- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'ดร.ไตรรงค์'ยกยุค'ป่าเปรม-บิ๊กตู่'สร้างความมั่นคงให้ประเทศมากที่สุด!!อย่าท่องแค่คาถาต้องมีปชต.ที่สมบูรณ์

‘ดร.ไตรรงค์’ยกยุค’ป่าเปรม-บิ๊กตู่’สร้างความมั่นคงให้ประเทศมากที่สุด!!อย่าท่องแค่คาถาต้องมีปชต.ที่สมบูรณ์

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กข้อความระบุว่า ระบอบใดเหมาะที่สุดสำหรับประเทศไทย (มันไม่ใช่ทั้งระบอบเผด็จการและระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์) ในประวัติศาสตร์ของโลกนั้น มีหลายประเทศที่ต้องประสบปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศจนไม่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้นได้อย่างที่น่าจะเป็น
.
ตัวอย่างที่ดีก็คือประเทศฝรั่งเศส เพราะก่อนปี ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) ประเทศฝรั่งเศสมีรัฐธรรมนูญที่ให้สภานิติบัญญัติที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นผู้เลือกประธานาธิบดีแล้วให้ประธานาธิบดีเป็นคนแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เนื่องจากประเทศนี้ได้มีการจัดตั้งสมัชชาประชาชนเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในปี ค.ศ. 1870 โดยสมัชชามีมติให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์อันเป็นการยกเลิกแบบถอนรากถอนโคนอีกครั้งหนึ่งและเป็นครั้งสุดท้าย (ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1789 ที่ประชาชนเข้ายึดอำนาจการปกครองจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และทำการปลงพระชนม์พระองค์ด้วย)
.
แต่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ให้สภานิติบัญญัติเป็นผู้เลือกประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศนั้น ได้ก่อให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันระหว่างนักการเมืองและพรรคการเมือง เพราะทุกคนต่างก็ต้องการเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จึงต้องมีการแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นเพื่อให้ได้อำนาจรัฐอยู่ในมือของพวกตน ใครที่ได้เป็นรัฐบาลก็จะไม่มีเวลามาวางแผนเพื่อความเจริญของประเทศในระยะยาวได้ เพราะจะถูกฝ่ายที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลจ้องตีรวน สร้างความปั่นป่วนให้รัฐบาลไม่สามารถจะบริหารประเทศได้ด้วยความสะดวกทุกคน
.
ล้วนเห็นแก่ประโยชน์ของตนและพรรคของตนมากกว่าประโยชน์ของชาติ มีการเปลี่ยนขั้วการเมืองเพื่อให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้ต้องลาออกไป เพื่อกลุ่มใหม่จะได้ขึ้นเป็นรัฐบาลใหม่ รัฐบาลใหม่นี้ก็จะเจอปัญหาการถูกก่อกวน บ่อนทำลายเสถียรภาพในทุกวิถีทางอีกเหมือนเดิม จนกลายเป็น วงจรอุบาทว์ ที่ไม่มีรัฐบาลใดสามารถจะมีเสถียรภาพบริหารชาติอยู่นานได้
.
จากข้อมูลพบว่าเพียงระยะเวลา 12 ปี นับย้อนหลังไปจาก ค.ศ. 1957 ประเทศฝรั่งเศสมีรัฐบาลถึง 20 ชุด หรือเฉลี่ยแล้วแต่ละชุดอยู่ในตำแหน่งได้ประมาณ 6 เดือนเท่านั้น (จากหนังสือ การเมืองในฝรั่งเศส เขียนโดย ศาสตราจารย์ พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย) จนทุกคนทุกพรรคได้มองเห็นความหายนะของชาติจึงได้ร่วมกันไปเชิญ วีรบุรุษฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่2 คือท่านจอมพล ชาร์ล เดอ โกล มาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งภายในไม่ถึงปี นายกฯ คนใหม่ก็เสนอให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แล้วเสนอให้ประชาชนลงมติเห็นด้วยประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญใหม่ของประเทศซึ่งได้มีการประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1958 และยังใช้มาจนถึงปัจจุบัน
.
ด้วยรัฐธรรมนูญใหม่ที่ให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชนและมีอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี แต่ประธานาธิบดีจะเป็นผู้มีอำนาจเหนือรัฐบาลในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและนโยบายด้านกลาโหม มีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมและมีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเหล่านี้ทำให้เกิดความลงตัวรัฐบาลมีเสถียรภาพจนสามารถมีเวลาวางยุทธศาสตร์และนโยบายระยะยาวทั้งในทางเศรษกิจและสังคม จนเจริญมั่งคั่งอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ (รายละเอียดจะได้เล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปเพราะมีหลายประเทศที่น่าพูดถึง เช่น นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และออสเตรีย เป็นต้น)
.
ดูเขาแล้วลองย้อนดูตัวเราเองบ้างจะดีไหม?
.
ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2516 เรามีรัฐบาลเผด็จการโดยพวกคณะราษฎร์และผู้สืบทอดมรดก มากกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยแต่ทุกรัฐบาลล้วนวุ่นวายอยู่กับการรักษาอำนาจของตน จึงไม่มีเวลาคิดเรื่องการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการคิดเรื่องอนาคตทางเศรษกิจของประเทศ ได้มาเริ่มทำกันค่อนข้างจะจริงจังก็สมัยของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปีพ.ศ. 2502 ซึ่งได้ปรับปรุงสำนักงานที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามให้มาเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ มีหน้าที่วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกคือแผนสำหรับ พ.ศ.2504-2509 (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ.2515)
.
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นการกระทำตามคำแนะนำของที่ปรึกษาจากสหรัฐอเมริกา เพราะสหรัฐฯ ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับการขยายอิทธิพลของฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่กำลังโตวันโตคืนบนโลกอยู่ในขณะนั้น และเพื่อเป็นการตอบแทนกัน จอมพล ป. และ จอมพล สฤษดิ์ ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสหรัฐอเมริกา ทั้ง ๆที่เป็นรัฐบาลเผด็จการ (อยากทราบความกระจ่างของรายละเอียดในเรื่องนี้ สามารถหาอ่านได้จากหนังสืออันทรงคุณค่าชื่อ “50ปีเศรษฐกิจไทย” ของคุณบรรยง พงษ์พานิช 2022, บริษัทภาพพิมพ์ จำกัด เป็นผู้พิมพ์จำหน่าย)
.
หลังจากมีการปฏิวัติใหญ่โดยประชาชนและนักศึกษาในปีพ.ศ.2516 จึงเริ่มมีการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในสมัย ท่านสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่หลังจากนั้นก็มีการสลับกันไปมาระหว่างรัฐบาลจากการเลือกตั้งและรัฐบาลจากการรัฐประหาร แต่ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครคิดเรื่องยุทธศาสตร์ของประเทศกันเลย เพราะมัวยุ่งอยู่กับการประณามด่ามึงด่ากูกันว่า ใครเป็นรัฐบาลที่โกงบ้านกินเมืองมากกว่ากัน
ประเทศต้องรอจนถึง พ.ศ. 2523 จึงได้มีรัฐบาลที่เริ่มมีการวางยุทธศาสตร์และนโยบายระยะยาวเพื่อให้ชาติมีความรุ่งเรืองและมั่นคงในทางเศรษกิจกันอย่างจริงจัง
.
ในสมัยที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยการจัดให้มีท่าเรือน้ำลึกและเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรือแหลมฉบังและเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกที่มีคำสั่งให้มีแบบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสำหรับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
.
ต่อมาจนถึงปี พ.ศ.2561 ในสมัยของรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) พร้อมกับการมีการปรับปรุงพัฒนาระบบคมนาคมทุกชนิดให้เอื้อต่อความเจริญของประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นตามแผนในยุทธศาสตร์ พูดได้เต็มปากว่าไม่เคยมีรัฐบาลใดๆในอดีตที่ได้สร้างความมั่นคงเช่นนี้ให้กับอนาคตของประเทศในทางเศรษฐกิจเหมือนรัฐบาลของ พล.อ.เปรม และรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์
.
ที่พูดมาทั้งหมดก็เพื่อชี้ให้เห็นว่า ไม่ใช่ท่องแต่คาถาว่าประเทศต้องมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ต้องมีเสรีภาพที่สมบูรณ์ ต้องมีความเสมอภาคที่สมบูรณ์ ทุกอย่างต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แล้วจะทำให้ประเทศเจริญและมีเสถียรภาพ เชื่อผมเถอะ ไม่มีประเทศใดในโลกที่มีเสถียรภาพที่สมบูรณ์และก็ไม่มีประเทศใดในโลกที่มีความเสมอภาคที่สมบูรณ์
.
ท่านพุทธทาสฯพูดถูกที่ว่า ระบอบอะไรก็ได้ถ้าสามารถทำให้มีรัฐบาลที่ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้จริงๆก็เป็นระบอบที่ดีทั้งสิ้น การท่องว่าต้องเป็นระบอบที่ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนั้นไม่ถูก ต้องเป็น #ระบอบที่ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน จึงจะถูกกว่า อย่าลืมว่ารัฐบาลที่โกงบ้านกินเมืองมากที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองไทยคือรัฐบาลเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ไตรรงค์สุวรรณคีรี #ป๋าเปรม #บิ๊กตู่ #รัฐบาล

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย ลุยลงพื้นที่ชุมชนหน้าวัดบุญรอดร่วมเซิ้งชาวบ้านคึกคัก ชูนโยบายดูแลคนกรุงฯ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มี.ค. ‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย เขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพฯ ลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อแนะนำตัวและชูนโยบายพรรค พร้อมรับฟังปัญหาของชาวชุมชนหน้าวัดบุญรอด ซ.สุขุมวิท 62 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีชาวบ้านให้การตอบรับจำนวนมาก โอกาสนี้'มณีรัตน์'ได้แนะนำตัว พร้อมร่วมเซิ้งกับชาวชุมชนหน้าวัดบุญรอด บรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้น.พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนอนโยบายของพรรคภูมิใจไทย อาทิ...
- Advertisement -

‘ปิยบุตร’ชี้หนทาง’ทักษิณ’กลับไทยไม่ต้องติดคุก!!ไม่ต้องมีนิรโทษกรรม แนะลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยา 49

นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ"กรณีคุณทักษิณ : ไม่ติดคุก ไม่นิรโทษ ต้องลบล้างผลพวงรัฐประหาร ดำเนินคดีใหม่อย่างเป็นธรรม" ระบุว่า สำนักข่าวจากประเทศญี่ปุ่น รายงานข่าว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ความว่า คุณทักษิณ ชินวัตร พร้อมกลับมาติดคุก และไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ตนเอง.ประเด็นปัญหา “กลับบ้าน” ของคุณทักษิณอยู่ในสังคมไทยมาเกือบสองทศวรรษ...

อัด’โทนี่’อ้างทรมานต่างแดน!!เทียบไม่ได้ชะตากรรมอดีต3รมต.ยุครัฐบาล’ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์’ดิ้นสู้ติดคุกแต่ตัวเองหนีไปสุขสบาย

วันนี้(25 มี.ค.) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ พร้อมกลับประเทศไทยหลังการเลือกตั้งว่า นายทักษิณสามารถกลับประเทศไทยได้ทุกเวลา แต่ที่ผ่านมาไม่ยอมกลับมาเอง ทั้งที่มีรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องในยุครัฐบาลทักษิณ และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับโทษจำคุกในคดีทุจริตที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจและคนในตระกูลชินวัตร ไม่ว่าจะเป็น นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ถูกศาลฎีกาฯ...

‘ทนายบอน’รวมไทยสร้างชาติ โต้ถูกยัดข้อกล่าวหาทิ้งพื้นที่ ซัดตอนปชช.เดือดร้อนไปมุดที่ไหน ปลุกทำการเมืองสร้างสรรค์หยุดทำลาย

นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ หรือ ทนายบอน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ทนายบอน เค้าทิ้งพื้นที่ เดี๋ยวขออาสามาทำงานแทนเอง ข้อกล่าวหาที่มีคนยัดให้ผมเมื่อเช้านี้ …เช้านี้มีคนของผู้สมัครท่านหนึ่ง ติดต่อไปยังประธานชุมชน ขอเอาผู้สมัครเข้าพบ แต่ขอเข้าแบบธรรมดาไม่ได้ มีแถมสับศอก (ด้วยคำพูด) ใส่ผมว่า "ทนายบอนทิ้งพื้นที่" ผู้สมัครของเค้าอาสามาทำพื้นที่แทน.ผมเรียนแบบนี้ครับ ขอให้คุณกลับไปดูแนวทางพรรคคุณให้ชัด...

Related News

‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย ลุยลงพื้นที่ชุมชนหน้าวัดบุญรอดร่วมเซิ้งชาวบ้านคึกคัก ชูนโยบายดูแลคนกรุงฯ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มี.ค. ‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย เขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพฯ ลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อแนะนำตัวและชูนโยบายพรรค พร้อมรับฟังปัญหาของชาวชุมชนหน้าวัดบุญรอด ซ.สุขุมวิท 62 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีชาวบ้านให้การตอบรับจำนวนมาก โอกาสนี้'มณีรัตน์'ได้แนะนำตัว พร้อมร่วมเซิ้งกับชาวชุมชนหน้าวัดบุญรอด บรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้น.พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนอนโยบายของพรรคภูมิใจไทย อาทิ...

‘ปิยบุตร’ชี้หนทาง’ทักษิณ’กลับไทยไม่ต้องติดคุก!!ไม่ต้องมีนิรโทษกรรม แนะลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยา 49

นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ"กรณีคุณทักษิณ : ไม่ติดคุก ไม่นิรโทษ ต้องลบล้างผลพวงรัฐประหาร ดำเนินคดีใหม่อย่างเป็นธรรม" ระบุว่า สำนักข่าวจากประเทศญี่ปุ่น รายงานข่าว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ความว่า คุณทักษิณ ชินวัตร พร้อมกลับมาติดคุก และไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ตนเอง.ประเด็นปัญหา “กลับบ้าน” ของคุณทักษิณอยู่ในสังคมไทยมาเกือบสองทศวรรษ...

อัด’โทนี่’อ้างทรมานต่างแดน!!เทียบไม่ได้ชะตากรรมอดีต3รมต.ยุครัฐบาล’ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์’ดิ้นสู้ติดคุกแต่ตัวเองหนีไปสุขสบาย

วันนี้(25 มี.ค.) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ พร้อมกลับประเทศไทยหลังการเลือกตั้งว่า นายทักษิณสามารถกลับประเทศไทยได้ทุกเวลา แต่ที่ผ่านมาไม่ยอมกลับมาเอง ทั้งที่มีรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องในยุครัฐบาลทักษิณ และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับโทษจำคุกในคดีทุจริตที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจและคนในตระกูลชินวัตร ไม่ว่าจะเป็น นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ถูกศาลฎีกาฯ...

‘ทนายบอน’รวมไทยสร้างชาติ โต้ถูกยัดข้อกล่าวหาทิ้งพื้นที่ ซัดตอนปชช.เดือดร้อนไปมุดที่ไหน ปลุกทำการเมืองสร้างสรรค์หยุดทำลาย

นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ หรือ ทนายบอน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ทนายบอน เค้าทิ้งพื้นที่ เดี๋ยวขออาสามาทำงานแทนเอง ข้อกล่าวหาที่มีคนยัดให้ผมเมื่อเช้านี้ …เช้านี้มีคนของผู้สมัครท่านหนึ่ง ติดต่อไปยังประธานชุมชน ขอเอาผู้สมัครเข้าพบ แต่ขอเข้าแบบธรรมดาไม่ได้ มีแถมสับศอก (ด้วยคำพูด) ใส่ผมว่า "ทนายบอนทิ้งพื้นที่" ผู้สมัครของเค้าอาสามาทำพื้นที่แทน.ผมเรียนแบบนี้ครับ ขอให้คุณกลับไปดูแนวทางพรรคคุณให้ชัด...

‘ทักษิณ’ประกาศพร้อมกลับมาติดคุกในไทย!!พ้อทรมานมามากพอแล้ว 16 ปีเหมือนติดคุกใหญ่ห่างครอบครัว

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเกียวโดนิวส์ของญี่ปุ่น วานนี้(24 มี.ค.) โดยระบุว่า ตนเองพร้อมที่จะกลับมารับโทษจำคุกในประเทศไทย โดยขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัว ไม่ว่า ผลการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนพ.ค. นี้จะออกมาเป็นอย่างไร กำลังรอเวลาก่อนที่จะกลับมาประเทศไทยในปีนี้ หลังจากใช้ชีวิตลี้ภัยในต่างประเทศมาหลายปี เพราะถูกขับออกประเทศหลังการรัฐประหารในปี 49 และออกจากประเทศไทยในปี 51 เพื่อไม่ต้องเผชิญหน้ากับโทษในคุก.“ตอนนี้ผมเหมือนติดอยู่ในคุกขนาดใหญ่มา 16 ปีแล้ว เพราะพวกเขากีดกันไม่ให้ผมอยู่กับครอบครัว...

‘บิ๊กตู่’ลั่นเป็นสุภาพบุรุษพอ ให้อภัย!!’ศรัณย์วุฒิ’คุกเข่าขอขมาหลังเคยจัดหนักในสภา

วันนี้(24 มี.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ระบุถึงกรณีที่วานนี้(23 มี.ค.) นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ อดีตส.ส. จังหวัดอุตรดิตถ์ พรรคเพื่อชาติ คุกเข่าขอขมานายกรัฐมนตรี พร้อมสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) ถือเป็นสัญญาณที่ดีในทางการเมืองหรือไม่ ว่า ตนเองเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้ว และเข้าใจเวลาทำงานในสภาฯ ทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วเขาก็ทำและพูดได้ทุกอย่างตามความเชื่อของเขา."เมื่อวานเขาก็มาขอโทษอะไรต่างๆเหล่านี้ ผมก็เข้าใจบทบาทในสภา เขาเป็นฝ่ายค้านก็ต้องพยายามค้านให้ได้มากที่สุด แต่มันอาจจะเกินเลยไปบ้างผมก็ให้อภัยได้...

รับไว้ไม่ได้!!’ศิริราช’คืนเงินบริจาคให้’ชูวิทย์’หลังมีครหาเอี่ยวธุรกิจสีเทา

จากกรณีที่ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ“ทนายตั้ม” เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน ออกมาแฉว่านายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ รับเงินแบบ“แฉไป ไถไป” ก่อนที่ต่อมานายชูวิทย์ ยอมรับว่ามีการรับเงินจาก “สารวัตรซัว”จริง จำนวน 6 ล้านบาทเท่านั้น และได้นำไปบริจาคที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 3 ล้าน และอีก 3 ล้านบาทบริจาคที่โรงพยาบาลศิริราชนั้น.ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (24...

‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย เขตพระโขนง-บางนา เตรียมลงพื้นที่แนะนำตัวพร้อมรับฟังปัญหาชาวบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ‘มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์’ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย เขตพระโขนง-บางนา กรุงเทพฯ เตรียมลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อแนะนำตัวและชูนโยบายพรรค พร้อมรับฟังปัญหาของชาวชุมชนหน้าวัดบุญรอด ซ.สุขุมวิท 62 เวลา 10.00 น. และที่ตลาดสี่แยกบางนา เวลา 17.00 น. ในวันพรุ่งนี้(25 มี.ค.).ทั้งนี้'มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์'เป็นเลือดใหม่ของพรรคภูมิใจไทย มีดีกรีนักกฎหมายจาก...

‘ภูมิใจไทย’ใส่ใจศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์!!ชูนโยบายด้านผู้พิการ หนุนสร้างพลังที่ไม่ใช่ภาระ พร้อมแก้กฎหมายคุ้มครองสิทธิ

น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “คนพิการอยู่ไหนในการเมืองไทย” จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอนโยบายด้านผู้พิการ ต้องการให้คนพิการมีความภูมิใจ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีพลังที่ไม่ใช่ภาระ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ เป็นพลเมืองดีของสังคม.น.ส.อนุสรี ระบุว่า การส่งเสริมให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้...

ถึงกับอุทาน’อกอีแป้นจะแตก!!’หลังฟังเหตุผลย้ายพรรค’อดีตรัฐมนตรี’ร่วมรัฐบาล

วันนี้( 24 มี.ค.) นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า จิตสำนึก? นักการเมืองไทยย้ายเปลี่ยนพรรคไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะอยู่กันด้วยผลประโยชน์ อย่าอ้างอุดมการณ์ แต่บางคนเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีร่วมรัฐบาล แต่เหตุผลที่ย้าย 8 ปีเศรษฐกิจพัง อกอีแป้นจะแตก ทำไมความรู้สึกช้าจัง จิตสำนึกไม่บอกให้ลาออกบ้างเลยหรือทนอยู่ได้ไง.

‘อนุทิน’ประกาศชัด!!ถ้า’ภูมิใจไทย’กวาดส.ส. เป็นอันดับ 1 พร้อมเป็นนายกฯเอง ปัดมีดีลตั้งรัฐบาลล่วงหน้า

วันนี้( 24 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ระบุถึงกรณีนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ระบุว่า นายอนุทิน พร้อมสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ...

‘เฉลิม’ซัดแหลก!!’ประยุทธ์’รวม 9 เรื่องทำล้มเหลว หวังเป็นตัวช่วยปชช. ตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษของพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความ ว่า กราบเรียนพี่น้องประชาชน กระผม ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษของพรรคเพื่อไทย ต่อไปคงจะไม่มีเวลาเขียนข้อความลงในเฟซบุ๊ก เพราะต้องออกไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง วันนี้จึงขอเสนอความเห็นวิจารณ์การทำงานของ พล.อ. ประยุทธ์ รวม 9 ประเด็นด้วยกันที่รัฐบาลมีความบกพร่อง กล่าวคือ

ซีนใหญ่!!‘ศรัณย์วุฒิ’คุกเข่าขอขมา‘บิ๊กตู่’เคยล่วงเกินในสภา ขอย้ายซบ’รวมไทยสร้างชาติ’

วานนี้(23 มี.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคฯ ขณะที่ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ อดีตส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อชาติ ได้เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรครทสช. โดยได้ขึ้นไปรอด้านบนพรรครทสช. เนื่องจากมาไม่ทันช่วงที่พล.อ.ประยุทธ์ สวมเสื้อให้ทีมเศรษฐกิจและว่าที่ผู้สมัครส.ส..ทั้งนี้ทันทีที่นายศรัณย์วุฒิ ได้พบกับพล.อ.ประยุทธ์ นายศรัณย์วุฒิ ได้คุกเข่าขอขมา พล.อ.ประยุทธ์ ที่ก่อนหน้านี้ได้พูดในสภาด้วยการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ ขณะที่นายกฯ จับมือพร้อมกล่าวกลับไปว่า “ไม่โกรธเคือง เข้าใจว่าการเมืองคือการเมือง”.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีมีกระแสข่าวว่าพล.อ.ประยุทธ์...

‘ณัฏฐ์ มงคลนาวิน’วอนเปิดใจทะลายกำแพงความต่าง!!พร้อมเดินหน้าผลักดันนโยบายดีๆ เพื่อชาวดอนเมือง

"ณัฏฐ์ มงคลนาวิน"ว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เขตดอนเมือง โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่หนังสั้นแนะนำตัว พร้อมเหตุผลในการลงสนามการเมือง ในหัวข้อ "เคยมีเพื่อนรุ่นน้องถามว่า มาลงการเมืองแบบนี้ ถ้ามีคนมาบูลี่สิ่งที่พี่เป็น พี่จะโอเคมั้ย?"."ณัฏฐ์ มงคลนาวิน" ยังระบุด้วยว่า สวัสดีครับ ผมณัฏฐ์ มงคลนาวิน ว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เขตดอนเมือง ผมเป็นทรานส์เมนส์ครับ ทรานส์เมนส์คือตัว T ที่อยู่ใน LGBTQ...

‘ก้าวไกล’ชี้ Made in Thailand ยุค’พล.อ.เปรม’ไม่เหมาะกับปัจจุบัน!!แนะอย่ายึดติดการลงทุนในดินแดน

วันนี้(23 มี.ค.) เพจเฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party โพสต์ข้อความว่า หมดยุค Made in Thailand ถึงเวลา Made with Thailand นโยบาย Made in Thailand ถูกใช้มาตั้งแต่ยุคพลเอกเปรม...
- Advertisement -