จับตาไว้ให้ดี ‘เรืองไกร’ ยังไม่จบ คุ้ย ‘แสนสิริ’ ซื้อที่ดินจาก บ.ศิวะแลนด์ อาจเชื่อมโยง ‘นายกฯเศรษฐา’

0
132

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ถือหุ้น แสนสิริ คนหนึ่ง จึงทำหนังสือ ถึงประธานกรรมการ บมจ.แสนสิริ เพื่อขอข้อมูลการซื้อที่ดินจาก บ.ศิวะแลนด์ มาตรวจสอบ ว่า ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ จริงหรือไม่ โดยขอให้ส่งข้อมูลกลับมาภายใน 7 วัน
.
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2566 แสนสิริ ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีความ(บางส่วน) ว่า

“ตามที่ได้มีผู้นำเสนอข้อมูลบิดเบือนพาดพิง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อที่ดินของแสนสิริว่า ดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า

 • แสนสิริ และบริษัทย่อยของแสนสิริ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท ศิวะ แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว
 • แสนสิริ ซื้อที่ดินติดถนนสุขุมวิท (บริเวณปากซอยสุขุมวิท 12) ในปี 2559 ทั้งหมดจำนวน 890.5 ตารางวา ในราคาเฉลี่ย 1,950,000 บาทต่อตารางวา ซึ่งผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด
 • แสนสิริ ชำระราคาที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 1,734,525,000 บาท โดยจ่ายเป็นเช็คตามคำสั่งของผู้ขาย
  แสนสิริ ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงขอชี้แจงมา ณ ที่นี้”
  .
  โดยนายเรืองไกร ระบุ จากคำแถลงการณ์ดังกล่าว เมื่อนำไปตรวจสอบกับสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าว ซึ่งแจ้งไว้ในราคา 499.46 ล้านบาท จึงมีเหตุสงสัยที่ต้องขอให้ แสนสิริ ชี้แจง ดังนี้
 • ทำไม แสนสิริแถลงข่าวว่าซื้อที่ดินในราคา 1,734,525,000 บาท แต่สัญญาซื้อขายกลับระบุว่า ผู้ขายยอมขายที่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้ทั้งแปลงแก่ผู้ซื้อเป็นราคา 499,460,000 บาท จึงแตกต่างกัน 1,235,065,000 บาท
 • ทำไม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 แสนสิริ จึงนำที่ดินแปลงดังกล่าวไปจำนองได้ในราคา 2,556 ล้านบาท
 • ทำไม ในสัญญาซื้อขายที่ดิน เมื่อวันที่ 14มีนาคม 2559 ข้อ 3. ระบุว่า ขายที่ดิน ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
 • ทำไม ในสัญญาจำนองที่ดิน ข้อ 4. กลับระบุว่า มีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน
  .
  นายเรืองไกร กล่าวว่า เพื่อให้คำแถลงการณ์ดังกล่าว ตรวจสอบได้ จึงขอให้แสนสิริ จัดส่งสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการลงบัญชีซื้อที่ดินดังกล่าว สำเนาเช็คที่สั่งจ่ายตามคำสั่งของผู้ขายว่ามีกี่ใบ สั่งจ่ายใครบ้าง ผู้ขายสั่งว่าอย่างไร คำสั่งของผู้ขายมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ และส่วนต่าง 1,235,065,000 บาท คือค่าอะไร สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าว สัญญาจำนองที่ดิน มาให้ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่า แสนสิริ ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ที่สำคัญความแตกต่างระหว่างตัวเลขในสัญญาซื้อขายที่ดิน ตัวเลขการลงบัญชี ตัวเลขการจำนองในช่วงปี 2559 นายเศรษฐา ทวีสิน มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ในขั้นตอนใด

Thepoint #Newsthepoint

เลือกตั้ง2566 #แสนสิริ #เศรษฐา