“ดร.นิว”ขอพิสูจน์น้ำยา”รัฐมนตรีดีอีเอส”ปราบ”ไอลอว์จอมบิดเบือน”ได้หรือไม่? หลังอุกอาจปั้นน้ำเป็นตัวบิดเบือนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ท้ากฎหมาย

0
845

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า พิสูจน์น้ำยา “รัฐมนตรีดีอีเอส””รมว.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์” จะปราบ “ไอลอว์จอมบิดเบือน” ได้หรือไม่? หลายครั้งที่ “ไอลอว์จอมบิดเบือน” ซึ่งมี “ปิยบุตร แสงกนกกุล” นักแถกฎหมายผู้ทำให้พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบอยู่เบื้องหลัง ออกมาตีความกฎหมายแบบมั่วๆ ตลอดจนกล่อมให้คนอื่นออกมาช่วยกันลงชื่อสนับสนุน “ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปิยบุตร”
.
แม้ในยามวิกฤตหนักเช่นนี้ ไอลอว์ก็ยังปั้นน้ำเป็นตัว ตีความกฎหมายแบบมั่วๆ บิดเบือน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับล่าสุด โดยอ้างว่ามีความหมายรวมไปถึง “ห้ามโพสต์สร้างความหวาดกลัว แม้เป็นความจริง”
.
ทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้ว…
1.ไม่มีตรงไหนที่เขียนว่า “ห้ามโพสต์สร้างความหวาดกลัว แม้เป็นความจริง”
2.เจตนาของกฎหมาย ข้อ 11 ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า “มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน”
.
ดังนั้น “ห้ามโพสต์สร้างความหวาดกลัว แม้เป็นความจริง” จึงเป็นการแต่งนิทานหลอกเด็กของ “ไอลอว์จอมบิดเบือน” เพื่อฉวยโอกาสปลุกระดมทางการเมืองอย่างเห็นแก่ตัว โดยไม่ได้สนใจต่อประโยชน์สุขของประชาชนท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดแต่อย่างใด
.
นี่คือความจำเป็นของมาตรการข้อ 11 นี้ ที่จำเป็นต้องมีไว้เพื่อยับยั้งการบิดเบือนข้อมูลอย่างที่ไอลอว์กำลังกระทำอยู่ ซึ่งได้สร้างความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกในวงกว้าง หวังยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่พอใจและความกระด้างกระเดื่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน
.
เมื่อไอลอว์มีพฤติกรรมอุกอาจเช่นนี้ ปั่นกระแสโซเชียลมีเดียเพื่อบิดเบือนอย่างท้าทายและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ต้องมาดูกันว่า “รมว.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์” จะมีน้ำยาพอที่จะสามารถจัดการกับ “ไอลอว์จอมบิดเบือน” ได้หรือไม่?
.
อ้างอิง… ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 27
“ข้อ 11 มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน การเสนอข่าวหรือการทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั่วราชอาณาจักรนั้น เป็นความผิดตามมาตรา 9 (3) แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548”
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ดร.นิว #ศุภณัฐ อภิญญา #รัฐมนตรีดีอีเอส #ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ #ไอลอว์