‘กฤษฎ์’ผู้สมัครสก.บึงกุ่ม ชูนโยบายปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ เพิ่มสวนสุขภาพ พร้อมยกระดับศูนย์สาธารณสุข

0
316

นายกฤษฎ์ เครือเจริญพร ผู้สมัคร สก.เขตบึงกุ่ม กลุ่มรักษ์กรุงเทพ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ผมเป็นคนกรุงเทพ เกิดและเติบโต ที่บึงกุ่มเรียนและพักอาศัยอยู่ที่นี่โดยได้จบการศึกษาจากพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม ครอบครัวผมเป็นคนหาเช้ากินค่ำ ผมมีพี่4คนและผมเป็นคนสุดท้อง ด้านประสบการณ์ทำงานเป็นสถาปนิกอิสระและรับงานคอนเซาน์ในโครงการต่างๆ
.
ความสนใจในด้านการเมือง ผมได้เข้ามาสู่แวดวงการเมืองจากความต้องการอยากที่จะทำงานด้านนี้จึงแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองและได้มาร่วมงานกับทีมงานกลุ่มรักษ์กรุงเทพ ที่มีนโยบายสอดคล้องกับสิ่งที่ผมต้องการพัฒนาอยู่ด้วย เช่นเรื่องการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี,มีสิ่งแวดล้อมดี,สร้างความสะดวกในการเดินทางและเสริมสร้างความปลอดภัย
.
ส่วนนโยบายในการพัฒนาพื้นที่บึงกุ่ม

1.การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บึงรับน้ำบึงกุ่มให้เป็นสวนสุขภาพ ที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
2.พัฒนาและยกระดับศูนย์สาธารณสุขที่อยู่ในเขตให้เป็น โรงพยาบาลประจำเขต โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ ในเรื่องการจองคิวตรวจและอื่นๆ
3.การปรับปรุงเรื่องภูมิทัศน์ของบึงกุ่ม โดยตัวผมเป็นสถาปนิก จะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา ออกแบบอาคารบ้านเรือน
.
สรุป ผมเชื่อว่าถ้ามีโอกาสผมจะออกแบบพื้นทีบึงกุ่มที่เป็นบ้านหลังใหญ่ของเรา ให้เป็นบ้านที่น่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพที่ดีกับทุกคน
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #กฤษฎ์เครือเจริญพร #สก. #บึงกุ่ม #กลุ่มรักษ์กรุงเทพ #เลือกตั้ง