“กลุ่มแพทย์”ล่ารายชื่อให้กำลังใจ“หมอยง”ยกเป็นที่เชื่อถือของวงการแพทย์-มีประสบการณ์ด้านไวรัสวิทยา และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

0
1215

ภายหลังมีคนกลุ่มหนึ่งออกมาล่ารายชื่อ เพื่อเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปลด ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ออกจากตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เนื่องจาก นพ.ยง ในฐานะที่ปรึกษาสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ให้กับรัฐบาล นั้น ล่าสุด กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย นพ.เทียม อังสาชน ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ พญ.มยุรี สัมพันธวิวัฒน์ นพ.วรเวช ทวีวุฒิทรัพย์ และพญ.วราภรณ์ ทวีวุฒิทรัพย์ และกลุ่มนิสิตเก่าจุฬาฯ นิสิตปัจจุบัน ได้รวบรวมรายชื่อผ่าน Google forms เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
.
โดยมีเนื้อหาระบุว่า เรียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องขอสนับสนุนและให้กำลังใจ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ระบุว่า ตามที่ได้มีกระแสผ่านทางสื่อเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปลด ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ออกจากตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เนื่องจาก นพ.ยง ในฐานะที่ปรึกษาสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ให้กับรัฐบาล ขาดจรรยาบรรณของตนเองเพื่อรับใช้ทางการเมืองนั้น
.
พวกข้าพเจ้ากลุ่มแพทย์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รู้จักและเฝ้าติดตามผลงานของ นพ.ยง ภู่วรวรรณ มาโดยตลอดเกือบครึ่งศตวรรษ ขอยืนยันว่า นพ.ยง ภู่วรวรรณ มีความเป็นเลิศในทางวิชาการ และมีประสบการณ์ในด้านไวรัสวิทยามีความมั่นคงในทางวิชาการ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตลอดมา เป็นที่เชื่อถือของวงการแพทย์ จึงขอให้ท่านได้เชื่อมั่นและปกป้องนักวิชาการที่มีความมั่นคงในจรรยาบรรณท่านนี้ด้วย ขอแสดงความนับถือ
.
ทั้งนี้ บรรดาเหล่านิสิตเก่าจุฬาฯ นิสิตจุฬาฯปัจจุบัน และผู้เห็นด้วยในการสนับสนุนดังกล่าวขอร่วมลงชื่อ ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzDdgd148JcP81OSl0ZIgjy7hLKvzfsnMKMPNL4e745XzatA/viewform

ThePOINT #ข่าวการเมือง #หมอยง #ยง ภู่วรวรรณ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #โควิด-19 #รัฐบาล