‘ณัฐนันท์-มนูญ’ชงรื้อผังเมืองอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมโซนฟลัดเวย์คลองสามวา

0
663

นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ(บอน) และนายมนูญ อินช่วย(นิด) ผู้กล้าคลองสามวา ระบุถึงข้อเสนอยกเลิกผังเมืองประเภท”อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม” ในเขตคลองสามวาและพื้นที่ใกล้เคียง ว่า พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในเขตคลองสามวา (เขียวคาดขาว) ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นทางผ่านน้ำหรือ Floodway แต่ในความเป็นจริงการระบายน้ำใช้ระบบคูคลองเป็นหลัก Floodway แทบไม่ได้ใช้งาน
.
Floodway แทบไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากเป็นการกดทับสิทธิของประชาชนในพื้นที่ ที่ดินมีราคาถูก เจ้าของที่ดินไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ตามความถนัดได้ วิถีชีวิตถูกบังคับให้เป็นเกษตรกร และถูกนายทุนช้อนซื้อที่ดินในราคาถูกเพื่อขายในราคาแพงเมื่อเปลี่ยนผังเมือง
.
สำหรับข้อเสนอ มีดังนี้ 1. ยกเลิกผังเมืองประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม โดยก่อนยกเลิกจะต้องพัฒนาระบบคูคลอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำอย่างเต็มรูปแบบ และ 2.มีแผนที่ชัดเจนและมีมาตรการเยียวยา โดยรัฐต้องมีแผนกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อยกเลิกผังเมืองประเภทดังกล่าว และระหว่างนั้นจะต้องเยียวยาหรือคืนสิทธิประโยชน์ที่พี่น้องในพื้นที่ต้องสูญเสียไปเพราะถูกจำกัดสิทธิมาอย่างยาวนาน
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ณัฐนันท์กัลยาศิริ #พรรคกล้า #ผู้กล้าคลองสามวา #ผังเมือง #พื้นที่อนุรักษ์ชนบท