- Advertisement -
หน้าแรก เศรษฐกิจ ก.ล.ต. ฟัน!!'สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร'บิ๊กTASCO ปมใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น สั่งชดใช้กว่า 12 ล้าน มีผลพ้นเป็นกรรมการทิปโก้

ก.ล.ต. ฟัน!!’สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร’บิ๊กTASCO ปมใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น สั่งชดใช้กว่า 12 ล้าน มีผลพ้นเป็นกรรมการทิปโก้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 2 ราย กรณีขายหุ้นบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO) โดยอาศัยข้อมูลภายใน และกรณียินยอมให้ผู้กระทำความผิดใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน โดยให้ผู้กระทำผิดชำระเงินรวม 12,993,120 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกับผู้กระทำความผิดทั้ง 2 ราย
.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตรวจสอบเพิ่มเติม พบการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดของบุคคล 2 ราย ได้แก่ (1) นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ขณะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของ TASCO ขายหุ้น TASCO โดยอาศัยข้อมูลภายใน และ (2) นางสาวภนิดา เกิดธูป ยินยอมให้นายสิทธิลาภใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อปกปิดตัวตนของนายสิทธิลาภ
.
ทั้งนี้นายสิทธิลาภ ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อราคาหุ้น TASCO เกี่ยวกับกรณีที่ TASCO จะยกเลิกการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ส่งผลให้ TASCO ต้องปิดโรงกลั่นหลักในเมือง Kemaman ประเทศมาเลเซียเป็นการชั่วคราว เนื่องจากโรงกลั่นดังกล่าวใช้น้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาเกือบทั้งหมด ในการนำไปผลิตเป็นสินค้าที่เป็นรายได้หลักของ TASCO เกือบทั้งหมด
.
นายสิทธิลาภ ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท TASCO เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 และเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายสิทธิลาภได้ขายหุ้น TASCO ของตนเองผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อนางสาวภนิดา ก่อนที่ TASCO เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงผลขาดทุนจากมูลค่าหุ้น TASCO การกระทำของนายสิทธิลาภเป็นความผิดฐานขายหุ้น TASCO โดยอาศัยข้อมูลภายในตามมาตรา 242(1) ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 และมาตรา 296/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
.
ส่วนการกระทำของนางสาวภนิดาเป็นความผิดฐานยินยอมให้นายสิทธิลาภใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อปกปิดตัวตนของนายสิทธิลาภตามมาตรา 297 วรรคหนึ่ง ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 317/5(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับเดียวกัน
.
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดทั้ง 2 ราย ดังกล่าว โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ได้แก่ ค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ ชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) ให้นายสิทธิลาภ ชำระค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับ และชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 12,595,935 บาท และกำหนดมาตรการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นเวลา 20 เดือน

(2) ให้นางสาวภนิดา ชำระค่าปรับทางแพ่งและชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 397,185 บาท และกำหนดมาตรการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา 4 เดือน
.
การกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทำความผิดลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอม ก.ล.ต. จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราที่อัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติโดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่ ค.ม.พ. กำหนด ทั้งนี้ เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิดเป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง
.
อย่างไรก็ตามในส่วนของนายสิทธิลาภ นั้น นอกจาก”กลุ่มทรัพย์สาคร”จะมีตำแหน่งเป็นกรรมการและถือหุ้นใน TASCO แล้วยังเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกับตระกูล “เศรษฐิน” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของ TASCO ขณะเดียวกันก็พบว่า “กลุ่มทรัพย์สาคร” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) หรือ TIPCO เป็นบริษัทแม่ที่ถือหุ้น TASCO อยู่ถึง 23.43% โดยนายสิทธิลาภ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TIPCO อยู่ถึง 11.40% ซึ่งหมายดวามว่าจริงๆแล้ว
“กลุ่มทรัพย์สาคร” คือเจ้าของตัวจริงของทั้ง TIPCO และ TASCO ดังนั้นมาตรการลงโทษจากกรณีขายหุ้นดังกล่าว จึงส่งผลให้นายสิทธิลาภ ต้องพ้นตำแหน่งจากกรรมการบริษัทมหาชนอื่นๆ อาทิ บริษัท ทิปโก้ อีกด้วย
.

ThePOINT #ข่าวเศรษฐกิจ #กลต #ขายหุ้น #บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ #TASCO #สิทธิลาภทรัพย์สาคร

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘รัฐมนตรีป้ายแดง’ขอบคุณนายกฯ ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ ให้คำมั่น!!ตั้งใจงานเต็มที่แข่งกับเวลาที่มีไม่มากนัก

วันนี้(1 ธ.ค.) นายสุนทร​ ปานแสงทอง​ ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวก่อนเข้าพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อรับตำแหน่ง ว่า จะทำให้ดีที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายไว้ เพราะระยะเวลาไม่มากนัก แต่ไม่ได้รู้สึกกดดันในการเข้ารับตำแหน่งแต่อย่างใด เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยทำงานท้องถิ่นมาก่อน​ไม่น้อยกว่า​​40 ปี.นายสุนทร​ ยังระบุว่า ขอบคุณ พลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ความไว้วางใจ ให้มาปฏิบัติดำรงตำแหน่ง​ และขอบคุณพลเอกประวิตร​ วงษ์สุวรรณ​ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ...
- Advertisement -

‘สร้างอนาคตไทย’ปักธง!!ชายแดนใต้ ลั่นไม่ต้องการเพียงส.ส. แต่ต้องการคนมาร่วมสร้างบ้านเมือง ชูติดโซล่าเซลล์ทุกหลังคาหากได้เป็นรัฐบาล

วันรี้(1 ธ.ค.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย พร้อมด้วย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย และคณะ ลงพื้นที่จ.นราธิวาส เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ประกอบด้วยนายวัชระ ยาวอฮะซัน เขต 1 นายสารี สะมะแอ เขต...

‘อุตตม’ลั่น’สร้างอนาคตไทย’พร้อมเดินหน้าการเมือง!!รับอยู่ระหว่างพูดคุยปมควบรวมพรรค ยังไม่มีข้อยุติ100%

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) ระบุถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ทำให้พรรคเดินหน้าการเมืองได้เต็มที่แล้วใช่หรือไม่ ว่า พรรคได้เตรียมพร้อมมาตลอด และพร้อมเดินหน้าต่อเนื่อง ส่วนสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 100 จะทำให้พรรคเล็กอยู่ยาก และหาทางรวมกับพรรคอื่นหรือไม่นั้น เมื่อกฎเกณฑ์และกติกาออกมาแบบนี้ ต้องไปดูแต่ละพรรคจะมีแนวทางอย่างไรในการเดินหน้าต่อไปให้ได้ ส่วนการควบรวมก็อยู่ในใจบางพรรค แต่สำหรับพรรคสร้างอนาคตไทย อยู่บนหลักการที่ว่าหากเราเลือกเส้นทางนั้น ก็จะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราจะสามารถทำงานให้ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.ส่วนพรรคสร้างอนาคตไทยมีแนวคิดควบรวมพรรคหรือไม่ นายอุตตม ระบุว่า...

‘พงศ์พรหม’ชี้กรุงเทพฯ แซงหน้าสิงคโปร์เมืองหมาะทำงาน-น่าอยู่อันดับ6ของโลก!!แนะเพิ่มข้อเดียวแล้วจะperfect

นายพงศ์พรหม ยามะรัต รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า จากข่าว CNBC จัดอันดับกรุงเทพเป็นเมืองที่เหมาะกับการทำงาน และพักอาศัยดีที่สุดอันดับ 6 ของโลก เป็นที่ 1 ในเอเชีย แถมแซงสิงคโปร์ได้เป็นครั้งแรก สำหรับผม มันขึ้นกับว่าคุณกำลังมองอะไร จะดูท่อเน่า หรือพื้นที่สีเขียวที่ดีขึ้น หรือของกินหลากหลายที่สุดในโลกละมั้ง หรือคน คนที่แสนจะสนุกสนาน มีน้ำใจ...

Related News

‘รัฐมนตรีป้ายแดง’ขอบคุณนายกฯ ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ ให้คำมั่น!!ตั้งใจงานเต็มที่แข่งกับเวลาที่มีไม่มากนัก

วันนี้(1 ธ.ค.) นายสุนทร​ ปานแสงทอง​ ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวก่อนเข้าพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อรับตำแหน่ง ว่า จะทำให้ดีที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายไว้ เพราะระยะเวลาไม่มากนัก แต่ไม่ได้รู้สึกกดดันในการเข้ารับตำแหน่งแต่อย่างใด เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยทำงานท้องถิ่นมาก่อน​ไม่น้อยกว่า​​40 ปี.นายสุนทร​ ยังระบุว่า ขอบคุณ พลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ความไว้วางใจ ให้มาปฏิบัติดำรงตำแหน่ง​ และขอบคุณพลเอกประวิตร​ วงษ์สุวรรณ​ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ...

‘สร้างอนาคตไทย’ปักธง!!ชายแดนใต้ ลั่นไม่ต้องการเพียงส.ส. แต่ต้องการคนมาร่วมสร้างบ้านเมือง ชูติดโซล่าเซลล์ทุกหลังคาหากได้เป็นรัฐบาล

วันรี้(1 ธ.ค.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย พร้อมด้วย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย และคณะ ลงพื้นที่จ.นราธิวาส เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ประกอบด้วยนายวัชระ ยาวอฮะซัน เขต 1 นายสารี สะมะแอ เขต...

‘อุตตม’ลั่น’สร้างอนาคตไทย’พร้อมเดินหน้าการเมือง!!รับอยู่ระหว่างพูดคุยปมควบรวมพรรค ยังไม่มีข้อยุติ100%

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) ระบุถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ทำให้พรรคเดินหน้าการเมืองได้เต็มที่แล้วใช่หรือไม่ ว่า พรรคได้เตรียมพร้อมมาตลอด และพร้อมเดินหน้าต่อเนื่อง ส่วนสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 100 จะทำให้พรรคเล็กอยู่ยาก และหาทางรวมกับพรรคอื่นหรือไม่นั้น เมื่อกฎเกณฑ์และกติกาออกมาแบบนี้ ต้องไปดูแต่ละพรรคจะมีแนวทางอย่างไรในการเดินหน้าต่อไปให้ได้ ส่วนการควบรวมก็อยู่ในใจบางพรรค แต่สำหรับพรรคสร้างอนาคตไทย อยู่บนหลักการที่ว่าหากเราเลือกเส้นทางนั้น ก็จะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราจะสามารถทำงานให้ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.ส่วนพรรคสร้างอนาคตไทยมีแนวคิดควบรวมพรรคหรือไม่ นายอุตตม ระบุว่า...

‘พงศ์พรหม’ชี้กรุงเทพฯ แซงหน้าสิงคโปร์เมืองหมาะทำงาน-น่าอยู่อันดับ6ของโลก!!แนะเพิ่มข้อเดียวแล้วจะperfect

นายพงศ์พรหม ยามะรัต รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า จากข่าว CNBC จัดอันดับกรุงเทพเป็นเมืองที่เหมาะกับการทำงาน และพักอาศัยดีที่สุดอันดับ 6 ของโลก เป็นที่ 1 ในเอเชีย แถมแซงสิงคโปร์ได้เป็นครั้งแรก สำหรับผม มันขึ้นกับว่าคุณกำลังมองอะไร จะดูท่อเน่า หรือพื้นที่สีเขียวที่ดีขึ้น หรือของกินหลากหลายที่สุดในโลกละมั้ง หรือคน คนที่แสนจะสนุกสนาน มีน้ำใจ...

‘สนธิรัตน์’ชี้สูตรหาร 100 ส่งผลหลายพรรคเร่งปรับกลยุทธ์หาเสียง!!ชิงตอบโจทย์การเมือง-โดนใจปชช.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ตอนนี้เราก็ได้รู้ชัดแล้วครับว่า ระบบเลือกตั้งที่เราจะใช้ก็จะเป็นแบบบัตร 2 ใบ หาร 100 เมื่อเป็นแบบนี้ ทิศทางการทำงานของพรรคการเมืองหลายๆ พรรค น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การทำพรรคและการหาเสียงอย่างแน่นอน หลายๆ พรรค คงต้องคิดถึงยุทธศาสตร์การเดินการเมืองที่ทำให้พรรคได้โอกาสในกติกาแบบนี้มากขึ้น แต่ยังไงก็ตาม ประชาชนคือผู้ตัดสินใจว่า ใครหรือพรรคไหนจะตรงใจและตอบโจทย์การเมือง เศรษฐกิจ ปากท้องของคนในประเทศ...

‘พิธา’โต้ข้อครหา!!ข้อเสนอกระจายอำนาจของ’คณะก้าวหน้า’เป็นความคิดสุดโต่ง?

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า การกระจายอำนาจคือความคิดสุดโต่ง? ต้องดูว่าสุดโต่งเมื่อเทียบกับอะไร แน่นอนครับว่าถ้าเอาไปเทียบกับโครงสร้างที่เราใช้มา 130 ปี ก็เห็นด้วยครับว่าสุดโต่ง แต่ถ้าเอามาเปรียบกับความท้าทายของโลกที่มันสุดโต่งอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาสังคมสูงวัย สภาพบริบทประเทศเต็มไปด้วยความท้าทายแบบสุดโต่ง โครงสร้างเลยจำเป็นต้องเปลี่ยน.ถ้าเปรียบเทียบแบบนี้ การกระจายอำนาจก็คงไม่สุดโต่ง แต่ยังช้าไปแล้วด้วยซ้ำที่ประเทศไทยจะตอบสนองกับความท้าทายแบบที่คนอื่นในโลกจะทำได้.

‘ชูวิทย์’ขุดถึงโคน!!เผยโฉม’นอมินี’แก๊งมาเฟียจีน งัดเอกสารเส้นทางการเงินที่ชัดที่สุดของ’ตู้ห่าว’ส่งผบ.ตร.

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ทุนจีนเทาและนอมินี การทำงานของบรรดา “มาเฟียจีน” ต้องมี “นอมินี” เป็นตัวแทนออกหน้าเสมอ นายตู้ห่าว มี นางพัชรินทร์ นายโทนี่ มี นายน้อย นายหลิน หลง ใช้เครื่องแบบทหารอวดอ้างเบื้องสูง ร่วมสมาคมเถื่อนถ่ายรูปกับบรรดาข้าราชการหน่วยงานรัฐ ทั้งหมดใช้วิธีการหลายรูปแบบที่ผิดกฎหมาย หลอกลวงคนจีนด้วยกัน...

‘สุเทพ’ฟ้อง‘สุทิน’อภิปรายหมิ่นฯ!!พาดพิงคดีโฮปเวลล์ นัดสอบคำให้การปีหน้า

วานนี้ (30 พ.ย. 65) ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นัดฟังคำสั่งชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ในคดีที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ยื่นฟ้อง นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อไทย เป็นจำเลยที่ 1 , 2 ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตาม...

‘ธนาธร’สู้ไม่ถอย!!หลังอสส. ฟ้องผิดม.116 โวยผู้มีอำนาจจ้องเล่นงานตัวเอง-พรรคพวก ลั่นไม่มีอะไรมาหยุดได้

วันนี้(30 พ.ย.) อัยการสูงสุด มีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และน.ส.พรรณิการ์ วานิช ฐานร่วมกันล่วงละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือ มิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือ เพื่อให้ประชาชนล่วงละเบิดกฎหมายแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 2, 6,...

มติเอกฉันท์!!ศาลรัฐธรรมนูญ ฟัน’กฎหมายเลือกตั้งสูตรหาร100’ได้ไปต่อ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

วันนี้(30 พ.ย.) องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมและมีมติกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 105 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … มาตรา...

โปรดเกล้าฯ ปรับครม.!! 3 รัฐมนตรีใหม่ป้ายแดง

วันนี้(30 พ.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม...

‘อั้ม เนโกะ’ตบหน้า’อมรัตน์’ซัดปลอมค่ะ!!จวกความทุเรศนักการเมืองสังกัดพรรคชอบอ้างก้าวหน้า-ก้าวไกล แต่ทำตัวล้าหลัง

นายศรันย์ ฉุยฉาย หรือ อั้ม เนโกะ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส โพสต์เฟซบุ๊กแคปภาพจากทวิตเตอร์ของนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมระบุข้อความว่า ความทุเรศของนักการเมืองไทยที่สังกัดอยู่กับพรรค กับกลุ่มที่ชอบอ้างว่าตัวเองก้าวหน้า ก้าวไกล แต่กลับทำตัวล้าหลังไปร่วมกิจกรรมกับพรรคการเมืองฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมของเยอรมัน CSU.นอกจากจะเป็นพรรคที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแล้ว พรรคนี้ยังเป็นพรรคที่เอาศาสนา (คริสต์) มายุ่งกับการเมือง ซึ่งตรงกับข้ามกับอุดมการณ์ของรัฐโลกวิสัยที่ต้องการแยกศาสนา ออกจากการเมือง นี้นะหรอตัวแทนนักการเมืองไทยที่มาจากฝั่งที่ทำตัวเป็นก้าวหน้า...

‘ดร.เสรี’ชวนจับตา!!สูตร’หมดลุงตู่ ชูคุณพี’ซัดพวกนายเห่าหมาในคอกพากันหอน ชักไม่แน่แล้ว เตือนอย่าดูถูก’รทสช.เป็นพรรคต่ำ100

ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการก้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์เฟซบุ๊กว่า เพื่อจะให้ได้ชัยชนะแบบ Landslide เขาทำทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมาโดยตลอด ที่ทำให้คนที่ไม่ต้องการให้พวกเขามาบริหารบ้านเมืองไม่สบายใจ แต่ตอนนี้มันชักจะไม่แน่แล้ว เขาสร้างวาทกรรมด้อยค่าลุงตู่มาตลอด นายเห่าเป็นการตั้งต้น หมาในคอกก็พากันหอนต่อเกรียวกราว แต่ไม่ได้ผล เพราะพวกเขาพูดสวนกับความจริงเชิงประจักษ์.เขาส่งลูกสาวออกมาเกินสายหาคะแนนเสียงอย่างเข้มข้น เอาจริงเอาจัง เขาให้ตู้ ATM ปรากฏตัวในการจัดกิจกรรมของพรรค เป็นการยืนยันว่าเอาจริง ป้องกันไม่ให้เลือดไหลออกก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใรปี 2566 ที่มีการย้ายพรรคกันมาก...

‘พงศ์พรหม’ชื่นชม’นายกฯมาเลย์’ตัวอย่างที่ดีประหยัดภาษีปชช.!!ยกผู้นำหลายชาติเปลี่ยนพฤติกรรม หวังเห็นนายกฯไทยทำบ้าง

นายพงศ์พรหม ยามะรัต รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า นายกรัฐมนตรี Anwar Ibrahim ของมาเลเซีย ประกาศจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้รถของผู้นำระดับสูงสุดในมาเลเซีย โดยเตรียมยกเลิกการสั่งซื้อรถเบนซ์ S-class คันใหม่ และเริ่มการใช้ Toyota Camry (ทะเบียน 222) คันนี้ทันที เหตุผลก็คือ เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชน ให้ข้าราชการแถมสามารถประหยัดภาษีประชาชนได้อีกมากในแต่ละปี.แนวทางนี้สอดคล้องกับนโยบายผู้นำจีน...

‘หมอดื้อ’เปิดด้านสว่างโควิดระลอกนี้!!ชี้แพร่หนาแน่น-รวดเร็วแต่จบไว แนะการรักษาลองโควิดวิธีง่ายๆอย่างเหลือเชื่อ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์​สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ด้านสว่างของโควิด 1.การแพร่ อย่างหนาแน่นรวดเร็วกว่าเดิม จะทำให้คลื่นระลอกนี้จบสิ้นไปไว 2.โควิดที่มีอาการชัดเจนกลับเป็นประโยชน์ให้คนนั้น โดยจะมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติดีกว่า คนไม่มีอาการ สำหรับต่อสู้คลื่นโควิดในอนาคต
- Advertisement -