คลังสั่งถอนใบอนุญาต!’เอเชียประกันภัย’ขาดสภาพคล่อง-จ่ายสินไหมล่าช้า

0
732

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธุรกิจประกันภัยของบริษัทเอเชียประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ชี้แจงว่า การเพิกถอนดังกล่าว เป็นมาตรการที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องเร่งดำเนินการ เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ผู้เอาประกันและพี่น้องประชาชน โดยคปภ.ได้ดำเนินการตามข้อเท็จจริง ซึ่งมาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นสูงสุด ซึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่จำเป็น เราคงไม่อยากทำ แต่ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมา จึงจำเป็นต้องเพิกถอน เพื่อให้กองทุนประกันภัยเข้าไปรับช่วง
.
ส่วนเหตุผลที่ต้องเพิกถอนใบอนุญาต นั้น สืบเนื่องจากบริษัทมีหนี้สินมากกว่า ทรัพย์สิน โดยมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ มีการจ่ายสินไหมล่าช้า และมีการนำเสนอขายแบบประกันไม่เป็นไปตามแบบนายทะเบียน และเป็นไปในลักษณะที่อาจจะเกิดความเสียหายกับผู้เอาประกันและประชาชนกับประกอบกับบริษัทไม่สามารถหาผู้ร่วมทุน ประกอบกับเลิกจ้าง พนง. ทำให้บริษัทไม่มีความพร้อม พร้อมกระทำการฝ่าฝืน ถ้ายังให้เปิดประกอบการ
.
ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการนำเสนอบอร์ดคปภ.ให้มีการพิจารณาในวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา ซี่งมติบอร์ดคปภ. จึงได้มีความเห็นควรเสนอให้รมว.คลังให้เพิกถอน ใบอนุญาต ซึ่งรมต.ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยรมว.คลังได้ลงนามให้มีผลในวันนี้(15 ต.ค.64)
.
ทั้งนี้คปภ.ได้เตรียมการรองรับการสั่งเพิกถอนดังกล่าว เพื่อไม่ได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชน จึงได้บูรณาการออกคำสั่งให้กองทุนประกันภัยเข้ามารับช่วงในการจ่ายคืนเบี้ยประกันในส่วนกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครองอยู่ โดยร่วมกับ 13 บริษัทประกันภัยในการจะรับโอนกธ.ประกันภัยรถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ หลังจากได้รับการคืนเบี้ยจากกองทุนฯแล้ว ก็จะนำมาซื้อกับ 13 บริษัทดังกล่าว โดยบริษัทต่างๆจะมีส่วนลดให้ นอกจากนี้กองทุนฯจะยังทำหน้าที่รวมถึงการรับเคลมสินไหมโควิดและประกันรถยนต์และประเภทอื่นๆที่มีการยื่นเรียกร้องสินไหมเข้ามา
.
ในส่วนของประกันโควิดเจอจ่ายจบนั้น ก็จะให้กองทุนฯคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกัน และนำไปซื้อประกันโควิดในรูปแบบโคม่า กับบริษัททิพยประกันภัย ซึ่งเปิดจำหน่ายด้วยเบี้ยประกัน 300 บาท คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 3 แสนบาท ทั้งนี้ทางคปภ.ยังไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ และมีการเตรียมการสถานที่พร้อมจะรองรับประชาชนที่จะมาเรียกร้องสิทธิ์ค่าสินไหมต่างๆ หรือการรับคืนเบี้ยประกันเพื่อนำไปซื้อประกันกับบริษัททิพยฯต่อไป
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #สุทธิพลทวีชัยการ #คปภ. #กระทรวงการคลัง #ธุรกิจประกันภัย #เอเชียประกันภัย