ชมรมแพทย์ชนบท, IHRI และพรรคกล้า ร่วมกันตรวจโควิดเชิงรุก ลงพื้นที่บางเขน พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายจากผู้เข้ารับการตรวจ 777 ราย

0
833

ชมรมแพทย์ชนบท ,IHRI – Institute of HIV Research and Innovation ,มนต์ชีพ ศิวะสินางกูร,พิเชฐ พรรคกล้า บางเขน, ซาม่า เอลกอรดี-Samah elkordy ,วุธ วรวุธ ลีลานภาศักดิ์ , ครูนพ นิธิวิทย์ และSakda Chaiviwat โดยการดำเนินการ โครงการคัดกรองเชื้อโควิดเคลื่อนที่ โดยชมรมแพทย์ชนบท ร่วมกับสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตรกรรมเอชไอวี (IHRI) ณ ตลาดเจปาร์ค บางเขน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา
.
ภายใต้การประสานงานและอำนวยความสะดวกโดยทีมงานส่วนกลางของพรรคกล้า ภายใต้การนำของครูเป็ดมนต์ชีพ และทีมงานพรรคกล้า เขตบางเขน โดยคุณพิเชฐ เดชอรัญ และคุณซาม่า เอลกอรดี โดยมี คุณวุธ วรวุธ ลีลานภาศักดิ์ ผู้กล้าเขตบางกะปิ ข้ามเขตเข้ามาช่วยงาน
.
ทั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน รวมไปถึงทีมงานเจ้าหน้าที่อาสา อสม. ทั้งในเขตบางเขนเอง และจากเขตอื่นที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือร่วมมือกัน โครงการนี้จึงสำเร็จไปด้วยดี โดยมีประชาชนมาเข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 777 ราย พบผู้ติดเชื้อ 19 ราย ซึ่งทั้งหมด ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมจากทีมงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วครับ
.
อย่างไรก็ตามขอขอบคุณความร่วมมือ ร่วมแรงกันของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ และอาสา พี่น้องประชาชน ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ฝ่าพันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เชื่อว่าความสามัคคี และการลงมือทำ จะช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าให้สังคม
.

#ThePOINT #ข่าวการเมือง #พรรคกล้า #ชมรมแพทย์ชนบท #ตรวจโควิด #โควิด