ควันหลงเลือกตั้ง สว. ประเทศไทยได้อะไรจากการโหวตไขว้ ? 3 อันดับแรก ในกลุ่มสาธารณสุข เมื่อไปถึงไขว้ตกรอบทั้งหมด

0
210

จากการเลือกตั้ง สว. เมื่อวานนี้ ในกลุ่ม 4 กรุงเทพมหานคร ถูกตั้งคำถามเราได้ประโยชน์อะไรจากการไขว้ เมื่อในแต่ละกลุ่มได้รับการยอมรับจากกลุ่มอาชีพที่ตัวเอง ลงสมัครแล้ว

แต่เมื่อถึงเวลาไขว้ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของกลุ่ม ทั้ง 3 คนตกรอบ สำหรับ กลุ่ม 4 มีผู้มีสิทธิเลือก 79 คน มีผู้มาแสดงตนทั้ง 79 คน โดยไม่มีบัตรเสีย

ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนกลุ่มสาธรณสุข ทั้ง 5 คน
อันดับ 1 นาย คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 13 คะแนน
2 นาย ยงยุทธ อาริยะชน 8 คะแนน
3 นาย ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล 7 คะแนน
4 นาย ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย 6 คะแนน
5 น.ส.วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์ 4 คะแนน

แต่เมื่อมีการโหวตไขว้ผู้ที่ได้อันดับ4 และอันดับ 5 กลับเป็นตัวแทนของกลุ่มสาธรณสุขจังหวัดโดยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเพราะเมื่อในกลุ่มอาชีพเขาเลือกกันมาแล้ว แล้วกลุ่มอื่นๆๆ จะมีความเข้าใจในกลุ่มอาชีพอื่นได้อย่างไรใช้หลักเกณฑ์ในการเลือกซึ่งการเลือกไขว้ทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสในการได้บุคคลากรคุณภาพที่แท้จริง

โดยดูประวัติจาก ผู้ได้ 3 อันดับแรก 1 นายแพทย์ คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในด้านระบาดวิทยา ที่ปรึกษาด้านวิชาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2 นายแพทย์ ยงยุทธ อาริยะชน หมอนักสังคมสงเคราะห์ อดีตผู้ชำนาญการคณะกรรมาธิการ(กมธ.) การสาธรณสุข สภาผู้แทนราษฎร ทันตแพทย์ ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล กรรมการทันตแพทย์สภา 3 สมัย

ต้องมาลงลึกกันอีกครั้งสำหรับการเลือกไขว้นั้นช่วยคัดสรรให้ผู้มี่มีความรู้ความสามารถเข้าไปทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาได้จริงหรือไหม หรือควรที่จะเลือกแค่กลุ่มอาชีพเพื่อจะได้คัดคนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงเข้าไป ในอนาคต กกต.น่าจะมีคำตอบในเรื่องนี้

Thepoint #Newsthepoint

เลือกตั้งสว #สว #กกต #กลุ่มสาธารณสุข