กางลิสต์’สิระ’ต้องชดใช้!!แจงค่าตอบแทน–สิทธิประโยชน์ จ่อแจ้งให้ชำระเงินคืนภายใน 30 วัน

0
243

วันที่ 23 ธ.ค. นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง คือ วันที่ 24 มี.ค.62 และตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151 วรรคสอง ระบุในกรณีกระทำผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับเลือกให้เป็นส.ส. ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมา แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่า เมื่อมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงคำวินิจฉัยเต็มเมื่อไหร่ ก็คงจะได้ดำเนินการ
.
นพ.สุกิจ ระบุว่า ขณะนี้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาฯ โดยสำนักงานการคลัง กำลังดำเนินการรวบรวมจำนวนเงิน เพื่อรายงานไปยังเลขาธิการสภาฯ จากนั้น จะแจ้งไปยังนายสิระให้คืนเงิน ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนดังกล่าว ส่วนเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่นั้น วันนี้คงยังไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่สำหรับหลักเกณฑ์ในการคิดคำนวณเงินกรณีนี้ ซึ่งเคยใช้กับอดีตส.ส.พรรคก้าวไกล ท่านหนึ่งที่มีกรณีใกล้เคียงกัน คือ พ้นจากสมาชิกภาพ และตอนนี้อยู่ระหว่างการคืนเงินให้สภา
.
นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า สำหรับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ส.ส. มีดังนี้ 1.เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่ม คิดตั้งแต่วันเข้ารับตำแหน่ง คือ วันที่ 24 มีค 62 – วานนี้ (22 ธ.ค.64) เดือนละ 113,560 บาท 2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม คือ ค่าพาหนะ 3.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การประชุม 1 ครั้ง เบี้ยประชุมครั้งละ 1,500 บาท วันละไม่เกิน 2 คณะ เบี้ยประชุมคณะอนุกมธ. ครั้งละ 800 บาท วันละไม่เกิน 2 ครั้ง
.
4.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิก คือ ผู้ช่วย ส.ส. 5 คน คนละ 1.5 หมื่นบาท ผู้ชำนาญการประจำตัว ส.ส. 2 คน คนละ 1.5 หมื่นบาท ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. 1 คน 2.4 หมื่นบาท 5.ค่าโดยสารเครื่องบินโดยใช้ใบเบิกทาง 6.ค่ารักษาพยาบาล มีขั้นตอน และอัตราการเบิก และ7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกมธ. ทั้งหมดนี้เมื่อแจ้งไปยังนายสิระแล้ว จะต้องคืนเงินภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ระหว่างนี้สำนักงานเลขาธิการสภาฯ กำลังรวบรวมเงินซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง เพื่อความถูกต้องชัดเจน
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สุกิจอัถโถปกรณ์ #สภาผู้แทนราษฎร #สิระเจนจาคะ #พรรคพลังประชารัฐ #สิ้นสภาพสส.