“คมนาคม”พอใจเปิดจุดสถานีกลางบางซื่อฉีดวัคซีนวันแรก ยังไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงแม้แต่รายเดียว ช่วยลดความแออัดสถานพยาบาล-ปชช.เข้าถึง

0
668


.
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานอำนวยการบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์โควิดในระบบขนส่งมวลชน กล่าวถึงการให้บริการวันแรกของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล ที่สถานีกลางบางซื่อ ว่า ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยวันแรกมีบุคลากรของหน่วยงานภาคคมนาคมขนส่ง ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด่านหน้า (Front Line) ในการให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภทที่ได้ลงทะเบียนไว้ มาเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประมาณ 5,000 คน
.
นายสรพงศ์ ระบุอีกว่า เบื้องต้นหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน และเฝ้าสังเกตอาการที่จุดสังเกตอาการจนครบเวลาที่กำหนด ยังไม่พบผู้มีอาการข้างเคียงรุนแรงแต่อย่างใด ขณะเดียวกันขอความร่วมมือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว ตรวจสอบข้อมูล วัน เวลา จากข้อความที่ได้รับให้ชัดเจน และปฏิบัติตามข้อแนะนำ เตรียมความพร้อมร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนเดินทางมารับการฉีดวัคซีน โดยหลังจากนี้จะประเมินผลการปฏิบัติงาน และทยอยเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้เต็มศักยภาพที่ศูนย์ฯ สามารถรองรับได้ 10,000 คนต่อวัน
.
อย่างไรก็ตามขอแจ้งประชาชนว่า ในช่วงแรก “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ”จะให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรขององค์กร หน่วยงานที่ดูแลประชาชน และผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน ยังไม่มีนโยบายเปิดให้ประชาชนเข้ามาเพื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีน ณ จุดบริการ (Walk in) แต่อย่างใด
.
นายสรพงศ์ กล่าวว่า สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center) เป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้าและประชาชน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการลดความแออัดของสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการฉีดวัคซีน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.64 ระหว่างเวลา 09.00–20.00 น. แบ่งการให้บริการเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 พ.ค.-6 มิ.ย.64
.
สำหรับรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่องค์กร หน่วยงานที่ดูแลประชาชน บุคลากรและผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย.–ธ.ค.64 สำหรับองค์กรและหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบการลงทะเบียนแล้ว
.

ThePOINT #สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ #กระทรวงคมนาคม #จุดบริการวัคซีน #วัคซีน #โควิด-19 #ข่าวสังคม