- Advertisement -
หน้าแรก เศรษฐกิจ ก.ล.ต. ฟัน!!'สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร'บิ๊กTASCO ปมใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น สั่งชดใช้กว่า 12 ล้าน มีผลพ้นเป็นกรรมการทิปโก้

ก.ล.ต. ฟัน!!’สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร’บิ๊กTASCO ปมใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น สั่งชดใช้กว่า 12 ล้าน มีผลพ้นเป็นกรรมการทิปโก้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 2 ราย กรณีขายหุ้นบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO) โดยอาศัยข้อมูลภายใน และกรณียินยอมให้ผู้กระทำความผิดใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน โดยให้ผู้กระทำผิดชำระเงินรวม 12,993,120 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกับผู้กระทำความผิดทั้ง 2 ราย
.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตรวจสอบเพิ่มเติม พบการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดของบุคคล 2 ราย ได้แก่ (1) นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ขณะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของ TASCO ขายหุ้น TASCO โดยอาศัยข้อมูลภายใน และ (2) นางสาวภนิดา เกิดธูป ยินยอมให้นายสิทธิลาภใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อปกปิดตัวตนของนายสิทธิลาภ
.
ทั้งนี้นายสิทธิลาภ ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อราคาหุ้น TASCO เกี่ยวกับกรณีที่ TASCO จะยกเลิกการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ส่งผลให้ TASCO ต้องปิดโรงกลั่นหลักในเมือง Kemaman ประเทศมาเลเซียเป็นการชั่วคราว เนื่องจากโรงกลั่นดังกล่าวใช้น้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาเกือบทั้งหมด ในการนำไปผลิตเป็นสินค้าที่เป็นรายได้หลักของ TASCO เกือบทั้งหมด
.
นายสิทธิลาภ ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท TASCO เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 และเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายสิทธิลาภได้ขายหุ้น TASCO ของตนเองผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อนางสาวภนิดา ก่อนที่ TASCO เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงผลขาดทุนจากมูลค่าหุ้น TASCO การกระทำของนายสิทธิลาภเป็นความผิดฐานขายหุ้น TASCO โดยอาศัยข้อมูลภายในตามมาตรา 242(1) ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 และมาตรา 296/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
.
ส่วนการกระทำของนางสาวภนิดาเป็นความผิดฐานยินยอมให้นายสิทธิลาภใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อปกปิดตัวตนของนายสิทธิลาภตามมาตรา 297 วรรคหนึ่ง ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 317/5(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับเดียวกัน
.
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดทั้ง 2 ราย ดังกล่าว โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ได้แก่ ค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ ชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) ให้นายสิทธิลาภ ชำระค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับ และชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 12,595,935 บาท และกำหนดมาตรการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นเวลา 20 เดือน

(2) ให้นางสาวภนิดา ชำระค่าปรับทางแพ่งและชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 397,185 บาท และกำหนดมาตรการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา 4 เดือน
.
การกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทำความผิดลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอม ก.ล.ต. จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราที่อัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติโดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่ ค.ม.พ. กำหนด ทั้งนี้ เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิดเป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง
.
อย่างไรก็ตามในส่วนของนายสิทธิลาภ นั้น นอกจาก”กลุ่มทรัพย์สาคร”จะมีตำแหน่งเป็นกรรมการและถือหุ้นใน TASCO แล้วยังเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกับตระกูล “เศรษฐิน” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของ TASCO ขณะเดียวกันก็พบว่า “กลุ่มทรัพย์สาคร” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) หรือ TIPCO เป็นบริษัทแม่ที่ถือหุ้น TASCO อยู่ถึง 23.43% โดยนายสิทธิลาภ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TIPCO อยู่ถึง 11.40% ซึ่งหมายดวามว่าจริงๆแล้ว
“กลุ่มทรัพย์สาคร” คือเจ้าของตัวจริงของทั้ง TIPCO และ TASCO ดังนั้นมาตรการลงโทษจากกรณีขายหุ้นดังกล่าว จึงส่งผลให้นายสิทธิลาภ ต้องพ้นตำแหน่งจากกรรมการบริษัทมหาชนอื่นๆ อาทิ บริษัท ทิปโก้ อีกด้วย
.

ThePOINT #ข่าวเศรษฐกิจ #กลต #ขายหุ้น #บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ #TASCO #สิทธิลาภทรัพย์สาคร

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘ไพศาล’เผยความจริงที่ปิดบังไม่ได้อีกแล้ว!!ชี้ล้ม’ระบบเลือกตั้งกล้วยอุบาทว์’เพื่อไทยแลนด์สไลด์มาแน่

นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ความจริงอันปิดบังไม่ได้อีกแล้ว 1 มีการเบี้ยวข้อตกลงในการปรับคณะรัฐมนตรีที่ตกลงกันในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านไปเรียบร้อยแล้ว 2 สื่อและไอโอ 3 ค่ายใหญ่กองเชียร์ลุงสามเปิดฉากถล่มลุงหนึ่งชนิดไม่ยั้งมือทุกวัน วันละหลายๆรอบ และปลุกกระแสล้มพลังประชารัฐอย่างไม่เกรงใจใคร.3 เกี่ยวกับร่างกฎหมายเลือกตั้งนั้น มีปฏิบัติการสวนทางกัน 2 กระแส กระแสหนึ่งระดมกำลังสั่งการให้ใช้วิธี 500 หารเพื่อสร้างและรักษา"ระบบกล้วยอุบาทว์"...
- Advertisement -

ดราม่าจนได้!!โซเชียลรุมค้าน’รมว.ยุติธรรม’ออกหน้าเคลียร์เอง หนุ่มติดหนี้กยศ. 3 แสนแถมโดนยึดคอนโด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โพสต์คลิปวิดิโอการช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. ของหนุ่มรายหนึ่ง ซึ่งเป็นหนี้ 3 แสนบาท จนถูกฟ้องยึดทรัพย์ ก่อนที่จะสามารถไกล่เกลี่ยจนสำเร็จ ได้ลดหนี้ลงและมีโอกาสได้คอนโดคืน โดยนายสมศักดิ์ ระบุข้อความว่า "ผมได้ช่วยไกล่เกลี่ยให้ได้คอนโดคืน หลังเป็นหนี้ กยศ. 3 แสนบาทจนถูดฟ้องยึดทรัพย์ ผมอยากให้ทุกท่านมาเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ จะได้คลายทุกข์ มีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไป".ทั้งนี้ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไป...

‘นิพิฏฐ์’ซัดสภาใช้วิธีพิสดาร!!คว่ำกฎหมายสำคัญ เสียดายฉีกเงินล้านทิ้ง ลั่นฝากผีฝากไข้ไม่ได้

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ประชาธิปไตยก็เหมือนต้นไม้ ที่ไม่ได้เจริญงอกงามได้ในดินทุกชนิด ในที่สุด กฎหมายสำคัญที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ก็ถูกรัฐสภาคว่ำลง ด้วยวิธีพิสดาร คือ ไม่เข้าประชุม ทำให้องค์ประชุมไม่ครบ และไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลา 180 วัน หากถือว่า กม.นี้ เป็นกม.สำคัญก็ต้องมีผู้แสดงความรับผิดชอบ กล่าวคือ.1.พรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล โดยมีเงื่อนไขที่ว่า จะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย...

‘บิ๊กป๊อก’พูดชัด!!ปมลือสะพัด’บิ๊กป้อม’จ่อรับไม้ต่อบิ๊กตู่ ลั่นไม่สืบทายาท 3ป. มาด้วยกันไปด้วยกัน

วันนี้(11 ส.ค.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่า ขอให้ท่านมีความสุขแข็งแรง และยืนยันไม่ได้พูดคุยกันเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งพล.อ.ประวิตร ก็บอกว่า ไปเขียนอะไรกันเองไม่เห็นนมีอะไร และยืนยันไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นกับสูตรหาร 100 อีกด้วย.ส่วนมองว่าพล.อ.ประวิตร อายุ 77 ปี มี สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโอกาสหรือไม่ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี...

Related News

‘ไพศาล’เผยความจริงที่ปิดบังไม่ได้อีกแล้ว!!ชี้ล้ม’ระบบเลือกตั้งกล้วยอุบาทว์’เพื่อไทยแลนด์สไลด์มาแน่

นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ความจริงอันปิดบังไม่ได้อีกแล้ว 1 มีการเบี้ยวข้อตกลงในการปรับคณะรัฐมนตรีที่ตกลงกันในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านไปเรียบร้อยแล้ว 2 สื่อและไอโอ 3 ค่ายใหญ่กองเชียร์ลุงสามเปิดฉากถล่มลุงหนึ่งชนิดไม่ยั้งมือทุกวัน วันละหลายๆรอบ และปลุกกระแสล้มพลังประชารัฐอย่างไม่เกรงใจใคร.3 เกี่ยวกับร่างกฎหมายเลือกตั้งนั้น มีปฏิบัติการสวนทางกัน 2 กระแส กระแสหนึ่งระดมกำลังสั่งการให้ใช้วิธี 500 หารเพื่อสร้างและรักษา"ระบบกล้วยอุบาทว์"...

ดราม่าจนได้!!โซเชียลรุมค้าน’รมว.ยุติธรรม’ออกหน้าเคลียร์เอง หนุ่มติดหนี้กยศ. 3 แสนแถมโดนยึดคอนโด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โพสต์คลิปวิดิโอการช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. ของหนุ่มรายหนึ่ง ซึ่งเป็นหนี้ 3 แสนบาท จนถูกฟ้องยึดทรัพย์ ก่อนที่จะสามารถไกล่เกลี่ยจนสำเร็จ ได้ลดหนี้ลงและมีโอกาสได้คอนโดคืน โดยนายสมศักดิ์ ระบุข้อความว่า "ผมได้ช่วยไกล่เกลี่ยให้ได้คอนโดคืน หลังเป็นหนี้ กยศ. 3 แสนบาทจนถูดฟ้องยึดทรัพย์ ผมอยากให้ทุกท่านมาเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ จะได้คลายทุกข์ มีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไป".ทั้งนี้ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไป...

‘นิพิฏฐ์’ซัดสภาใช้วิธีพิสดาร!!คว่ำกฎหมายสำคัญ เสียดายฉีกเงินล้านทิ้ง ลั่นฝากผีฝากไข้ไม่ได้

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ประชาธิปไตยก็เหมือนต้นไม้ ที่ไม่ได้เจริญงอกงามได้ในดินทุกชนิด ในที่สุด กฎหมายสำคัญที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ก็ถูกรัฐสภาคว่ำลง ด้วยวิธีพิสดาร คือ ไม่เข้าประชุม ทำให้องค์ประชุมไม่ครบ และไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลา 180 วัน หากถือว่า กม.นี้ เป็นกม.สำคัญก็ต้องมีผู้แสดงความรับผิดชอบ กล่าวคือ.1.พรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล โดยมีเงื่อนไขที่ว่า จะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย...

‘บิ๊กป๊อก’พูดชัด!!ปมลือสะพัด’บิ๊กป้อม’จ่อรับไม้ต่อบิ๊กตู่ ลั่นไม่สืบทายาท 3ป. มาด้วยกันไปด้วยกัน

วันนี้(11 ส.ค.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่า ขอให้ท่านมีความสุขแข็งแรง และยืนยันไม่ได้พูดคุยกันเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งพล.อ.ประวิตร ก็บอกว่า ไปเขียนอะไรกันเองไม่เห็นนมีอะไร และยืนยันไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นกับสูตรหาร 100 อีกด้วย.ส่วนมองว่าพล.อ.ประวิตร อายุ 77 ปี มี สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโอกาสหรือไม่ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี...

ป.ป.ช. เปิดเชฟ!!‘ชัชชาติ’รวย 42 ล้านบาท สถานภาพหย่าภรรยาปี60 มีคริปโต 4 แสนเศษ

วันนี้(11 ส.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2565 ทั้งนี้พบว่า นายชัชชาติ ระบุประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี ไว้ว่า ระหว่างปี 2560-2561 มีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์...

‘สร้างอนาคตไทย’ปล่อยคลิป!!ย้ำจุดยืนเทิดทูนสถาบัน พร้อมเปิดเหตุผลที่’ทีมสมคิด’ต้องกลับมา

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์คลิปวิดิโอผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเนื้อหาย้ำจุดยืนของพรรคสร้างอนาคตไทย เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ และเหตุผลที่ทีมสมคิดต้องกลับมา เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบราชการ สู้กับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยระบุว่า เรารักในหลวง เราคิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักสำคัญของประเทศ แล้วเป็นเสาหลักที่ทำให้ประเทศ อยู่รอดมาจนวันนี้ เพราะเราเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตประเทศไทยด้วยครับ.ผมเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นสิ่งที่พรรคสร้างอนาคตไทยเชื่อมั่น ทีมสมคิดกลับมาครั้งนี้ จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบราชการ เราจะทำให้ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อย ได้เติบโตและพัฒนาตามศักยภาพของตัวเอง ทีมสมคิดตั้งใจจะเข้ามาขัดขวางการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบราชการทุกระดับครับ ทีมสมคิดจะร่วมกับทุกองค์กร...

‘วิเชียร’จี้ถามใครอยู่เบื้องหลังสภาล่ม??ลั่นหยุดใช้สภาเป็นเครื่องมือผู้มีอำนาจ ถึงเวลาแก้รธน. คืนอำนาจให้ปชช.

วันนี้(11 ส.ค) นายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรค และผู้อำนวยการพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) กล่าวถึงกรณีสภาล่ม เนื่องจากมีส.ส.เข้าร่วมประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 10 ส.ค. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… ไม่ครบองค์ประชุม ว่า การแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ต้องใช้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาบนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่าวุฒิสภาจะคอยป้องกันการใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไปแก้ไขกติกาต่างๆ ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ."ผลร้ายกลับกลายเป็นว่าผู้มีอำนาจสั่งผ่านวุฒิสภามาตัดสินสูตรคำนวณ...

‘อุตตม’เตือน!!ดอกเบี้ยพุ่งส่อทำเอสเอ็มอีโคม่า ชวนระดมความเห็นหาทางออกแก้ปัญหาหนี้สิน

ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ที่ตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ร้อยละ .25 เป็นร้อยละ .75 ในวันนี้ (10 ส.ค.65) เป็นไปตามการคาดการณ์ของหลายฝ่าย การใช้นโยบายการเงินโดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยนั้น เป็นแนวทางปกติในภาวะที่มีความห่วงใยเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่จะสูงขึ้น อย่างไรก็ดี การปรับขึ้นดอกเบี้ยก็จะส่งต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วย เช่น อาจทำให้การบริโภคของประชาชนชะลอตัวลงได้.รวมทั้งทำให้ต้นทุนการเงินของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปัจจุบันเศรษฐกิจของไทยยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และแนวโน้มเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง ผู้ประกอบการภาคธุรกิจหลายประเภทยังอยู่ในภาวะอ่อนแอ...

‘ทนายตั้ม’เผยจบแล้ว!!คดี’โฟกัส’ฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด ให้จำเลยโพสต์ขอโทษกลุ่มFcท็อปนิวส์ 8 สัปดาห์

นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ โพสต์เฟซบุ๊ก"ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ" ระบุข้อความว่า'คดีน้องโฟกัส ที่ฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่ศาลอาญา วันนี้จำเลยรับสารภาพและสัญญาว่าจะโพสต์ขอโทษในกลุ่ม Fc Top News สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 8 สัปดาห์ น้องโฟกัสให้อภัยเพราะเห็นว่าจำเลยอายุมากแล้ว แต่ขอให้ระวังในการแสดงความคิดเห็นอย่าทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายอีก.

‘ธันวา’จี้ปิดช่อง!!ขบวนการล้มเจ้าใช้ทำลายสถาบัน เชื่อสุดท้ายปชช.เห็นธาตุแท้ ม.112แค่วาทกรรมหวังเปลี่ยนระบอบการปกครอง

นายธันวา ไกรฤกษ์ รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กข้อความระบุว่า พรุ่งนี้จะครบรอบ 2 ปี แห่งการชุมนุมที่มีการขึ้นป้ายชัดเจนว่า "เราไม่ต้องการปฏิรูป แต่เราต้องการปฏิวัติ" โดยข้อเรียกร้องหลักๆนอกเหนือจากการกล่าวโจมตีสถาบันแล้ว คือการยกเลิกมาตรา 112 ในฐานะเป็นคนหนึ่งที่มีจุดยืนชัดเจนมาตลอด ว่าต้องการให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่ เพื่อคานอำนาจนักการเมืองชั่วที่มีมาทุกยุคทุกสมัย ผมขอประกาศไว้ตรงนี้เลยว่า "สถาบันสามารถคงอยู่อย่างมั่นคงและสง่างามได้ โดยปราศจากมาตรา 112".หากคิดให้ดีๆ มาตรา 112...

‘น้องแรมโบ้’กระซวกปาก!!’แม่ยกประชาธิปัตย์’อย่าอวดรู้อวดฉลาด ปมฟันธงนายกฯครบวาระ8 ปี เย้ยระวังเอาปี๊บคุมหัว

วันนี้(10 สิงหาคม) นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นางกาญจนี วัลยะเสวี แม่ยกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ยกเอกสารของ กรธ. ชี้ชัดวาระ 8 ปีนายกฯต้องนับตั้งแต่ 24 ส.ค.57 พร้อมเตรียมจุดพลุกันทั่วประเทศ โดยระบุว่าไม่แน่ใจว่านางกาญจนี ตีความหมายของ กรธ.ไว้อย่างไร หรือตีความเข้าข้างตัวเอง แต่ตนเองมองว่าหากมีการไปยื่นตีความการดำรงตำแหน่งนายกฯ...

‘ดร.เสรี’งงอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่า?? รู้แล้วเหตุบางพรรครีบไล่’ลุงตู่’อ้างทำประเทศชาติล่มจม

วันนี้(10 ส.ค.) ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ระบุว่า นักการเมืองบางคนในบางพรรค เขาอยู่ประเทศเดียวกับเราหรือเปล่า เขาจึงพูดว่าลุงตู่ทำประเทศชาติล่มจม ให้อยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว เขาไม่เห็นหรือว่าลุงตู่แก้ปัญหาอะไรบ้าง เขาไม่เห็นหรือว่าลุงตู่พัฒนาอะไรบ้าง จะต้องไล่ลุงตู่ให้ออกไปให้ได้เพื่อฝ่ายตนจะได้อำนาจ ไม่ได้ทำเพื่อประชาชน เพราะถ้าให้อยู่ต่อลุงตู่จะมีผลงานมากขึ้นเรื่อยๆ จนพวกตนจะฉุดความนิยมลุงตู่ไม่ได้.บอกให้พวกเราเปิดตาให้กว้าง แล้วจะเห็นว่าถ้าลุงตู่อยู่ต่ออะไรจะเกิดขึ้น เราเปิดตามานานแล้ว และสิ่งที่เราเห็นคือประเทศชาติพัฒนาเป็นอย่างมาก เขาบอกให้ลุงตู่ไม่ต้องมองกฎหมาย ให้มองประชาชนแล้วจะรู้ว่าอยู่มา...

‘เจี๊ยบ ก้าวไกล’เปิดหลักฐาน!!ข้อสรุป 8 ปี’บิ๊กตู่’ที่ชัดเจนที่สุด ด้าน’โฆษกรัฐบาล’ติงบางกลุ่มเคลื่อนไหวปลุกประเด็นบิดเบือน

จากกรณีในโซเชียลมีเดีย มีการแชร์เอกสารบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชุดของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 2561 เกี่ยวกับประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และการนับระยะเวลา 8 ปี.ขณะที่นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า เปิดหลักฐานข้อสรุป 8 ปีประยุทธ์ ที่ชัดเจนที่สุด ไม่ต้องตีความใดๆ อีกแล้ว...

วางมือจากงาน!!รู้หรือไม่10 สิงหา’วันขี้เกียจสากล’ ปล่อยตัวเองพักผ่อนเต็มที่

หลายคนรู้กันหรือไม่ว่าวันนี้ 10 สิงหาคม เป็นวันขี้เกียจสากล (International Day of Layziness) เป็นอีกวันแสนสบายสำหรับคนชอบผ่อนคลาย  โดยในวันดังกล่าวนี้ ยังมีชื่อเรียกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น วันขี้เกียจสากล วันขี้เกียจ และวันแห่งการไม่ทำอะไรสักอย่างสากล (IDODN – International Day Of Doing Nothing) เป็นต้น.แม้ต้นกำเนิดของวันขี้เกียจสากลนี้...

‘เพื่อไทย’ปัดดีลลับ!!จับมือพปชร. เดินเกมสภาล่ม ยืนยันหนุนใช้สูตรหาร 100 ตั้งแต่แรก

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ระบุถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ (10 ส.ค.) ที่จะมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่า เชื่อว่าภาพรวมไม่มีปัญหาที่จะลงชื่อเป็นองค์ประชุม แต่ฝ่ายค้านกำหนดไม่ได้ว่าจะให้เกิดสภาล่มเพื่อให้ร่างกฎหมายไม่ทันตามกำหนดเวลา 180 วัน และจะต้องกลับไปใช้ร่างเดิม เพราะฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างน้อย แต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยยืนยันมาตลอดว่า ทำไมไม่หาร 100 ตั้งแต่แรก."อยากให้เสียงข้างมากคำนึงถึงเสียงของประชาชน...
- Advertisement -