- Advertisement -
หน้าแรก สังคม จองไม่ทันฟังทางนี้!ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'สำหรับบุคคลธรรมดารอบ 3 พุธนี้

จองไม่ทันฟังทางนี้!ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนวัคซีน’ซิโนฟาร์ม’สำหรับบุคคลธรรมดารอบ 3 พุธนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับ “บุคคลธรรมดา” รอบ 3 จำนวน 100,000 ราย ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.18 น. เปิดระบบลงทะเบียน
และเวลา 14.00 น. เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ
.
ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 3 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง หากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป
.
ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง
1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th
2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android โดยอย่าลืมอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด
หมายเหตุ: อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส
.
สำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น คนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
.
ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. – 5 ก.ย. 2564
.
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา ตามภาคต่างๆ ดังนี้
กรุงเทพและปริมณฑล
• โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
• โรงพยาบาลปิยะเวท
• โรงพยาบาลพญาไท 3
• โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
• โรงพยาบาลอินเตอร์เมด
• โรงพยาบาลกรุงเทพ
• โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
• โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
• โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
• โรงพยาบาลเทพธารินทร์
• โรงพยาบาลบางปะกอก 1
• โรงพยาบาลเวชธานี
• โรงพยาบาลมิชชั่น
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
• โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี
• โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร
• โรงพยาบาล อินเตอร์กำแพงแสน นครปฐม
• โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ นครปฐม
• โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
• โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ
.
ภาคกลาง
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
• โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล จ.สระบุรี
• โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง จ.กำแพงเพชร
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.อุทัยธานี
• โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิจิตร
• โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์
• โรงพยาบาล ศรีสุโข จ.พิจิตร
• โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์
• โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี
• โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
• โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี
• โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก
• โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.พิษณุโลก
.
ภาคใต้
• โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ.สงขลา
• โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
• โรงพยาบาลสงขลา
• โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา
• โรงพยาบาล รวมแพทย์ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
• โรงพยาบาลนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช
• โรงพยาบาลนครคริสเตียน จ.นครศรีธรรมราช
• โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ.ชุมพร
• โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จ.สงขลา
• โรงพยาบาล วัฒนแพทย์อ่าวนาง จ.กระบี่
• โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จ.ตรัง
• โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง
• โรงพยาบาลสิโรรส จ.ปัตตานี
• โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง
.
ภาคอีสาน
• โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ.อุดรธานี
• โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา จ.อุดรธานี
• โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
• โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
• โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี
• โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ.ขอนแก่น
• โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
• โรงพยาบาลเมืองเลยราม จ.เลย
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ศรีสะเกษ
• โรงพยาบาลชัยภูมิ
• โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ จ.สุรินทร์
• โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จ.สุรินทร์
• โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา จ.หนองคาย
• โรงพยาบาลบุรีรัมย์ราม จ.บุรีรัมย์
• โรงพยาบาลรักษ์สกล จ.สกลนคร
• โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.หนองคาย
• โรงพยาบาลนาแก จ.นครพนม
• โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด
• โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จ.มุกดาหาร
• โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์
.
ภาคตะวันออก
• โรงพยาบาลชลบุรี
• โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน จ.ชลบุรี
• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
• โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 จ.ฉะเชิงเทรา
• โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
.
ภาคเหนือ
• โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จ.เชียงใหม่
• โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่
• โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ลำพูน
• โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน
• โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.อุตรดิตถ์
• โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง
• โรงพยาบาลแพร่-ราม จ.แพร่
• โรงพยาบาลพะเยา ราม จ.พะเยา
• โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย
ภาคตะวันตก
• โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
• โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี
• โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ.ราชบุรี
• โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
• โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จ.ตาก

ThePOINT #ข่าวสังคม #โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #วัคซีนตัวเลือก #ซิโนฟาร์ม #โควิด #COVID19

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

เศรษฐา แจง ‘เศรษฐกิจไทย’ แพ้ ‘เวียดนาม’ แค่เพราะ FTA น้อยกว่า ยันไม่ใช่เพราะค่าแรงที่ปรับเพิ่ม

29 ก.ย. 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Next Chapter ประเทศไทย ในงานสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน ก้าวข้ามวิกฤต” จัดโดยประชาชาติธุรกิจ และ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ตอนหนึ่งว่า การเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ...
- Advertisement -

‘เสรี’ เชื่อก้าวไกล สมคบคิด ‘หมออ๋อง’ ทำขับพ้นพรรคผิดธรรมชาติ ชี้ช่องยื่นศาลรธน.วินิจฉัย

29 ก.ย. 2566 ที่รัฐสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลมีมติขับ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคฯ ว่า การขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ตามหลักการควรเป็นเรื่องของความขัดแย้ง ที่สมาชิกไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคได้ เพื่อให้ไปหาพรรคการเมืองใหม่สังกัด...

เพจดังแฉใหญ่ ช็อกทั้งประเทศ! ฟุตบาทไทยถูกต่างด้าวยึดที่ทำมาหากิน-ขอทานต่างชาติ บนทำเลทองหมดแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจดัง 'ฟุตบาทไทยสไตล์' ได้โพสต์ภาพชาวต่างชาติที่กำลังขายของอยู่บริเวณฟุตบาทในประเทศไทย โดยระบุว่า"#สยาม ทำไมต่างชาติถึงได้ทำเลทองใจกลางกรุงเทพครับ #ฟุตบาทไทยสไตล์" นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า มีขอทานต่างชาติ เป็นจำนวนมากเช่นกัน ในย่าน เพลินจิต ราชประสงค์ นานา...

ขับ “หมออ๋อง” ออกจากสมาชิกพรรค พรรคก้าวไกลแจงเพื่อให้พรรคเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 เพจพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party ออกแถลงการณ์ ให้ ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภา คนที่ 1 จากพรรคก้าวไกล พ้นจากสมาชิกภาพพรรค เพื่อให้พรรคก้าวไกล เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

Related News

เศรษฐา แจง ‘เศรษฐกิจไทย’ แพ้ ‘เวียดนาม’ แค่เพราะ FTA น้อยกว่า ยันไม่ใช่เพราะค่าแรงที่ปรับเพิ่ม

29 ก.ย. 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Next Chapter ประเทศไทย ในงานสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน ก้าวข้ามวิกฤต” จัดโดยประชาชาติธุรกิจ และ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ตอนหนึ่งว่า การเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ...

‘เสรี’ เชื่อก้าวไกล สมคบคิด ‘หมออ๋อง’ ทำขับพ้นพรรคผิดธรรมชาติ ชี้ช่องยื่นศาลรธน.วินิจฉัย

29 ก.ย. 2566 ที่รัฐสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลมีมติขับ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคฯ ว่า การขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ตามหลักการควรเป็นเรื่องของความขัดแย้ง ที่สมาชิกไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคได้ เพื่อให้ไปหาพรรคการเมืองใหม่สังกัด...

เพจดังแฉใหญ่ ช็อกทั้งประเทศ! ฟุตบาทไทยถูกต่างด้าวยึดที่ทำมาหากิน-ขอทานต่างชาติ บนทำเลทองหมดแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจดัง 'ฟุตบาทไทยสไตล์' ได้โพสต์ภาพชาวต่างชาติที่กำลังขายของอยู่บริเวณฟุตบาทในประเทศไทย โดยระบุว่า"#สยาม ทำไมต่างชาติถึงได้ทำเลทองใจกลางกรุงเทพครับ #ฟุตบาทไทยสไตล์" นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า มีขอทานต่างชาติ เป็นจำนวนมากเช่นกัน ในย่าน เพลินจิต ราชประสงค์ นานา...

ขับ “หมออ๋อง” ออกจากสมาชิกพรรค พรรคก้าวไกลแจงเพื่อให้พรรคเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 เพจพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party ออกแถลงการณ์ ให้ ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภา คนที่ 1 จากพรรคก้าวไกล พ้นจากสมาชิกภาพพรรค เพื่อให้พรรคก้าวไกล เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

‘เศรษฐา’ เผยประกาศไม่รับเงินเดือน-เบี้ยประชุม เป็นเจตนารมณ์ส่วนตัว ยันรับมาเคลียร์ภาษีก่อนบริจาค ไม่หวังกดดัน ครม.ต้องทำตาม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์กรณีที่จะส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมของทุกเดือนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง ตลอดการดำรงตำแหน่งให้มูลนิธิต่างๆ ว่า รับเงินเดือนมา แล้วจ่ายภาษี แล้วก็บริจาค ซึ่งเป็นความประสงค์ของตนเอง

จี้สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง ‘ธนาธร’ ไปบรรยาย อดีตบิ๊กข่าวกรองซัดตัวตนพ่อฟ้าต้องการปฏิรูปสถาบัน

จี้สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง 'ธนาธร' ไปบรรยาย อดีตบิ๊กข่าวกรองซัดตัวตนพ่อฟ้าต้องการปฏิรูปสถาบัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง” ระบุว่า สถาบันพระปกเกล้าคิดอะไร ถึงกล้าเอาคนอย่างนายธนาธร ไปบรรยายให้นักศึกษาของสถาบันฯ

‘ไอซ์ รักชนก’ โพสต์ขอโทษ ‘ต้อม ยุทธเลิศ’ คดีดูหมิ่นจากเหตุการณ์บนเรือ ศาลสั่งปรับ ไอซ์ รักชนก 2,500 บาท

จากกรณี ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค ผู้กำกับภาพยนตร์ กับ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.พรรคก้าวไกล เขตบางบอน ได้มีปากเสียงกันในประเด็นการกล่าวหาว่ามีคนทุจริตเงินบริจาคสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มราษฎร บนเรือที่ชื่อว่าไฮซีซัน ที่จอดบริเวณท่าเทียบเรือแจมแฟกตอรี เมื่อคืนวันที่ 22 พ.ย. 2564 และ น.ส.รักชนกโพสต์ข้อความอ้างว่าถูกนายยุทธเลิศทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ และได้เข้าแจ้งความต่อ สน.ปากคลองสานในเวลาต่อมา

‘ดร.อานนท์’ ถามสถาบันพระปกเกล้าไม่รู้หรอ ‘ธนาธร’ คิดจะทำอะไร ด้าน ‘โจ มณฑานี’ ชวน call out หยุดส่งพวคลั่ง 2475 ไปพล่ามใส่สมองเด็ก

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ระบุข้อความว่า การเมืองใหม่ในโลกปัจจุบันของคุณ Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร...

รู้หมดใครสั่งค้นบ้าน ‘บิ๊กโจ๊ก’ ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล ไต่สวนการขอหมายค้นบ้านตนเองโดยมิชอบ

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 ที่ศาลอาญา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เดินทางมาที่ศาลอาญา เพื่อยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล กรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด PCT และ บช.สอท. นำกำลังตำรวจคอมมานโดพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในซอยวิภาวดี 60 เมื่อช่วงเช้า วันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา

‘ปอง อัญชะลี’ ลาจอท็อปนิวส์ ! ‘เอ็ดดี้ อัษฎางค์’ ช่วยสยบข่าวลือ ชี้ไปทำงานกับพรรคลุง ไม่ใช่ Voice

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 รายงานข่าวแจ้งว่า นายสันติสุข มะโรงศรี ผู้ดำเนินรายการสำนักข่าวท็อปนิวส์ ซึ่งปัจจุบันออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เจเคเอ็น 18 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "วันนี้ ข่าวเป็นข่าว มา 18.00 น. นะครับ กราบเรียนท่านผู้ชมที่เคารพรัก" และคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "คำถามว่า พี่ปองไม่จัดท็อปนิวส์แล้วหรือ?...

‘โรม’ จี้ นายกฯเร่งปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจัง เสนอ 3 ทางติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเพื่อเลือก ผบ.ตร

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า การสังคายนาตำรวจมีความจำเป็นมากๆ ไม่ใช่แค่เพราะมีตำรวจเกี่ยวโยงกับเว็บพนันในครั้งนี้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงอีกหลายกรณีที่ตำรวจไปเกี่ยวโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายไม่ว่าจะตู้ห่าว กำนันนก และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การสังคายนาตำรวจ...

‘ธนธาธร’ ชี้ ม.112 สร้างความขัดแย้งทางการเมือง หลัง ‘อานนท์’ เข้าเรือนจำรอคำตัดสิน ย้ำ สิทธิประกันตัวเป็นของประชาชนไทยทุกคน

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าคืนสิทธิการประกันตัวให้ประชาชน คืนนิติรัฐให้กับประเทศไทยผมรับทราบผลการตัดสินคดี 112 ของทนายอานนท์ นำภา ด้วยความหดหู่ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุก 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา และหลังจากรอผลการประกันตัวกันมากว่าครึ่งวัน ศาลชั้นต้นก็ไม่ตัดสิน แต่ส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์ ทำให้อานนท์ต้องเข้าเรือนจำ...

ตำรวจไม่รู้เป็นบ้าน’บิ๊กโจ๊ก’!? ‘สมชัย’ ซัด พูดง่ายๆแบบนี้ ภาพความเป็นมืออาชีพการหาข่าวของตำรวจก็ป่นปี้

จากกรณีตำรวจไซเบอร์นำชุดคอมมานโด นำหมายค้น ค้นบ้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้ชิด พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก รอง ผบ.ตร. ภายในซอยวิภาวดี 60 ย่านบางเขน กทม.ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การพนัน (เว็บพนันออนไลน์) โดยตำรวจที่เข้าตรวจค้น ยืนยันว่า ไม่ได้กลั่นแกล้งและไม่รู้ว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของ “บิ๊กโจ๊ก”

ที่ต่อสู้มาคุ้มค่ามาก! ‘อานนท์’ ลุ้นคำพิพากษาม.112 ในม็อบ 14 ตุลา ปี 63 ย้ำถ้ากลับเข้าคุกก็จะสู้ต่อ

เมื่่อวันที่ 26 ก.ย.66 ที่ห้องพิจารณา 811 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบัน หมายเลขดำ อ.2495/2564 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง นายอานนท์ นำภา อายุ 39 ปี ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นจำเลย ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ร่วมกันมั่วสุมชุมนุม...

‘แม่มณี’ แนะแก้ปัญหาการศึกษาไทย ควรลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ เริ่มเร็ว ก็ยั่งยืนไว

เมื่่อวันที่ 25 ก.ย.66 มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์ หรือ ‘แม่มณี’ อดีตคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดีกรีนักกฎหมายจาก King’s College London, นักธุรกิจมากความสามารถ, นักขับเคลื่อนงานด้านประชาสังคม พ่วงบทบาทในแวดวงการเมืองร่วม 10 ปี และอดีตผู้สมัครผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย ได้พูดถึงการศึกษาไทย ผ่านรายการ THE...
- Advertisement -