- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'ดร.สมคิด'โชว์วิสัยทัศน์!!ปลุกนศ.เตรียมพร้อมรับมือเศรษฐกิจไทยในยุค New Normal ชี้ทางรอดต้องรื้อระบบงบประมาณรวมศูนย์กระจายสู่ท้องถิ่น ปรับโมเดลเศรษฐกิจ

‘ดร.สมคิด’โชว์วิสัยทัศน์!!ปลุกนศ.เตรียมพร้อมรับมือเศรษฐกิจไทยในยุค New Normal ชี้ทางรอดต้องรื้อระบบงบประมาณรวมศูนย์กระจายสู่ท้องถิ่น ปรับโมเดลเศรษฐกิจ

วันที่ 10 พ.ย. 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “เตรียมพร้อมรับมือเศรษฐกิจไทยในยุค New Normal” ในงานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวนกว่า 500 คน
.
โดยดร.สมคิด กล่าวบรรยายตอนหนึ่งว่า New Normal เป็นสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนไปจากโลกในอดีตเดิม ซึ่งยังไม่มีท่าทีจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม และรอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่กับ 3 สถานการณ์สำคัญ คือ

 1. โลกที่กำลังหลุดออกมาจากระเบียบโลกเก่า แต่ยังหาระเบียบโลกใหม่ไม่เจอ มีแต่ความไม่แน่นอนและไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด จากปัจจัยสำคัญได้แก่ โลกเก่าที่ถูกจัดระเบียบโดยสหรัฐอเมริกา ทั้งเรื่องการเงิน เศรษฐกิจ การค้า ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อเมริกาเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอเมริกันเฟิร์ส คืออเมริกาต้องมาก่อน ต้องเข้มแข็ง และต้องได้ประโยชน์มากสุด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความร่วมมือของแนวร่วมทั้งนาโต้, G20, G7, WTO และธนาคารโลก ซึ่งทำให้โลกต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและภาวะเงินเฟ้อ
 2. เศรษฐกิจโลกอยู่ระหว่างขาลง จากผลกระทบสถานการณ์โควิด และสงครามรัสเซีย ยูเครนไม่มีแววสิ้นสุด
 3. ประเทศไทยอยู่บนเส้นทางแห่งความเสื่อมถอย หากไม่รีบแก้ปัญหานี้ ประเทศไทยจะลำบาก วันนี้เราเสียเวลาไปมากแล้ว ถ้าไม่แก้ตอนนี้การฟื้นตัวจะลำบาก แต่ถ้ารีบแก้ ยังมีโอกาสฟื้นตัวในวันข้างหน้า แต่อย่าคาดหวังว่าจะฟื้นตัวในระยะสั้น เราต้องยอมรับความจริง จาก 5 ปัจจัยสำคัญในประเทศ คือ

1.เราอยู่ในช่วงเวลาของ slow growth ซึ่งจะไม่มีทางได้เห็นเศรษฐกิจที่โตเร็วเป็นไปได้ยาก เพราะตัวเลขเศรษฐกิจที่โต 3-3.5 เปอร์เซ็นต์วัดจากฐานในระดับที่ต่ำมาก เมื่อเทียบ 3-4 ปีที่แล้ว เนื่องจากจีดีพีของประเทศต่ำลงเรื่อย ๆ ไล่จาก 4-5 เปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่ 2-1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปีหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 3 เปอร์เซ็นต์บวกลบ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก

 1. ความไม่เท่าเทียมในสังคมที่สูงในขณะนี้ ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุด แต่กลับมีข้อจำกัดทางการทำมาหากินในพื้นที่ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้คนอีสานต้องทิ้งถิ่นฐานไปทำงานต่างถิ่น เกิดภาวะครอบครัวแตกแยก ขาดคนดูแลคนสูงวัย อีกทั้งยังประสบปัญหาค่าแรงต่ำจากระบบทุนนิยม
 2. ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศที่ถดถอย เนื่องจากขาดการเตรียมพร้อมทั้งระบบการศึกษาที่ทันต่อสถานการณ์โลก การพัฒนาระบบเทคโนโลยี และนวัตกรรม แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ นอกจากนี้ปัญหาสำคัญคือเรื่องการคอร์รัปชัน ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนามเราตามเขาไม่ทัน เพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจน และวางระบบการพัฒนามากว่า 10 ปีแล้ว โดยเขามุ่งเน้นการพัฒนาคน 4 ด้าน คือวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป้าหมายการเข้าสู่อุตสาหกรรมไฮเทค เศรษฐกิจดิจิทัล เอไอ และบิ๊กดาต้า อย่างไรก็ตาม โอกาสการแข่งขันของประเทศยังมีอยู่ แต่ต้องสร้างระบบสิ่งแวดล้อมให้ดี มีความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และผลักดันเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโตเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามา
 3. ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัย ที่ต้องเตรียมพร้อมเรื่องการดูแลสังคมสูงวัยให้มีความสมดุลในการใช้ชีวิต การสร้างคุณค่าให้กับคนสูงวัย ไม่ใช่แค่การให้เงิน ซึ่งสังคมไทยเหมาะกับระบบครอบครัวใหญ่แบบดั้งเดิม ไม่ใช่การเลียนแบบประเทศตะวันตกที่แต่งงานแล้วแยกครอบครัวไป เพราะเขามีสวัสดิการดูแลคนสูงวัยที่ดี ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มี
 4. เรื่องสิ่งแวดล้อมโลก ที่ขณะนี้มีการประชุม COP 27 ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมมีทั้งผลกระทบและโอกาสที่ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยเฉพาะโอกาสจากนโยบาย BCG หรือ Bio – Circular – Green Economy ที่ประเทศไทยกำลังโปรโมทอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบด้านการเกษตร ทั้งการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องวางแผนรับมืออย่างเป็นระบบ กรณีที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้น
  .
  ทั้งนี้จากปัญหาวิกฤตดังกล่าว ดร.สมคิดมองว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวได้ต้องดำเนินการในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1.การรื้อระบบงบประมาณใหม่ ที่ปัจจุบันมีการรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง ขึ้นอยู่กับกระทรวง รัฐมนตรี และพรรคการเมือง สู่การกระจายงบประมาณลงสู่ท้องถิ่น

 1. ปรับโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการให้น้ำหนักเศรษฐกิจมหภาคหรือ Macro เป็นการพัฒนาคู่ขนานเศรษฐกิจชุมชนหรือ Micro มุ่งเน้นการพัฒนารายภูมิภาคให้ตอบโจทย์คนในพื้นที่  โดยตนมองว่าภายใต้วิกฤตโควิดคือโอกาสของท้องถิ่นที่จะเติบโตทั้งด้านเกษตรอินทรีย์ พลังงานชุมชน และการผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจรายภูมิภาค ที่สำคัญต้องกระจายให้ท้องถิ่นเข้าถึงแหล่งทุน

และ 3. สร้างระบบการศึกษาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ใช้อินเทอร์เน็ตส่งเสริมการศึกษาให้เข้าสู่ชุมชน ให้เข้าถึงคนจนยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีพทักษะการทำมาหากินให้คนในท้องถิ่นเพราะระบบการศึกษาปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว ทุกคนสามารถหาความรู้ได้จากระบบอินเทอร์เน็ต ไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนหรือมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลกด้วย
.
“โลกใหม่ที่ท่านจะเจอคือความลำบากจะมีมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ไม่ได้ เราไม่ประมาท ต้องพร้อมเผชิญ แต่รู้แน่ๆ ว่าโหมดการพัฒนาประเทศต้องเปลี่ยน ต้องให้มีสมดุลมากขึ้นระหว่างการพึ่งพาภายนอก ทั้งเรื่องการส่งออก ท่องเที่ยว กับการพึ่งพาภายในคือท้องถิ่น จังหวัด ปัจเจกบุคคล ชุมชน การทำให้ประเทศแข่งขันได้มากขึ้น หรือส่งออกได้มากขึ้นต้องลงทุนจริงๆ อีอีซีจบไม่ได้ ต้องให้เกิดให้ได้ ขนาดเกิดขึ้นมาแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะสู้กับเขาได้หรือไม่ หากไม่เกิดจะไม่มีใครเชื่ออีกแล้วว่าประเทศไทยจริงจังกับสิ่งที่ทำ””ดร.สมคิด กล่าว
.
ดร.สมคิด ระบุอีกว่า ขณะเดียวกันเมื่อเริ่มเน้นท้องถิ่น หัวใจอยู่ที่ชุมชน ต้องช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งมีงบประมาณ มีสินเชื่อ หากชุมชนเข้มแข็งจะสามารถยกระดับการผลิตในชุมชนได้ การแก้ปัญหาแหล่งน้ำ โรงสีชุมชน โอทอป ดูแลผู้สูงวัยและเด็กในชุมชน อย่าคิดแค่เรื่องสวัสดิการ ชุมชนก็จะเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ สุดท้ายการเมืองก็จะต้องดี ถ้าการเมืองดี ประเทศก็จะดีตามไปด้วย
.

ThePoint #ข่าวการเมือง #สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ #สร้างอนาคตไทย #ทีมสมคิด #เศรษฐกิจไทย #ยุค NewNormal #มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

จับตา!!’สมคิด’นำทัพบุกนราธิวาส เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สร้างอนาคตไทย ต้น ธ.ค.นี้ ปักหมุด-เปิดนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้

วันนี้ (28 พ.ย.65) ที่ทำการพรรคสร้างอนาคตไทย นายนริศ เชยกลิ่น รองหัวหน้าพรรคและโฆษกพรรค เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรค พร้อมด้วย ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค...
- Advertisement -

‘หมอยง’ฟันธง!!คนไทยได้เฉลิมฉลองปีใหม่แน่นอน ลั่นเราจะไม่เดินย้อนหลังอีกแล้ว

วันนี้ (28 พ.ย.) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า โควิด 19 เป็นแล้วเป็นซ้ำได้อีก และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จะได้เฉลิมฉลองปีใหม่หรือไม่ ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อ หรือฉีดวัคซีน เมื่อนานไปไม่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อใหม่ได้ แต่ทำให้ความรุนแรงลดลง จำนวนตัวเลขของการติดเชื้อขณะนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะรอบตัวเรา เราจะเห็นคนที่เคยเป็นแล้ว...

‘ชัชชาติ’กินข้าวเท่าเทียม!!ลั่นไม่ว่าเป็นผอ.เขต หรือ คนกวาดถนน-คนเก็บขยะ ทุกคนคือทีมงาน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันกับลูกจ้างประจำของสำนักงานเขต จำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยนายชัชชาติ ระบุว่า ที่มากินข้าวกับพนักงานแบบนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น ผอ.เขต หรือ คนกวาดถนน คนเก็บขยะ ทุกคนคือส่วนหนึ่งของทีมงาน ถ้าเรามาสัญจรที่เขตแล้วไม่ได้คุยกับน้องๆเขาก็เหมือนขาดอะไรไปบางอย่าง ซึ่งที่ทำแบบนี้ไม่ได้คิดจะสร้างภาพใดๆ...

การันตี’บิ๊กแป๊ะ’ไม่ไปรวมไทยสร้างชาติ แย้มรู้แล้วจะหนาว!!ใครเป็นมือฟอร์มรัฐบาล

นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Paisal Puchmongkol ระบุว่า แป๊ะ จักรทิพย์ ไม่ไปรวมไทยสร้างชาติ!!!! ไผ่แยกกอน้ำแยกสาย ปิดไว้ไม่ได้แล้ว เพราะเป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไป ดังนั้น จึงต้องสร้างกระแส"แยกกันเดิน-รวมกันตี" ป้องกันสส.ตีจาก เพื่อสร้างความหวังว่า ยังคงฐานะในการฟอร์มรัฐบาลต่อไป.พรรคภูมิใจไทยกำลังเป็นสาวงามที่ทุกฝ่ายแย่งชิงเชิญชวนเข้าร่วมรัฐบาลหน้า ถึงกับมีคำมั่นสัญญาให้สนับสนุนลุงเป็นนายกจนครบ 8 ปี แล้วจะได้รับผลตอบแทนสนับสนุนน้าหนูเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป...

Related News

จับตา!!’สมคิด’นำทัพบุกนราธิวาส เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สร้างอนาคตไทย ต้น ธ.ค.นี้ ปักหมุด-เปิดนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้

วันนี้ (28 พ.ย.65) ที่ทำการพรรคสร้างอนาคตไทย นายนริศ เชยกลิ่น รองหัวหน้าพรรคและโฆษกพรรค เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรค พร้อมด้วย ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค...

‘หมอยง’ฟันธง!!คนไทยได้เฉลิมฉลองปีใหม่แน่นอน ลั่นเราจะไม่เดินย้อนหลังอีกแล้ว

วันนี้ (28 พ.ย.) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า โควิด 19 เป็นแล้วเป็นซ้ำได้อีก และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จะได้เฉลิมฉลองปีใหม่หรือไม่ ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อ หรือฉีดวัคซีน เมื่อนานไปไม่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อใหม่ได้ แต่ทำให้ความรุนแรงลดลง จำนวนตัวเลขของการติดเชื้อขณะนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะรอบตัวเรา เราจะเห็นคนที่เคยเป็นแล้ว...

‘ชัชชาติ’กินข้าวเท่าเทียม!!ลั่นไม่ว่าเป็นผอ.เขต หรือ คนกวาดถนน-คนเก็บขยะ ทุกคนคือทีมงาน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันกับลูกจ้างประจำของสำนักงานเขต จำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยนายชัชชาติ ระบุว่า ที่มากินข้าวกับพนักงานแบบนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น ผอ.เขต หรือ คนกวาดถนน คนเก็บขยะ ทุกคนคือส่วนหนึ่งของทีมงาน ถ้าเรามาสัญจรที่เขตแล้วไม่ได้คุยกับน้องๆเขาก็เหมือนขาดอะไรไปบางอย่าง ซึ่งที่ทำแบบนี้ไม่ได้คิดจะสร้างภาพใดๆ...

การันตี’บิ๊กแป๊ะ’ไม่ไปรวมไทยสร้างชาติ แย้มรู้แล้วจะหนาว!!ใครเป็นมือฟอร์มรัฐบาล

นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Paisal Puchmongkol ระบุว่า แป๊ะ จักรทิพย์ ไม่ไปรวมไทยสร้างชาติ!!!! ไผ่แยกกอน้ำแยกสาย ปิดไว้ไม่ได้แล้ว เพราะเป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไป ดังนั้น จึงต้องสร้างกระแส"แยกกันเดิน-รวมกันตี" ป้องกันสส.ตีจาก เพื่อสร้างความหวังว่า ยังคงฐานะในการฟอร์มรัฐบาลต่อไป.พรรคภูมิใจไทยกำลังเป็นสาวงามที่ทุกฝ่ายแย่งชิงเชิญชวนเข้าร่วมรัฐบาลหน้า ถึงกับมีคำมั่นสัญญาให้สนับสนุนลุงเป็นนายกจนครบ 8 ปี แล้วจะได้รับผลตอบแทนสนับสนุนน้าหนูเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป...

‘อุตตม’เปิดศูนย์ประสานงานพรรคเขตปทุมวัน-บางรัก -สาทร ประกาศ’สร้างอนาคตไทย’พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง!!ชี้กติกาไหนไม่เกี่ยง

วานนี้(27 พ.ย.2565) นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย และนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรค ประธานภาคกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานพรรค เขตปทุมวัน บางรัก สาทร โดยนายอุตตม ระบุว่า ศูนย์ประสานงานเป็นกลไกสำคัญในการทำงานของพรรค ที่จะให้คนของพรรคเมื่อถึงเวลาเลือกตั้ง เข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ และพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสและรู้จัก จึงเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นศูนย์รวมที่พี่น้องประชาชนสามารถมาพบปะ...

สื่อนอกตีข่าว ช่างภาพBBC ถูกตำรวจจีนทำร้ายทุบตี!! ระหว่างทำข่าวชาวเซี่ยงไฮ้ประท้วงต้านล็อกดาวน์โควิด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สมาคมสื่อมวลชน (PA) รายงานคำกล่าวอ้างของสำนักข่าวบีบีซี (BBC) ว่า ช่างภาพของบีบีซีถูกตำรวจจีน "ทุบตีและเตะ" ระหว่างการทำข่าวประท้วงต่อต้านมาตรการควบคุมโควิด-19 ในประเทศจีน โดย PA รายงานว่า นายเอ็ดเวิร์ด ลอว์เรนซ์ ช่างภาพของบีบีซีถูก "ทำร้าย" ขณะทำข่าวการประท้วงในเซี่ยงไฮ้เมื่อวานนี้ (27 พ.ย.) โดยคลิปทางสื่อโซเชียลเผยภาพนายลอว์เรนซ์ถูกกดลงกับพื้นแล้วล็อกกุญแจมือ.ด้านโฆษกของบีบีซี เปิดเผยกับ...

‘สร้างอนาคตไทย’กระตุกรัฐ!!กระตุ้นท่องเที่ยวผิดทาง แนะดูแลผู้ประกอบการ SME เสนอโมเดลกระจายประโยชน์ให้รายย่อย-ชุมชน

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา พรรคสร้างอนาคตไทยแถลงข่าวหัวข้อ ปัญหาการท่องเที่ยวไทย ไร้ทางแก้ ต้องคิดใหม่ ทำใหม่” โดยนายนริศ เชยกลิ่น โฆษกพรรค นายพงศ์พรหม ยามะรัต ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านพัฒนาเมือง นายสรรเพ็ชญ ศรีสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว .นายนริศ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่นักท่องเทียวต่างชาติกำลังกลับเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต่มีคำถามว่าเราได้ใช้โอกาสที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ภาคการท่องเทียวเป็นเครื่องมือในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือไม่ เพราะจากการที่พรรคสร้างอนาคตไทยได้ไปพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่...

‘ชูวิทย์’ประกาศขอแค่ชนะเพียงครั้งเดียว!!เพื่อล้มธุรกิจสีเทาทั้งกระดาน

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อ “ความอึดของหัวใจ” ระบุข้อความว่า ทุกๆ ครั้งที่ผมเปิดเผยความจริงสีเทาๆ ให้กับสังคม ย่อมมีผู้เสียผลประโยชน์อยู่เสมอ “ผู้ร้ายทำผิดร้อยครั้ง และหลุดรอดไปได้ทุกครั้ง” แต่คนที่แฉความจริงอย่างผม “ต้องการชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น“ เพื่อล้มกระดานได้ทั้งหมด. ThePoint #ข่าวการเมือง #ชูวิทย์กมลวิศิษฎ์...

‘บิ๊กตู่’ว่าไง!?’จุรินทร์’โวยสมาชิกปชป. อึดอัดไม่ปรับครม. หลังชื่อ’นริศ’ถูกดองผ่านไปเดือนกว่ายังไร้สัญญาณตอบรับ

วันนี้(26 พ.ย.) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุถึงความคืบหน้าการปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ยอมรับว่าสมาชิกประชาธิปัตย์หลายคนเริ่มอึดอัดกับการที่พรรคชื่อนายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง แทนนายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ลาออกไป โดยเรียนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โชา นายกรัฐมนตรีไปแล้ว แต่การดำเนินการยังไม่เกิดขึ้น ทั้งที่เข้าสู่สัปดาห์ที่ 7 เป็นเวลาเดือนกว่าแล้ว ซึ่งไม่คาดคิดว่าจะยืดเยื้อขนาดนี้...

ฟาดกันเอง!!’ปิยบุตร’ซัด’ก้าวไกล’ไม่คิดทำอะไรกับม.112 แค่หวังได้แต้มการเมืองรักษาคะแนนคนรุ่นใหม่

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า พรรคก้าวไกลกับการแก้ 112 ผมได้แสดงความเห็นกรณีพรรคก้าวไกลกับการแก้ 112 ไปในไลฟ์ เมื่อสองวันก่อน เผื่อท่านใดไม่ถนัดกดฟังคลิปยาวๆ ผมจึงขอสรุปสั้นๆในโพสเดียวจบ ดังนี้ พรรคก้าวไกลเสนอแก้ 112 แต่ประธานสภาวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 เพราะมีเหตุยกเว้นความผิด จึงไม่บรรจุเข้าสภา เรื่องนี้ผ่านมาหลายเดือนแล้ว แต่พรรคก้าวไกลไม่ทำอะไรต่อ...

‘สนธิรัตน์’ชู’ร้านหนูณิชย์ติดดาว’ฝากท้องราคาถูก!!ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ทุกคนยังเข้าร้าน “หนูณิชย์ติดดาว” กันอยู่ไหมครับ พอดีช่วงนี้ผมเดินทางพบปะพี่น้องประชาชนบ่อยครั้ง หนึ่งในสิ่งที่พี่น้องมักจะพูดกับผมก็คือ “ค่าครองชีพ” นั้นสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะอาหาร เรียกได้ว่าจะอิ่มมื้อหนึ่ง ก็ต้องจ่ายเงินกันมากเลยทีเดียว บางครั้งใช้เงินร้อยเดียว อาจจะได้ทอนมาเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้น มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มาก.ผมเลยนึกขึ้นมาได้เรื่องนึงครับ เป็นเรื่องที่ผมเคยผลักดันเอาไว้ ในสมัยที่ผมยังทำงานอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ ผมและบรรดาทีมงานของกระทรวง เคยได้ทำนโยบายที่มีชื่อว่า “ร้านหนูณิชย์ติดดาว”...

โพล ชี้ประชาชนตำหนิ!!’ชัชชาติ’ละเลยหน้าที่ให้ท้ายม็อบต้านเอเปก เชื่อมีกลุ่มการเมือง-พรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง

วันนี้(26 พ.ย.) นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง เบื้องหลังม็อบ ช่วงประชุม เอเปก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Survey) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนแก้ปัญหาแหล่งความคลาดเคลื่อนจากผู้ถามผู้ตอบและเครื่องมือวัด...

‘สมศักดิ์ เจียม’จวกพฤติกรรม’ทักษิณ’ที่รับไม่ได้!!ซัดเอามวลชนเป็นเครื่องมือต่อรองตัวเองกลับบ้าน

นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์ ผู้ต้องหาคดี ม.112 ลี้ภัยในฝรั่งเศส โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ทักษิณผิดตรงไหน? ผมเขียนกระทู้นี้เพื่อให้เห็นชัดๆว่าในทัศนะของผม ทักษิณผิดตรงไหน ผมมีปัญหากับทักษิณอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องที่ผมเห็นว่าผู้นำมวลชนควรต้องมี นั่นคือ ผมเห็นว่าทักษิณเอาการกลับบ้านของตัวเองเป็นตัวนำหน้า เอาอิสรภาพของมวลชนที่ติดคุกเป็นเครื่องมือที่จะใช้ต่อรองเอาตัวเองกลับ แทนที่จะหาทางเอาพวกเขาเหล่านั้นออกมาก่อน เรื่องของตัวเองไว้ทีหลัง.นี่เป็นคุณธรรมที่ผมรับไม่ได้ (ผมเห็นบรรดาใครต่อใครที่พากันหันเข้าหาทักษิณตอนนี้ แล้วเศร้าใจ ผู้นำมวลชนที่มวลชนของตัวเองติดคุกอยู่ ยังเอาอิสรภาพพวกเขาเป็นเครื่องมือ...

ใครกันนะ??’ทนายตั้ม’แฉ!!นักแสดงรุ่นใหญ่ลายคราม ตบหน้าฉาดใหญ่’นักแสดงน้องใหม่’ที่เกาหลี ชาวเน็ตแห่เดา

วันนี้(25 พ.ย.) นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า "นักแสดงรุ่นใหญ่ลายคราม รับจ็อบพาลูกค้าซึ่งเป็นนักแสดงน้องใหม่ ไปเสริมหล่อที่เกาหลี ปรากฎว่าไม่พอใจที่ชวนไปกินปูแล้วน้องดาราไม่ไป ตบหน้าฉาดใหญ่กลางห้างดัง!!!".ต่อมา ทนายตั้ม โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีพร้อมข้อความระบุว่า นักแสดงน้องใหม่เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่เกาหลีเรียบร้อยครับ ตอนนี้ตำรวจเกาหลี กำลังมาเก็บหลักฐานที่สถานที่เกิดเหตุนะครับ คงลืมตัว นึกว่าอยู่ไทย จะดังแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจหรอกนะครับ การทำร้ายร่างกายคือเรื่องใหญ่...

‘กรณ์’เปิดตัว!!’วรนัยน์’อดีตผู้หัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ด หอบทีมร่วมงาน’ชาติพัฒนากล้า’

นายกรณ์ จากติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า แถลงข่าวเปิดตัวนายวรนัยน์ วาณิชกะ อดีตผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ด พร้อมด้วย นายกอบกฤต สุขสถิตย์, นายวรธรรม แซ่โง้ว และ นายปัญจเดช สิงห์โท ที่เข้ามาร่วมงานทางการเมือง โดยนายกรณ์ กล่าวว่า การได้ทีมคนรุ่นใหม่จากพรรครวมไทยยูไนเต็ดร่วมทีมพรรคชาติพัฒนากล้าจะทำให้การขับเคลื่อนของพรรคให้เป็นจริงได้ ทั้งนี้จะพิจารณาให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ...
- Advertisement -