนเพื่อสามารถเปิดประเทศได้ภายในสิ้นปี โดยใช้ จ.ภูเก็ต เป็นตัวนำร่อง ซึ่งทางจังหวัดได้มีการรณรงค์ ฉีดวัคซีน มาตั้งแต่เดือนเมษายน เพื่อให้ครบ 70% ทันวันที่ 1 กรกฎาคม ตามข้อตกลงของรัฐบาล แต่ก็มีการเปลี่ยนเงื่อนไขการกักตัวนักท่องเที่ยวต่างประเทศจาก 7 วัน เป็น 14 วัน ซึ่งต้องมีการเร่งทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร ผับ บาร์
.
วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีจำนวนเพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาหรือไม่เพราะที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาและปิดตัวไปหลายราย ซึ่งต้องเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการปรับวงเงินสินเชื่อของ พรบ.แบงค์ชาติ ที่มีเงื่อนไขยุ่งยากที่ทำให้ ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐจะต้องเข้าไปดูแลในแง่แหล่งทุนไม่ใช่ปล่อยให้เขาดูแลตัวเอง เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อนำร่องที่ภูเก็ตไปแล้วจะไม่แป้ก
.
ส่วนการจะขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ คงต้องรออีกพักใหญ่ เพราะกว่าประชาชนจะรับวัคซีนครบ 70% ตามเงื่อนไข ก็คงจะในราวสิ้นปี ถึงต้นปีหน้า ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างแน่นอน และต้องมาคิดกันว่าการเดินทางไปมาในประเทศ จะผ่อนปรนได้แค่ไหนว่าถ้าใครที่ฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้ว สามารถเดินทางได้เป็นปกติแม้จะไปจากพื้นที่สีแดงก็ตาม 
.
“ขณะนี้มีการอนุมัติ พรก.5 แสนล้านแล้ว รัฐบาลจึงต้องคิดให้ทะลุ เพราะสมการรอบนี้ต่างจากคราวที่แล้วที่เน้นการปูพรมเยียวยาประชาชน แต่ครั้งนี้ต้องใช้อย่างมียุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการอัดฉีดให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีสายป่าน ให้สามารถเดินต่อได้ นอกจากนี้ และสิ่งที่ท้าทายอีกอย่างคือ ประชาชนที่ลังเลการฉีดวัคซีน ซึ่งอาจจะมีจำนวนมากกว่าผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วด้วยซ้ำ ตรงนี้รัฐบาลต้องวางแผนว่าจะนำพากลุ่มคนเหล่านี้มาฉีดได้อย่างไร เพื่อให้พวกเขาคลายความกังวลและความกลัวกับการต้องฉีดวัคซีน ซึ่งในหลายประเทศก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน” นายกรณ์ กล่าว 
.
หัวหน้าพรรคกล้า ได้เสนอแนวทาง “Vaccine Economy”โดยมองว่าเป็นโอกาสของคนไทยทุกคน ที่จะปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป เช่น ควรปรับเปลี่ยนประเภทนักท่องเที่ยว ให้อยู่นานขึ้น ให้เขาสามารถ Work from Thailand ได้ โดยอำนวยความสะดวกในการออกวีซ่าออนไลน์ เพื่อจูงใจให้เขามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการทำงาน และควรมีโอกาสสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
.


นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวทาง Rainbow Economy ดึงกลุ่ม LGBTQ ซึ่งไม่มีภาระของบุตร ซึ่งเป็นเด็กที่อาจยังไม่เข้าข่ายได้รับวัคซีน คนกลุ่มนี้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เช่นเดียวกับกลุ่มที่จะพำนักยาวนานกว่านักท่องเที่ยวปกติคือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้พวกเขามั่นใจถึงความปลอดภัยที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เราไม่อยากรอดไปวันๆ แต่ต้องการที่จะรอดอย่างยั่งยืนมากกว่า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่ประเทศต้องปรับตัว โดยเฉพาะการระบบราชการที่ล้าหลังต้องปรับอย่างเร่งด่วน   
.
ขณะที่นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ซีอีโอ สายการบินแอร์เอเชีย กล่าวว่า วันนี้แม้คนภูเก็ตจะพร้อม แต่ความชัดเจนในเรื่องของการเปิดให้มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ยังไม่มี ทั้งรายชื่อสายการบิน โปโตคอลของผู้โดยสาร ตลอดจนนักบินและลูกเรือว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ต้องกักตัว 14 วันหรือไม่ ถ้าต้องกักก็คงไม่มีใครอยากบินเข้ามา และเมื่อเขาเข้ามาเขาต้องมีอะไรบ้าง ใบตรวจ ใบฉีดวัคซีน และจะต้องมาเก็บตัวอย่างอีกหรือไม่ ถ้าต้องทำต้องไปที่ไหน ในส่วนของมาตรการเว้นระยะห่าง ผู้ประกอบการต้องทำอย่างไร ซึ่งรายละเอียดพวกนี้จะต้องเตรียการล่วงหน้า 60 วัน เพื่อการวางแผนขายตั๋วเพื่อให้ผู้โดยสารเต็มลำ มันส่งผลต่อการจองที่พัก อาหาร และการบริการต่างๆ เพราะหากมาน้อย ผู้ประกอบการก็จะแบกต้นทุนมหาศาลยิ่งเมื่อเปิดประเทศแล้วผู้โดยสารไม่มาเพิ่มจะทำอย่างไร 
.
ทั้งนี้เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้ารัฐบาลจะมีมาตรการออกมาแต่อยากให้เป็นก้อนนโยบายที่ชัดเจนไม่ปรับเปลี่ยนไปมาจนเกิดความสับสน และอยากให้ใช้ประสบการณ์ความล่าช้าในครั้งนี้เป็นแนวทางปรับปรุงเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้นสำหรับการเปิดในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป
.
นายธรรศพลฐ์ กล่าวอีกว่า เวลานี้เชื่อว่าเงินเก็บของประชาชนลดน้อยลง บางคนอาจใช้บัตรเครดิตกันจนเต็มวงเงินไปแล้ว ดังนั้นแม้จะมีประกาศให้เดินทางได้ และออกแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวให้น่าสนใจแค่ไหนก็ตาม ก็เชื่อว่าคงจะไม่กระเตื้องมากนัก อาจจะใช้เวลาสองถึงสามปี กว่าเศรษฐกิจจะค่อย ๆ กลับคืนมา
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #กรณ์ จาติกวณิช #พรรรกล้า #ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ #คลับเฮาส์ #ท่องเที่ยว #โควิด
- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

ตลาดคึกคัก! คนอุดรฯขอบคุณ ‘ลิซ่า’ สร้างพลังซอฟต์พาวเวอร์ ดันยอดขายผ้าพื้นเมืองพุ่ง

ตลาดคึกคัก! คนอุดรฯขอบคุณ 'ลิซ่า' สร้างพลังซอฟต์พาวเวอร์ ดันยอดขายผ้าพื้นเมืองพุ่ง จากกรณี ลิช่า BLACKPINK (ลลิษา มโนบาล) โพสต์ภาพนุ่งซิ่นผ้าฝ้ายย้อมครามไปเที่ยวอยุธยากับเพื่อน กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียล ทำให้นักท่องเที่ยวสั่งซื้อผ้าไหมขายขอนาคจนเกลี้ยงสต๊อก ตลาดผ้านาข่าฟีเวอร์ อย่างไม่เป็นเคยเป็นมาก่อน ล่าสุด(6...
- Advertisement -

กมธ.วุฒิสภา ฟันธง‘พิธา’ขาดคุณสมบัติ! จี้กกต. ส่งศาลรธน.ชี้ขาดก่อนวันโหวตนายก

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่รัฐสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมกมธ.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนการถือครองหุ้นไอทีวีของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกฯ โดยที่ประชุมเห็นว่า เรื่องนี้มีหลายคนไปยื่นร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)...

‘อนุทิน’ ชี้ให้พรรคอันดับ 1 ตั้งรัฐบาล แจงภาพพบ ‘เศรษฐา’ ไม่มีนัดดีลการเมือง ยืนยันปมโหวตนายกฯ ให้ย้อนดูจุดยืนพรรค

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้เข้ามาประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนตอบคำถามสื่อมวลชน ถึงข่าวการ “ดีล” กับฝ่ายต่างๆ หลังการเลือกตั้งว่าไม่มีการพูดคุย นี่เพิ่งกลับจากต่างประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ไปประชุมขององค์การอนามัยโลก และลาท่านนายกฯ ไปทำธุระ จึงไม่ได้ติดต่อกับใคร...

พลังSoft Power! ลิซ่านุ่งผ้าซิ่นลายโบราณ ทำยอดขายถล่ม ‘แม่เดียร์น่าเจ้าของร้าน’ดีใจคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าผ้าไทยมากขึ้น

หลังจาก ลิช่า BLACKPINK (ลลิษา มโนบาล) โพสต์ภาพนุ่งซิ่นผ้าฝ้ายย้อมครามไปเที่ยวอยุธยากับเพื่อน กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลที่หลายคนตามหา เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านชานเรือน เลขที่ 92/1-2 ตลาดผ้านาข่า เทศบาลตำบลนาข่า อ.เมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายผ้าไทยที่ใหญ่ที่สุดใน จ.อุดรธานี

Related News

ตลาดคึกคัก! คนอุดรฯขอบคุณ ‘ลิซ่า’ สร้างพลังซอฟต์พาวเวอร์ ดันยอดขายผ้าพื้นเมืองพุ่ง

ตลาดคึกคัก! คนอุดรฯขอบคุณ 'ลิซ่า' สร้างพลังซอฟต์พาวเวอร์ ดันยอดขายผ้าพื้นเมืองพุ่ง จากกรณี ลิช่า BLACKPINK (ลลิษา มโนบาล) โพสต์ภาพนุ่งซิ่นผ้าฝ้ายย้อมครามไปเที่ยวอยุธยากับเพื่อน กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียล ทำให้นักท่องเที่ยวสั่งซื้อผ้าไหมขายขอนาคจนเกลี้ยงสต๊อก ตลาดผ้านาข่าฟีเวอร์ อย่างไม่เป็นเคยเป็นมาก่อน ล่าสุด(6...

กมธ.วุฒิสภา ฟันธง‘พิธา’ขาดคุณสมบัติ! จี้กกต. ส่งศาลรธน.ชี้ขาดก่อนวันโหวตนายก

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่รัฐสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมกมธ.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนการถือครองหุ้นไอทีวีของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกฯ โดยที่ประชุมเห็นว่า เรื่องนี้มีหลายคนไปยื่นร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)...

‘อนุทิน’ ชี้ให้พรรคอันดับ 1 ตั้งรัฐบาล แจงภาพพบ ‘เศรษฐา’ ไม่มีนัดดีลการเมือง ยืนยันปมโหวตนายกฯ ให้ย้อนดูจุดยืนพรรค

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้เข้ามาประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนตอบคำถามสื่อมวลชน ถึงข่าวการ “ดีล” กับฝ่ายต่างๆ หลังการเลือกตั้งว่าไม่มีการพูดคุย นี่เพิ่งกลับจากต่างประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ไปประชุมขององค์การอนามัยโลก และลาท่านนายกฯ ไปทำธุระ จึงไม่ได้ติดต่อกับใคร...

พลังSoft Power! ลิซ่านุ่งผ้าซิ่นลายโบราณ ทำยอดขายถล่ม ‘แม่เดียร์น่าเจ้าของร้าน’ดีใจคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าผ้าไทยมากขึ้น

หลังจาก ลิช่า BLACKPINK (ลลิษา มโนบาล) โพสต์ภาพนุ่งซิ่นผ้าฝ้ายย้อมครามไปเที่ยวอยุธยากับเพื่อน กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลที่หลายคนตามหา เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านชานเรือน เลขที่ 92/1-2 ตลาดผ้านาข่า เทศบาลตำบลนาข่า อ.เมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายผ้าไทยที่ใหญ่ที่สุดใน จ.อุดรธานี

‘พิธา’ ประกาศแบ่งมรดกหุ้น ITV ให้แก่ทายาทอื่นแล้ว ลั่นมีความพยายามฟื้นคืนชีพความเป็นสื่อ สกัดเส้นทางตั้ง ‘รัฐบาลก้าวไกล’

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 66 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีถือหุ้น ITV ว่า ผมพร้อมสู้กับความพยายามคืนชีพ ITV เพื่อสกัดกั้นพวกเรา ตามที่ทราบกันดีว่า ตั้งแต่วันที่...

“เห็นแก่ประเทศและตลาดหุ้นด้วยเถิด” อดีตทูตนริศโรจน์ เบรคแรง! ถ้าเป็นได้แค่นักวิจัย อย่ารึเป็นรมว.คลัง

นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก Fuangrabil Narisroj ระบุว่า ถ้าศักยภาพเป็นได้แค่ “นักวิจัย”อย่าได้ริอาจไปเป็น รมว.คลังเลย เห็นแก่ประเทศและตลาดหุ้นด้วยเถิด ! Please ! ThePoint...

หยุดอุปโลกน์เป็นนายก!! ‘สามารถ’ แฉ ‘พิธา’ แผนกระเบื้องล่อหยก ชี้ตอนนี้แอบขายหุ้นสื่อทิ้งแล้ว

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง ความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่า จนถึงขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่ได้รับรอง ส.ส.แม้แต่รายเดียว ซึ่งรวมถึงนายพิธา เองด้วย ดังนั้นการเคลื่อนไหวของนายพิธา ที่ปฏิบัติตัวเสมือนนายกรัฐมนตรีนั้น ดูจะไม่เหมาะสม เพราะ กกต. อาจจะพิจารณาให้ใบเหลือง หรือใบแดง แก่ผู้สมัคร...

นักลงทุน วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจก้าวไกล ต้องหนุนการลงทุน ไม่ใช่จ้องสกัด!

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนชื่อดัง ให้สัมภาษณ์ในรายการโลกในมุมมองของ Value Invester เรื่อง "ตลาดหุ้นกับรัฐบาล" โดยระบุว่า นโยบายของรัฐบาลใหม่จะมีผลกระทบต่อกลุ่มทุนในตลาดหุ้น โดยเฉพาะความกังลวล เรื่องการนำโยบยทางการเมืองไปใช้ แล้วกระทบทุนใหญ่จำนวนมาก ประเด็นที่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กังวล อีกเรื่อง...

‘เสธ.หิ’ ซัดก้าวไกล จะเป็นนายกฯ ต้องแต่งตั้งจากสภา ไม่ใช่ตั้งกันเองในร้านอาหาร

'เสธ.หิ' ซัดก้าวไกล จะเป็นนายกฯ ต้องแต่งตั้งจากสภา ไม่ใช่ตั้งกันเองในร้านอาหาร วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายหิมาลัย ผิวพรรณ ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล ออกมาทวงสปิริต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...

‘หญิงหน่อย’ ถาม จะเลือกตั้งทำไมถ้าจะตั้ง “รัฐบาลแห่งชาติ” ย้ำเป็นการไม่เคารพเสียงประชาชน

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติจะมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้เชื่อมั่นในพรรคที่จะส่งบุคคลมาทำหน้าที่ประธานสภา โดยเฉพาะหน้าที่ในการควบคุมการประชุม ซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนั้นเชื่อว่าพรรคที่จะส่งประธานสภาจะต้องสรรหาคนที่เหมาะสมไปดำรงตำแหน่ง เพราะถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญ คุณหญิงสุดารัตน์เห็นว่าอยากเห็นพรรคลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 พูดคุยกันให้จบ ไม่อยากให้เปิดฟรีโหวต...

“มันคือการเมืองอย่างหนึ่ง” เพจดังชี้ ‘ก้าวไกล’ โชว์ภาพลักษณ์บวก สะท้อนบทบาทของฝั่งเสรีนิยมที่ “ฝั่งอนุรักษ์นิยมขาดหาย” แถมเป็นการเมืองที่ได้ผลดีมากๆ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เพจเฟสบุ๊ก "ความเห็นของผม" แชร์รูปภาพของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล พร้อมโพสต์ข้อความระบุว่า "หล่อไหม ตอบเลยว่า หล่อละมุนไหม ตอบเลยว่า ละมุนภาพเป็นบวกไหม ตอบเลยว่า บวกมาก

‘แรมโบ้’ ฟาด ‘โรม’ อยากมีอำนาจจนน้ำลายหก ก่อนจะไล่ ‘ลุงตู่ ‘ ไปตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อน

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) กล่าวถึงนายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล ระบุพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม อย่าหวังส้มหล่นและให้เตรียมเก็บของออกจากทำเนียบรัฐบาลว่า หากนายรังสิมันต์ ทราบถึงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาล จะทราบดีว่ามีอีกหลายขั้นตอนที่รัฐบาลใหม่จะเข้ามาทำงาน นายกฯ...

‘ดร.อานนท์’ ดีดปาก ‘โรม’ ต้องลี้ภัยไร้แผ่นดินสักวัน ส่วน ‘ลุงตู่’ ต้องเก็บกระเป๋าพ้นทำเนียบฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ระบุว่า ลุงตู่คงต้องเก็บของออกจากทำเนียบซักวัน ไปตามวาระและตามกฎหมาย ส่วนโรมนั้นอาจจะต้องเก็บของลี้ภัยไร้แผ่นดินอยู่ซักวัน ไม่ช้าก็เร็ว ThePoint #Newsthepoint #ดรอานนท์...

‘ทิพานัน’ ชู ‘ประยุทธ์’ ผู้นำสร้างความเจริญเป็นรูปธรรม สานฝันถนนมอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี ใกล้แล้วเสร็จกว่า 90%

วันที่ 1 มิ.ย. 66 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวกลาโหม เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย รองรับการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมไปสู่พื้นที่ต่างทั่วประเทศและเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค ล่าสุด โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี การก่อสร้างมีความคืบหน้า...

“พิธา” นำทีมก้าวไกล หารือ 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นกระจายอำนาจ-ความเจริญ

วันที่ 1 มิ.ย. 66 ที่สมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยกรรมการบริหาร และว่าที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล ร่วมประชุมกับนายกสมาคมอบต. แห่งประเทศไทย, นายกสมาคมอบจ. และเทศบาล เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนโยบายกระจายอำนาจ โดยนายพิธา กล่าวว่า ตนอยากเดินทางมาขอบคุณด้วยตัวเอง...
- Advertisement -