กันยายนนี้!! ‘เฟซบุ๊ก’ เรียกเก็บ VAT 7% จากการยิง Ads

0
834

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ทาง Facebook ได้ส่งอีเมล์ถึงผู้ใช้ว่าจะเริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จากการยิงโฆษณาบน Facebook โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนปี 2021 เป็นต้นไป
.
ทาง Facebook Business ได้มีการส่งอีเมล์ไปถึงผู้ประกอบการในไทย โดยที่เนื้อหามีการแจ้งว่าในวันที่ 1 กันยายนปี 2021 เป็นต้นไป โฆษณาบน Facebook ประเทศไทยจะต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
.
การเก็บภาษีดังกล่าวจะมีผลต่อผู้ลงโฆษณาที่ตั้งค่าประเทศไทย เป็น “เป้าหมายในการขาย” ในที่อยู่ธุรกิจหรือที่อยู่ส่วนบุคคลของตน และยังไม่ได้เพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มลงในบัญชีโฆษณา Facebook ของตน
ทั้งนี้ Facebook จะไม่บวกภาษีมูลค่าเพิ่มในการซื้อโฆษณาบน Facebook และผู้ใช้มีหน้าที่คำนวนและจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยด้วยตนเอง ภายใต้ระบบการนำส่งภาษี ตามกฏหมายภาษีของประเทศไทยที่ระบุไว้ในประมวลรัษฎากร หมวดภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตราที่ 83/6 (2)
.
ตามการประกาศดังกล่าวก็เท่ากับว่า เมื่อผู้ใช้มีการยิง Ads บน Facebook ไปเป็นจำนวนเงิน 1000 บาท ก็จะต้องจ่ายเงินที่ 1070 บาท สำหรับใครที่ชำระผ่านบัตรเครดิตในรายงานจะแจ้งยอดที่ 1000 บาท แต่จะเรียกเก็บจริงที่ 1070 บาท ส่วนใครที่ใช้วิธีการเติมเงินเข้าไปตัวเงินดังกล่าวก็จะถูกใช้ไม่เต็มจำนวน แต่จะหักไป 7%
.

#ThePOINT #Facebook #เฟซบุ๊ก #Ads #vat #ข่าวเทคโนโลยี