‘ดร.นิว’ชำแหละ!!ร่างปลดล็อกท้องถิ่นของ’คณะก้าวหน้า’ไม่ต่างการ์ดเกมบิดเบือนประวัติศาสตร์ จุดเริ่มต้นการแบ่งแยกดินแดน

0
257

วันนี้(29 พ.ย.) ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีข้อเสนอปลดล็อกท้องถิ่นผ่าน ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นของคณะก้าว ระบุว่า ฝาก ส.ส. และ ส.ว. ในสภาพิจารณาด้วยครับ ผมถูกนายทุนชนชั้นนำบางคนปิดกั้นโพสต์รัวๆ ชำแหละ ปลดล็อกท้องถิ่น อาจนำไปสู่อะไร?
.
ข้อเสนอปลดล็อกท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าผ่าน “ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่น” เป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้อื่นหลงมาเข้าชื่อ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาอีกมากมาย ภายใต้การขายฝันที่สวยหรู ล้วนแต่เป็นการช่วงชิงแก้ไขรัฐธรรมนูญในทุกวิถีทาง เพื่อให้เป็นไปในแบบที่พวกเขาต้องการ อีกทั้งยังแอบซ่อนไว้ซึ่งจุดมุ่งหมายอันแท้จริง

1.จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของคณะก้าวหน้าในการเคลื่อนไหวปลดล็อกท้องถิ่น เป็นไปเพื่อยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ยกเลิกผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศ ซึ่งผิดต่อหลักวิชาและเป็นเพียงแค่การกระจายอำนาจปกครองเพื่อปูทางไปสู่สิ่งหนึ่งเท่านั้น หาใช่การกระจายอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอย่างแท้จริงเพื่อสร้างประชาธิปไตยไม่

2.คณะก้าวหน้ามุ่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอิสระแบบล้นเกิน แต่ประเทศนอร์เวย์ที่ได้ชื่อว่ามีดัชนีประชาธิปไตยสูงที่สุดในโลก แม้จะไม่มีราชการส่วนภูมิภาคแล้ว แต่ยังมีตัวแทนของราชการส่วนกลางเข้ามาคอยกำกับดูแลการทำงานของราชการส่วนท้องถิ่น จึงเห็นได้ชัดว่าราชการส่วนกลางกับราชการส่วนท้องถิ่นของนอร์เวย์ไม่ได้ขาดกันแบบที่คณะก้าวหน้าต้องการ

3.การขาดกลไกในการประสานงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น อาจทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นได้โดยง่าย จนหวนกลับมาบ่อนทำลายมาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้” และยังอาจเปิดโอกาสให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการแบ่งแยกดินแดนได้ในที่สุด

4.คณะก้าวหน้ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับม็อบสามนิ้ว ที่ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองมาโดยตลอด ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงอาจนำไปสู่การขยายผลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Constitutional Monarchy)” ก็เป็นได้

5.กฎหมายราชการส่วนท้องถิ่นควรแก้ไขไปในทิศทางที่มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน แต่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นของคณะก้าวหน้ากลับระบุเป็นข้อยกเว้น จึงเท่ากับการเปิดช่องโหว่ของกฎหมาย อนุญาตให้ทำสิ่งอื่นที่กฎหมายไม่ได้ยกเว้นไว้ทั้งหมด ในทำนองที่ว่าสามารถทำได้เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามเอาไว้

6.การปล่อยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอิสระทางการคลังแบบล้นเกิน อีกทั้งไม่ได้ระบุขอบเขตของการบริหารใช้จ่ายเงินของราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบควบคุม มีความเสี่ยงสูงมากที่งบประมาณท้องถิ่นจะถูกนำไปใช้ผิดประเภทจนเกิดความเสียหาย อีกทั้งยังกลับกลายเป็นการส่งเสริมปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในทางอ้อมอีกด้วย

7.คณะก้าวหน้ามีพฤติกรรมสอดไส้ที่อันตรายให้เห็นอยู่เสมอ มีความเป็นไปได้สูงมากว่าการปลดล็อกท้องถิ่นในครั้งนี้ จะมีเป้าหมายแฝงเร้นซ่อนอยู่ เพราะแม้แต่การ์ดเกมสำหรับเด็ก ยังปรากฏเนื้อหาของการบิดเบือนประวัติศาสตร์ ซึ่งมุ่งสร้างความแตกแยกและความเกลียดชังบนพื้นฐานของการโกหก อาจปลุกเร้าไปสู่ความขัดแย้งตลอดจนการแบ่งแยกดินแดนในที่สุด
.
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าจึงเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของประชาชนทั่วไป หากการปลดล็อกท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าไม่ต่างจากกรณีการ์ดเกมบิดเบือนประวัติศาสตร์ บางทีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งแยกดินแดน ทำให้ง่ายยิ่งขึ้นต่อการแทรกแซงและปลุกปั่นสร้างความแตกแยกในระดับท้องถิ่นก็เป็นได้
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #ศุภณัฐอภิญญาณ #ดรนิว #คณะก้าวหน้า #ธนาธร #ปิยบุตร #ปลดล็อกท้องถิ่น