‘ชัชชาติ’ยืนยันอิสระจริงๆ!!ไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง วอนหยุดส่งต่อเฟคนิวส์ผ่านไลน์

0
225

วันนี้(5 พ.ค.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ ระบุช่วงหนึ่งระหว่างลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดหลังธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เขตพญาไท ว่า ขอรณรงค์งดส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้สมัครหรือผู้ถูกกล่าวถึงไม่สามารถแก้ไขข้อเท็จจริงได้ด้วยตนเอง และยืนยัยว่าตนเองลงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระจริง มีทีมอาสาสมัครและคนรุ่นใหม่ให้การสนับสนุน ไม่ใช่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
.
นายชัชชาติ ระบุว่า ในส่วนนโยบายการจัดการปัญหาคนไร้บ้านนัน กทม. มีภารกิจ 5 ด้านที่ต้องดำเนินการเพื่อจัดการปัญหานี้ ได้แก่ 1.กทม. ต้องดูแลสิทธิคนไร้บ้านเท่าเทียมกับพลเมืองทุกคน และต้องส่งเสริมทัศนคติคนในสังคมให้มองคนไร้บ้านในเชิงบวก 2. กทม. มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านที่อยู่อาศัย สาธารณสุข การจัดหาอาชีพ ซึ่งจะปฏิเสธหน้าที่ในการดูแลคนไร้บ้านไม่ได้

  1. กทม.ต้องแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านครบวงจรและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยพิจารณาสาเหตุที่ทำให้ประชาชนบางกลุ่มตัดสินใจออกจากบ้าน 4. กทม. ต้องทำศูนย์คนไร้บ้านให้มีคุณภาพ คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และรับฟังความต้องการที่แท้จริงของคนไร้บ้าน และ 5. กทม. ต้องแก้ปัญหาฉับไว โดยไม่ปล่อยปละละเลยจนืบานปลาย อย่างไรก็ตามเชื่อว่าถ้าคนไร้บ้านได้รับสิทธิที่ดี คนทั่วไปที่มีบ้านก็ย่อมได้รับการดูแลที่ดีไปด้วย
    .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ชัชชาติสิทธิพันธุ์# ผู้สมัครผู้ว่าฯ #ผู้ว่ากทม. #เลือกตั้ง