ฉลุย! สภาฯ อนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท สู้โควิด-19 มติ270 ต่อ 196 เสียง

0
939

วันที่ 10 มิ.ย. ที่อาคารรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ประชุมเพื่อพิจารณาพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท เป็นวันที่ 2 โดยภายหลังที่นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ขึ้นอภิปรายเป็นคนสุดท้าย ที่ประชุมได้ลงมติ อนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นฉบับที่ 2 ของรัฐบาล ด้วยมติ เห็นชอบ 270 คะแนน และไม่เห็นชอบ 196 คะแนน
.
สำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ดังกล่าว ตีกรอบการใช้เงินภายใต้ 3 แผนงานด้วยกัน ได้แก่ 1.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ โควิด-19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข การวิจัยและพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ วงเงิน 30,000 ล้านบาท
.
2.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ช่วยผู้ประกอบอาชีพและผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง วงเงิน 300,000 ล้านบาท
.
3.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โควิด-19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแผนงาน/โครงการ เพื่อรักษาระดับการจ้างงาน กระตุ้นการลงทุนและการบริโภค วงเงิน 170,000 ล้านบาท
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #รัฐบาล #นายกฯ #พ.ร.ก.กู้เงิน #สภา