‘ชัชชาติ’ นำ ‘เศรษฐา’ ทัวร์คลองโอ่งอ่าง ปลื้มนายกฯพอใจคุณภาพน้ำ เตรียมแผนปรับปรุง-ติดไฟส่องสว่าง

0
129

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 67 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข “คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง-บางลำพู)”

โดยผู้ว่ากรุงเทพฯ และ นายกฯ นั่งเรือโดยสาร จากท่าเทียบเรือสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ไปยังท่าเทียบเรือสะพานหัน (คลองโอ่งอ่าง) และท่าเรือป้อมพระสุเมรุ (คลองบางลำพู) โดยมี นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม. นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารเขตพระนคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ด้วย

นายชัชชาติ กล่าวว่า วันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มี 8 คลองหลักที่จะพัฒนา เริ่มจากคลองด้านในของตัวเมืองก่อน จะมีคลองด้านนอกสุดคือคลองผดุงกรุงเกษม เข้ามาคลองบางลำพู คลองโอ่งอ่าง คลองคูเมืองเดิมเชื่อมคลองหลอดวัดราชบพิธ คลองหลอดวัดราชนัดดา คลองแสนแสบ คลองสามเสน และคลองเปรมประชากร ซึ่ง กทม. เร่งพัฒนาให้เป็นคลองสวยน้ำใส วันนี้ท่าน นายกฯ พอใจกับคุณภาพน้ำของคลองโอ่งอ่างและคลองบางลำพู ซึ่งมีระบบเก็บน้ำเสียจากบ้านเรือนไม่ปล่อยลงคลอง และเอาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาทำให้สะอาดขึ้น

หลังจากนี้ นายกฯ จะให้เน้นพัฒนาคลองคูเมืองเดิม ซึ่งจะมีกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยอยู่ในพื้นที่ จึงจะร่วมมือจาก 2 กระทรวงเข้ามาด้วย ด้านคลองผดุงกรุงเกษม คุณภาพน้ำค่อนข้างดี ส่วนที่ยากที่สุดคือ คลองแสนแสบ คลองเปรมประชากร เป็นคลองที่มีประชาชนอาศัยอยู่ ระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่สามารถเก็บน้ำได้ทั้งหมด ต้องให้ความสะดวกในการจัดเก็บขยะให้ครบถ้วน รวมทั้งปัญหาบ้านเรือนที่รุกล้ำแล้วปล่อยของเสียลงคลองโดยตรง ส่วนนี้ต้องมีการเอาบ้านเรือนขึ้นจากที่รุกล้ำ

ทั้งนี้ กทม. มีแผนพัฒนาคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ และพื้นที่ชั้นใน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ริมคลองในการเดินสัญจรและพักผ่อนหย่อนใจ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการพัฒนาคลองต่างๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดคลองและทาสีเขื่อนคลองดูเมืองเดิม และคลองหลอดวัดราชนัดดา การพัฒนาทางเดินริมคลองและทาสีอาคารคลองผดุงกรุงเษม การปรับปรุงเขื่อนและทางเดินริมคลองเปรมประชากร ช่วงจากวัดเบญจมบพิตรถึงคลองผดุงกรุงเกษม รวมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างริมคลองโอ่งอ่างและคลองบางลำพู เป็นต้น

สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข “คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง-บางลำพู)” กทม. มีแผนพัฒนาคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง-บางลำพู) ให้เป็นคลองสวยน้ำใส รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางน้ำและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในปี 2568 โดยที่ผ่านมา กทม.ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงคลองโอ่งอ่าง (เฟสที่ 1) จากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียและไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาวเขื่อน 1,500 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2562 งานขุดลอกคลองบางลำพู จากสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ แล้วเสร็จเมื่อ 10 มิ.ย.67

Thepoint #Newsthepoint

คลองโอ่งอ่าง #เศรษฐา #ชัชชาติ #ผู้ว่ากทม