‘ณัฐภูกฤษฏ์’ขอกล้าคิดเปลี่ยน!!หวังพลิกการเมืองรูปแบบใหม่ ผลลัพท์มากกว่าสลับขั้วย้ายพรรค

0
273

นายณัฐภูกฤษฏ์ เครือเจริญพร(เปา) ผู้กล้าเขตบึงกุ่ม กล่าวถึงแนวความคิดในการทำงานการเมือง ว่า เหตุผลในการตัดสินใจร่วมทำงานการเมืองกับพรรคกล้า เพราะเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของหัวหน้าพรรคคุณกรณ์และเลขาพรรคพี่เอ๋ ซึ่งทั้งคู่เป็นนักการเมืองที่มีความสามารถหลากหลายมิติ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่ต้องการมืออาชีพมาแก้ไขปัญหาเป็นลำดับแรก และมีแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนการเมืองในรูปแบบเก่าให้กลายเป็นรูปแบบใหม่ ด้วยคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องยากในการที่จะทำให้สำเร็จ
.
นายณัฐภูกฤษฏ์ ระบุว่า ส่วนสาเหตุสำคัญที่สนใจต้องการทำงานการเมืองนั้น เนื่องจากได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาหลายครั้งแล้ว แต่ผลลัพธ์ก็ยังได้นักการเมืองหน้าเก่าสลับขั้วเปลี่ยนพรรคเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง จึงต้องการอาสาที่จะมาร่วมทำงานการเมืองกับพรรคกล้าที่มีแนวทางปฏิบัตินิยม ซึ่งเป็นแนวคิดในรูปแบบของพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงที่โดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
.
นายณัฐภูกฤษฏ์ ระบุอีกว่า สำหรับการลงพื้นที่พบชาวบ้านในช่วงที่ผ่านมา นับว่าเป็นเรื่องใหม่ของตนเองกับการมาทำงานการเมืองครั้งแรก จากการลงพื้นที่และได้พบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ พบว่าความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่นั้นไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือคุณภาพชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อม อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับการดูแลให้ดี ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผมต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นทั้งที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมด้วยความรู้ในงานสถาปัตย์,ภูมิสถาปัตย์,และงานผังเมือง
.
“การที่ได้รับมอบโอกาสในการเป็นตัวแทนของพรรคลงพื้นที่ในฐานะว่าที่ผู้สมัคร สก.เขตบึงกุ่ม เนื่องจากผมเติบโตมากับพื้นที่เขตบึงกุ่ม และได้เห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆมาตลอด ผมจึงเลือกพื้นที่เขตบึงกุ่มนี้เพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังคงเป็นปัญหาและพัฒนาส่วนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป”นายณัฐภูกฤษฏ์ กล่าว
.
นายณัฐภูกฤษฏ์ ระบุถึงเป้าหมายทางการเมืองในอนาคต ว่า ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น เช่นที่อยู่อาศัย ที่น่าอยู่และอยู่สบาย โดยคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและต่อเติมอาคารที่ไม่ปฏิบัติตาม พรบ.อาคารต้องแก้ไขให้ถูกต้องหรือการก่อสร้าง,ต่อเติมอาคารบ้านเรือนที่รุกล้ำที่สาธารณะแม่น้ำ,ลำคลอง การพัฒนาและปรับปรุงถนน,ซอย,ตรอกเล็กๆให้มีสภาพที่ดีและปรับปรุงพื้นที่รกร้าง,อาคารบ้านร้างให้เรียบร้อย จะต้องไม่เป็นจุดที่อันตราย และเพิ่มแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในส่วนบริเวณที่มีน้ำท่วมขังนั้นให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝาท่อระบายน้ำและเพิ่มช่องทางการไหลของน้ำเพิ่มการระบายที่รวดเร็วขึ้น
.
พร้อมการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ในส่วนของพื้นที่รกร้างของภาครัฐและเอกชนจะนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย การปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพและคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลองให้สะอาดโดยการสร้างจิตสำนึก,รักษา,ดูแล,สอดส่อง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองของชุมชนและมีการขายสินค้าเป็นการสร้างรายได้กับชุมชน ตามริมคลองเป็นการส่งเสริมพลิกฟื้นวิถีชีวิตริมคลองให้ดีขึ้น
.
นายณัฐภูกฤษฏ์ ระบุว่า นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและนอกชุมชน จัดให้เพิ่มความรู้และทักษะของครูพี่เลี้ยงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเด็กและการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่การใช้งานของศูนย์ฯให้ดีถูกสุขลักษณะเพื่อการใช้ประโยชน์กับพื้นที่ให้คุ้มค่า
.
สำหรับประวัติส่วนตัว เป็นคนกรุงเทพ เกิดที่ รพ.หัวเฉียว กทม มีพี่น้องทั้งหมด5คน ตนเองเป็นคนสุดท้อง แม่ขายผลไม้ที่ตลาดกิ่งเพชร ส่วนพ่อขับรถแท็กซี่ อาศัยที่อยู่ที่ ซ.กิ่งเพชร และได้ย้ายครอบครัวมาที่อยู่ ซ.นวมินทร์24
ปัจจุบันสมรสและมีบุตร1คน
.
ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาสถาปัตยกรรม
-ปวส.วิทยาลัยเทคนิค ดอนเมือง สาขาสถาปัตยกรรม
-ปวช.โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค
สาขาสถาปัตย์
.
ประวัติการทำงาน
-รับงานก่อสร้างต่อเติม
-สถาปนิกอิสระ/สถาปนิกอาสา
-ผู้จัดการฝ่ายขายและเทคนิค
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายงานโครงการ


ThePOINT #ข่าวการเมือง #ณัฐภูกฤษฏ์เครือเจริญพร #พรรคกล้า #ผู้กล้าเขตบึงกุ่ม