‘ชวน’แจงส.ส.แห่ไขก๊อก!!ไม่ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ ไม่กระทบงานสภา ผ่านร่างกฎหมายได้

0
127

วันนี้(15 ธ.ค.) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้นายณัฐกานต์ ชูชนะ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณีที่มีส.ส.ลาออกจากตำแหน่ง และคาดว่าจะมีการทยอยลาออกในช่วงปลายของสภาฯ ว่า อาจมีความสงสัยในกรณีส.ส.แบบแบ่งเขตลาออกจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือไม่ โดยที่บทบัญญัติมาตรา 105 (1) ของรัฐธรรมนูญ วางหลักว่าหากส.ส.แบบแบ่งเขตว่างลง และอายุของสภาฯเหลือไม่ถึง 180 วัน ไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
.
ดังนั้นการลาออกของส.ส.แบบแบ่งเขตในช่วงนี้ จึงไม่ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อม เนื่องจากสภาฯมีอายุเหลือไม่ถึง 180 วัน โดยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาฯยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ รวมทั้งการผ่านร่างกฎหมายได้ตามปกติ
.
นายณัฐกานต์ กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่สำนักบริการทางการแพทย์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในส่วนของ ส.ส. ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ แม่บ้าน และร้านค้า แจ้งให้ประธานสภาฯทราบนั้น พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในเดือนต.ค.นี้ มีผู้ติดเชื้อ 50 คน เดือนพ.ย. มีผู้ติดเชื้อ 75 และในช่วงวันที่ 1-9 ธ.ค. 65 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 18 คน จึงขอแสดงความห่วงใยแก่ผู้ติดเชื้อทุกคน และขอให้บุคลากรทุกระดับในสภาฯ ยังคงระมัดระวังสวมใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือ
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #ชวนหลีกภัย #ประธานสภา #สส #สสลาออก #เลือกตั้ง