‘ดร.นิว’ยกยุทธศาสตร์สำคัญไทย!!สร้างดุลยภาพขั้วมหาอำนาจ เลี่ยงอิทธิพลการเมืองโลก รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ได้

0
222

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas โพสต์เฟซบุ๊กข้อความระบุว่า ประเทศไทยของเราตั้งอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ส่งผลให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงอิทธิพลของการเมืองโลกระหว่างขั้วมหาอำนาจได้ ดังนั้น นโยบายการต่างประเทศในการประสานประโยชน์กับทุกฝ่าย พยายามลดความขัดแย้ง คอยรักษาความเป็นกลางและดุลยภาพทางสัมพันธไมตรีให้ได้มากที่สุด จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในการรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ
.
อีกทั้งประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดในทุกยุคทุกสมัย นับตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงวินาทีนี้ ตลอดจนเป็นคุณูปการที่สำคัญยิ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #ดรนิว #ศุภณัฐอภิญญาณ #มหาอำนาจ #อิทธิพลการเมืองโลก #ขั้วมหาอำนาจ