ชวนคนไทยร่วมงาน’หัวหินบ้านของพ่อ’ณ อุทยานราชภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

0
640

พันเอกวันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม เชิญชวนพสกนิกรร่วมจุดเทียนน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ในหลวง ร.๙ “ในงาน “หัวหินบ้านของพ่อ” ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม นี้ ที่ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการ “หัวหินบ้านของพ่อ” จัดโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและเสนอแนะแนวทางด้านการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม
.
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดทูนและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม แสดงถึงความรัก ความกตัญญูกตเวที ให้ประชาชนและเยาวชนได้สํานึกพระคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสถาบันหลักของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป
.
ภายในงานจะมีการแสดงบรรเลงรวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ ปาฐกถาเทิดพระเกียรติบรรยายความประทับใจที่มีต่อพ่อหลวงโดยนักแสดงที่เป็นที่รู้จัก ชุดการแสดงพิเศษ โดยตัวแทนเยาวชน SEED Thailand การแสดงชุดเฉลิมพระเกียรติ โดยนางรําจากชมรมนาฏศิลป์หัวหิน-ปราณบุรี การแสดงชุดเฉลิมพระเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงไฟฉายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณภูเขาด้านหลังองค์พระบรมราชานุเสาวรีย์ และการขับร้องร้องบทเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” และ “ในหลวงของแผ่นดิน” ร่วมกันโดยผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด
.
งาน “หัวหินบ้านของพ่อ” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคมนี้ ที่ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน เริ่มเวลา 16.00 น.เป็นต้นไปจะมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดย กรมดุริยางค์ทหารบก และในเวลา 19.15 น.จะมีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยการแต่งกายในชุดสีเหลือง หรือ เสื้อสีเหลือง และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และยึดตามมาตรการนิวนอร์มัล
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #หัวหินบ้านของพ่อ #อุทยานราชภักดิ์ #กิจกรรมน้อมรำลึก #ในหลวงร.9 #วันคล้ายวันพระราชสมภพ #5ธันวาคม