- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'ดร.ไตรรงค์'ยกยุค'ป่าเปรม-บิ๊กตู่'สร้างความมั่นคงให้ประเทศมากที่สุด!!อย่าท่องแค่คาถาต้องมีปชต.ที่สมบูรณ์

‘ดร.ไตรรงค์’ยกยุค’ป่าเปรม-บิ๊กตู่’สร้างความมั่นคงให้ประเทศมากที่สุด!!อย่าท่องแค่คาถาต้องมีปชต.ที่สมบูรณ์

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กข้อความระบุว่า ระบอบใดเหมาะที่สุดสำหรับประเทศไทย (มันไม่ใช่ทั้งระบอบเผด็จการและระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์) ในประวัติศาสตร์ของโลกนั้น มีหลายประเทศที่ต้องประสบปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศจนไม่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้นได้อย่างที่น่าจะเป็น
.
ตัวอย่างที่ดีก็คือประเทศฝรั่งเศส เพราะก่อนปี ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) ประเทศฝรั่งเศสมีรัฐธรรมนูญที่ให้สภานิติบัญญัติที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นผู้เลือกประธานาธิบดีแล้วให้ประธานาธิบดีเป็นคนแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เนื่องจากประเทศนี้ได้มีการจัดตั้งสมัชชาประชาชนเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในปี ค.ศ. 1870 โดยสมัชชามีมติให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์อันเป็นการยกเลิกแบบถอนรากถอนโคนอีกครั้งหนึ่งและเป็นครั้งสุดท้าย (ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1789 ที่ประชาชนเข้ายึดอำนาจการปกครองจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และทำการปลงพระชนม์พระองค์ด้วย)
.
แต่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ให้สภานิติบัญญัติเป็นผู้เลือกประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศนั้น ได้ก่อให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันระหว่างนักการเมืองและพรรคการเมือง เพราะทุกคนต่างก็ต้องการเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จึงต้องมีการแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นเพื่อให้ได้อำนาจรัฐอยู่ในมือของพวกตน ใครที่ได้เป็นรัฐบาลก็จะไม่มีเวลามาวางแผนเพื่อความเจริญของประเทศในระยะยาวได้ เพราะจะถูกฝ่ายที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลจ้องตีรวน สร้างความปั่นป่วนให้รัฐบาลไม่สามารถจะบริหารประเทศได้ด้วยความสะดวกทุกคน
.
ล้วนเห็นแก่ประโยชน์ของตนและพรรคของตนมากกว่าประโยชน์ของชาติ มีการเปลี่ยนขั้วการเมืองเพื่อให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้ต้องลาออกไป เพื่อกลุ่มใหม่จะได้ขึ้นเป็นรัฐบาลใหม่ รัฐบาลใหม่นี้ก็จะเจอปัญหาการถูกก่อกวน บ่อนทำลายเสถียรภาพในทุกวิถีทางอีกเหมือนเดิม จนกลายเป็น วงจรอุบาทว์ ที่ไม่มีรัฐบาลใดสามารถจะมีเสถียรภาพบริหารชาติอยู่นานได้
.
จากข้อมูลพบว่าเพียงระยะเวลา 12 ปี นับย้อนหลังไปจาก ค.ศ. 1957 ประเทศฝรั่งเศสมีรัฐบาลถึง 20 ชุด หรือเฉลี่ยแล้วแต่ละชุดอยู่ในตำแหน่งได้ประมาณ 6 เดือนเท่านั้น (จากหนังสือ การเมืองในฝรั่งเศส เขียนโดย ศาสตราจารย์ พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย) จนทุกคนทุกพรรคได้มองเห็นความหายนะของชาติจึงได้ร่วมกันไปเชิญ วีรบุรุษฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่2 คือท่านจอมพล ชาร์ล เดอ โกล มาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งภายในไม่ถึงปี นายกฯ คนใหม่ก็เสนอให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แล้วเสนอให้ประชาชนลงมติเห็นด้วยประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญใหม่ของประเทศซึ่งได้มีการประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1958 และยังใช้มาจนถึงปัจจุบัน
.
ด้วยรัฐธรรมนูญใหม่ที่ให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชนและมีอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี แต่ประธานาธิบดีจะเป็นผู้มีอำนาจเหนือรัฐบาลในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและนโยบายด้านกลาโหม มีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมและมีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเหล่านี้ทำให้เกิดความลงตัวรัฐบาลมีเสถียรภาพจนสามารถมีเวลาวางยุทธศาสตร์และนโยบายระยะยาวทั้งในทางเศรษกิจและสังคม จนเจริญมั่งคั่งอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ (รายละเอียดจะได้เล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปเพราะมีหลายประเทศที่น่าพูดถึง เช่น นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และออสเตรีย เป็นต้น)
.
ดูเขาแล้วลองย้อนดูตัวเราเองบ้างจะดีไหม?
.
ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2516 เรามีรัฐบาลเผด็จการโดยพวกคณะราษฎร์และผู้สืบทอดมรดก มากกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยแต่ทุกรัฐบาลล้วนวุ่นวายอยู่กับการรักษาอำนาจของตน จึงไม่มีเวลาคิดเรื่องการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการคิดเรื่องอนาคตทางเศรษกิจของประเทศ ได้มาเริ่มทำกันค่อนข้างจะจริงจังก็สมัยของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปีพ.ศ. 2502 ซึ่งได้ปรับปรุงสำนักงานที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามให้มาเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ มีหน้าที่วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกคือแผนสำหรับ พ.ศ.2504-2509 (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ.2515)
.
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นการกระทำตามคำแนะนำของที่ปรึกษาจากสหรัฐอเมริกา เพราะสหรัฐฯ ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับการขยายอิทธิพลของฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่กำลังโตวันโตคืนบนโลกอยู่ในขณะนั้น และเพื่อเป็นการตอบแทนกัน จอมพล ป. และ จอมพล สฤษดิ์ ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสหรัฐอเมริกา ทั้ง ๆที่เป็นรัฐบาลเผด็จการ (อยากทราบความกระจ่างของรายละเอียดในเรื่องนี้ สามารถหาอ่านได้จากหนังสืออันทรงคุณค่าชื่อ “50ปีเศรษฐกิจไทย” ของคุณบรรยง พงษ์พานิช 2022, บริษัทภาพพิมพ์ จำกัด เป็นผู้พิมพ์จำหน่าย)
.
หลังจากมีการปฏิวัติใหญ่โดยประชาชนและนักศึกษาในปีพ.ศ.2516 จึงเริ่มมีการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในสมัย ท่านสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่หลังจากนั้นก็มีการสลับกันไปมาระหว่างรัฐบาลจากการเลือกตั้งและรัฐบาลจากการรัฐประหาร แต่ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครคิดเรื่องยุทธศาสตร์ของประเทศกันเลย เพราะมัวยุ่งอยู่กับการประณามด่ามึงด่ากูกันว่า ใครเป็นรัฐบาลที่โกงบ้านกินเมืองมากกว่ากัน
ประเทศต้องรอจนถึง พ.ศ. 2523 จึงได้มีรัฐบาลที่เริ่มมีการวางยุทธศาสตร์และนโยบายระยะยาวเพื่อให้ชาติมีความรุ่งเรืองและมั่นคงในทางเศรษกิจกันอย่างจริงจัง
.
ในสมัยที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยการจัดให้มีท่าเรือน้ำลึกและเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรือแหลมฉบังและเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกที่มีคำสั่งให้มีแบบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสำหรับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
.
ต่อมาจนถึงปี พ.ศ.2561 ในสมัยของรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) พร้อมกับการมีการปรับปรุงพัฒนาระบบคมนาคมทุกชนิดให้เอื้อต่อความเจริญของประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นตามแผนในยุทธศาสตร์ พูดได้เต็มปากว่าไม่เคยมีรัฐบาลใดๆในอดีตที่ได้สร้างความมั่นคงเช่นนี้ให้กับอนาคตของประเทศในทางเศรษฐกิจเหมือนรัฐบาลของ พล.อ.เปรม และรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์
.
ที่พูดมาทั้งหมดก็เพื่อชี้ให้เห็นว่า ไม่ใช่ท่องแต่คาถาว่าประเทศต้องมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ต้องมีเสรีภาพที่สมบูรณ์ ต้องมีความเสมอภาคที่สมบูรณ์ ทุกอย่างต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แล้วจะทำให้ประเทศเจริญและมีเสถียรภาพ เชื่อผมเถอะ ไม่มีประเทศใดในโลกที่มีเสถียรภาพที่สมบูรณ์และก็ไม่มีประเทศใดในโลกที่มีความเสมอภาคที่สมบูรณ์
.
ท่านพุทธทาสฯพูดถูกที่ว่า ระบอบอะไรก็ได้ถ้าสามารถทำให้มีรัฐบาลที่ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้จริงๆก็เป็นระบอบที่ดีทั้งสิ้น การท่องว่าต้องเป็นระบอบที่ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนั้นไม่ถูก ต้องเป็น #ระบอบที่ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน จึงจะถูกกว่า อย่าลืมว่ารัฐบาลที่โกงบ้านกินเมืองมากที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองไทยคือรัฐบาลเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ไตรรงค์สุวรรณคีรี #ป๋าเปรม #บิ๊กตู่ #รัฐบาล

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘สนธิรัตน์’ขอบคุณพี่ชาวนราธิวาสต้อนรับ’สร้างอนาคตไทย’อบอุ่น!!ชู 2 นโยบายดึงจุดแข็งพื้นที่สามจังหวัดเป็นจุดเชื่อมอาเซียนกับไทย

วันนี้(2 ธ.ค.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ขอขอบคุณพี่น้องชาวนราธิวาสที่ให้การต้อนรับพวกเราพรรคสร้างอนาคตไทยอย่างอบอุ่นครับ การมานราธิวาสครั้งนี้ ผมถือว่าเป็นวันสำคัญและถือเป็นวันประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทย และ จ.นราธิวาส ที่ท่านกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่ได้ตัดสินใจจับมือกับพรรคสร้างอนาคตไทย และมาร่วมสร้างประเทศไทยกับเรา ซึ่งในวันนี้ ไม่เพียงแต่ท่านกูเซ็งเท่านั้น ยังมี สจ. นราธิวาส และ...
- Advertisement -

‘เต้น’เทียบเครือข่าย’ตู้ห่าว-ตู่หาว’เชื่อ 2ป. แค่เหยียบตาปลา ลั่น’เพื่อไทย’ต้องแลนด์สไลด์ สกัดแผนนายกฯตกที่งูเห่า!!

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ระบุข้อความว่า ปรับครม.ของพี่คนน้องคน ประชาชนไม่ได้อะไร ? สังคมไทยวันนี้กำลังติดตามจับตาความเป็นไปของ 2 เครือข่าย 1) เครือข่าย “ตู้ห่าว” 2) เครือข่าย “ตู่หาว”.เอาที่ “ตู้ห่าว” ก่อน ชายคนนี้เป็นคนสัญชาติจีน...

‘รองโฆษกสร้างอนาคตไทย’สับเละ!!สปสช.ยกเลิกสัญญา 9 รพ.เอกชนทำผู้ป่วยกว่า 2 แสนคนเดือดร้อน จี้แก้3 เรื่องด่วน

นายธันวา ไกรฤกษ์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตสวนหลวง และรองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวถึงความเดือดร้อนของประชาชนกรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ยกเลิกสัญญา 9 โรงพยาบาลเอกชน ว่า กรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ยกเลิกสัญญา 9 โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ 1.รพ.มเหสักข์ 2.รพ.บางนา 1 3.รพ.ประชาพัฒน์...

ใครกันนะ??’ดร.เสรี’แฉ!!บางพรรคไม่พูด ไม่แตะ ‘ทุนจีนสีเทา’แม้แต่ประโยคเดียว ยิ่งขุดคุ้ยยิ่งเห็นความเชื่อมโยง

วันนี้(2 ธ.ค.) ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ไม่พูด ไม่แตะ แม้แต่ประโยคเดียว เกี่ยวกับทุนจีนสีเทา เพราะคนในพรรคเกี่ยวกับขบวนการนี้หลากหลายรูปแบบ และเมื่อมีคนขุดคุ้ยขึ้นมา มันยิ่งเห็นความเกี่ยวข้องชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เรื่องคนจีนซื้อบ้านราคามากกว่า 30 ล้าน เป็นเรื่องผิดกฎหมายชัดเจน เพราะกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้คนต่างชาติซื้อที่ดินได้ กรณีนี้พอรู้ว่าใครเป็นคนขาย ยิ่งเข้าใจทำไมพวกเขาไม่พูด.เมื่อเรื่องถึงโรงถึงศาล เขาคงบอกว่าคนซื้อเป็นคนไทย เขาจะไปรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มาซื้อเป็นนอมินีของคนต่างชาติ...

Related News

‘สนธิรัตน์’ขอบคุณพี่ชาวนราธิวาสต้อนรับ’สร้างอนาคตไทย’อบอุ่น!!ชู 2 นโยบายดึงจุดแข็งพื้นที่สามจังหวัดเป็นจุดเชื่อมอาเซียนกับไทย

วันนี้(2 ธ.ค.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ขอขอบคุณพี่น้องชาวนราธิวาสที่ให้การต้อนรับพวกเราพรรคสร้างอนาคตไทยอย่างอบอุ่นครับ การมานราธิวาสครั้งนี้ ผมถือว่าเป็นวันสำคัญและถือเป็นวันประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทย และ จ.นราธิวาส ที่ท่านกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่ได้ตัดสินใจจับมือกับพรรคสร้างอนาคตไทย และมาร่วมสร้างประเทศไทยกับเรา ซึ่งในวันนี้ ไม่เพียงแต่ท่านกูเซ็งเท่านั้น ยังมี สจ. นราธิวาส และ...

‘เต้น’เทียบเครือข่าย’ตู้ห่าว-ตู่หาว’เชื่อ 2ป. แค่เหยียบตาปลา ลั่น’เพื่อไทย’ต้องแลนด์สไลด์ สกัดแผนนายกฯตกที่งูเห่า!!

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ระบุข้อความว่า ปรับครม.ของพี่คนน้องคน ประชาชนไม่ได้อะไร ? สังคมไทยวันนี้กำลังติดตามจับตาความเป็นไปของ 2 เครือข่าย 1) เครือข่าย “ตู้ห่าว” 2) เครือข่าย “ตู่หาว”.เอาที่ “ตู้ห่าว” ก่อน ชายคนนี้เป็นคนสัญชาติจีน...

‘รองโฆษกสร้างอนาคตไทย’สับเละ!!สปสช.ยกเลิกสัญญา 9 รพ.เอกชนทำผู้ป่วยกว่า 2 แสนคนเดือดร้อน จี้แก้3 เรื่องด่วน

นายธันวา ไกรฤกษ์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตสวนหลวง และรองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวถึงความเดือดร้อนของประชาชนกรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ยกเลิกสัญญา 9 โรงพยาบาลเอกชน ว่า กรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ยกเลิกสัญญา 9 โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ 1.รพ.มเหสักข์ 2.รพ.บางนา 1 3.รพ.ประชาพัฒน์...

ใครกันนะ??’ดร.เสรี’แฉ!!บางพรรคไม่พูด ไม่แตะ ‘ทุนจีนสีเทา’แม้แต่ประโยคเดียว ยิ่งขุดคุ้ยยิ่งเห็นความเชื่อมโยง

วันนี้(2 ธ.ค.) ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า ไม่พูด ไม่แตะ แม้แต่ประโยคเดียว เกี่ยวกับทุนจีนสีเทา เพราะคนในพรรคเกี่ยวกับขบวนการนี้หลากหลายรูปแบบ และเมื่อมีคนขุดคุ้ยขึ้นมา มันยิ่งเห็นความเกี่ยวข้องชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เรื่องคนจีนซื้อบ้านราคามากกว่า 30 ล้าน เป็นเรื่องผิดกฎหมายชัดเจน เพราะกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้คนต่างชาติซื้อที่ดินได้ กรณีนี้พอรู้ว่าใครเป็นคนขาย ยิ่งเข้าใจทำไมพวกเขาไม่พูด.เมื่อเรื่องถึงโรงถึงศาล เขาคงบอกว่าคนซื้อเป็นคนไทย เขาจะไปรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มาซื้อเป็นนอมินีของคนต่างชาติ...

‘เพื่อไทย’เย้ยเจ็บ!!ถ้าไม่มีซีนก้มกราบเท้า’บิ๊กป้อม’กลุ่มปากน้ำคงไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีประดับก๊วน ส่วน’ธนกร’บุญหล่นทับ

วันนี้(2 ธ.ค.) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงเหตุการณ์สภาล่ม คะแนนนิยมของรัฐบาลในช่วงใกล้ครบวาระหดหาย ว่า ประชาชนได้สะท้อนผ่านโพล คะแนนนิยมของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯทรุดต่ำลงตลอด สวนทางกับความมั่นใจของพล.อ.ประยุทธ์ ที่เชื่อมั่นว่าต้องเดินไปตามลายแทงที่ทีมเสธ.เขียนให้ พยายามยื้ออำนาจให้นานที่สุด ลากอายุสภาไปให้ได้นานที่สุด แล้วก็รอสถานการณ์เป็นใจแล้วค่อยตัดสินใจยุบสภา อาจยุบสภาก่อนครบวาระเพียง 1 วัน แต่ความสำเร็จทางการเมือง ไม่ได้ยกมาจัดวางกันง่ายขนาดนั้น.นายอนุสรณ์...

‘หมอวรงค์’ชูแคมเปญ!!มากกว่าแก้ ม.112 เพิ่มการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์–อดีตพระมหากษัตริย์–พระบรมวงศานุวงศ์

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี เปิดเผยว่า พรรคไทยภักดีเตรียมเปิดแคมเปญรณรงค์นโยบาย “เพิ่มมากกว่าแก้ ม.112 ไม่คิดล้มล้าง ไม่ต้องกลัว” เนื่องจากเห็นว่า การรณรงค์ของคนกลุ่มหนึ่งที่เสนอแก้ไข ม.112 ในแต่ละประเด็นที่เสนอ มีแต่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอลง ดังนั้นพรรคไทยภักดี ซึ่งมีจุดยืนชัดเจนว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นระบอบการปกครองที่สอดคล้องกับประเทศไทยและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย เราจึงจะเสนอแก้ไข ม.112 โดยเพิ่มบทบัญญัติซึ่งทำให้...

‘สมคิด’เปรียบยุคการเมืองเครื่องดูดฝุ่น!!ลั่นมารอบนี้หวังช่วย’สร้างอนาคตไทย’ไม่ใช่เพื่อเป็นนายกฯ

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย ปราศรัยเวทีเปิดตัวว่าที่ผู้แสดงเจตจำนงเป็นผู้สมัคร ส.ส. นราธิวาส 3 เขต วานนี้(1 ธ.ค.) ระบุว่า ตนมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์ 3 ประการ คือ 1.เพื่อขอบคุณที่นราธิวาส ทีมงานนายกูเซ็ง ที่ให้เกียรติพรรคนำเสนอตัวว่าจะร่วมมือและช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้อย่างไร 2....

‘ดร.นิว’จี้ถาม!!’ธนาธร’บรรดาลูกๆ บอกลาเครื่องแบบ รร.นานาชาติแล้วยัง??หลังพล่ามปั่นหัวลูกชาวบ้าน

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์เฟซบุ๊กถึง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ระบุว่า 2 ปีผ่านมาแล้ว วันนี้ลูกๆ ของคุณ...

‘รัฐมนตรีป้ายแดง’ขอบคุณนายกฯ ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ ให้คำมั่น!!ตั้งใจงานเต็มที่แข่งกับเวลาที่มีไม่มากนัก

วันนี้(1 ธ.ค.) นายสุนทร​ ปานแสงทอง​ ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวก่อนเข้าพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อรับตำแหน่ง ว่า จะทำให้ดีที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายไว้ เพราะระยะเวลาไม่มากนัก แต่ไม่ได้รู้สึกกดดันในการเข้ารับตำแหน่งแต่อย่างใด เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยทำงานท้องถิ่นมาก่อน​ไม่น้อยกว่า​​40 ปี.นายสุนทร​ ยังระบุว่า ขอบคุณ พลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ความไว้วางใจ ให้มาปฏิบัติดำรงตำแหน่ง​ และขอบคุณพลเอกประวิตร​ วงษ์สุวรรณ​ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ...

‘สร้างอนาคตไทย’ปักธง!!ชายแดนใต้ ลั่นไม่ต้องการเพียงส.ส. แต่ต้องการคนมาร่วมสร้างบ้านเมือง ชูติดโซล่าเซลล์ทุกหลังคาหากได้เป็นรัฐบาล

วันรี้(1 ธ.ค.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทย พร้อมด้วย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย และคณะ ลงพื้นที่จ.นราธิวาส เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ประกอบด้วยนายวัชระ ยาวอฮะซัน เขต 1 นายสารี สะมะแอ เขต...

‘อุตตม’ลั่น’สร้างอนาคตไทย’พร้อมเดินหน้าการเมือง!!รับอยู่ระหว่างพูดคุยปมควบรวมพรรค ยังไม่มีข้อยุติ100%

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) ระบุถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ทำให้พรรคเดินหน้าการเมืองได้เต็มที่แล้วใช่หรือไม่ ว่า พรรคได้เตรียมพร้อมมาตลอด และพร้อมเดินหน้าต่อเนื่อง ส่วนสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 100 จะทำให้พรรคเล็กอยู่ยาก และหาทางรวมกับพรรคอื่นหรือไม่นั้น เมื่อกฎเกณฑ์และกติกาออกมาแบบนี้ ต้องไปดูแต่ละพรรคจะมีแนวทางอย่างไรในการเดินหน้าต่อไปให้ได้ ส่วนการควบรวมก็อยู่ในใจบางพรรค แต่สำหรับพรรคสร้างอนาคตไทย อยู่บนหลักการที่ว่าหากเราเลือกเส้นทางนั้น ก็จะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราจะสามารถทำงานให้ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.ส่วนพรรคสร้างอนาคตไทยมีแนวคิดควบรวมพรรคหรือไม่ นายอุตตม ระบุว่า...

‘พงศ์พรหม’ชี้กรุงเทพฯ แซงหน้าสิงคโปร์เมืองหมาะทำงาน-น่าอยู่อันดับ6ของโลก!!แนะเพิ่มข้อเดียวแล้วจะperfect

นายพงศ์พรหม ยามะรัต รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า จากข่าว CNBC จัดอันดับกรุงเทพเป็นเมืองที่เหมาะกับการทำงาน และพักอาศัยดีที่สุดอันดับ 6 ของโลก เป็นที่ 1 ในเอเชีย แถมแซงสิงคโปร์ได้เป็นครั้งแรก สำหรับผม มันขึ้นกับว่าคุณกำลังมองอะไร จะดูท่อเน่า หรือพื้นที่สีเขียวที่ดีขึ้น หรือของกินหลากหลายที่สุดในโลกละมั้ง หรือคน คนที่แสนจะสนุกสนาน มีน้ำใจ...

‘สนธิรัตน์’ชี้สูตรหาร 100 ส่งผลหลายพรรคเร่งปรับกลยุทธ์หาเสียง!!ชิงตอบโจทย์การเมือง-โดนใจปชช.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ตอนนี้เราก็ได้รู้ชัดแล้วครับว่า ระบบเลือกตั้งที่เราจะใช้ก็จะเป็นแบบบัตร 2 ใบ หาร 100 เมื่อเป็นแบบนี้ ทิศทางการทำงานของพรรคการเมืองหลายๆ พรรค น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การทำพรรคและการหาเสียงอย่างแน่นอน หลายๆ พรรค คงต้องคิดถึงยุทธศาสตร์การเดินการเมืองที่ทำให้พรรคได้โอกาสในกติกาแบบนี้มากขึ้น แต่ยังไงก็ตาม ประชาชนคือผู้ตัดสินใจว่า ใครหรือพรรคไหนจะตรงใจและตอบโจทย์การเมือง เศรษฐกิจ ปากท้องของคนในประเทศ...

‘พิธา’โต้ข้อครหา!!ข้อเสนอกระจายอำนาจของ’คณะก้าวหน้า’เป็นความคิดสุดโต่ง?

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า การกระจายอำนาจคือความคิดสุดโต่ง? ต้องดูว่าสุดโต่งเมื่อเทียบกับอะไร แน่นอนครับว่าถ้าเอาไปเทียบกับโครงสร้างที่เราใช้มา 130 ปี ก็เห็นด้วยครับว่าสุดโต่ง แต่ถ้าเอามาเปรียบกับความท้าทายของโลกที่มันสุดโต่งอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาสังคมสูงวัย สภาพบริบทประเทศเต็มไปด้วยความท้าทายแบบสุดโต่ง โครงสร้างเลยจำเป็นต้องเปลี่ยน.ถ้าเปรียบเทียบแบบนี้ การกระจายอำนาจก็คงไม่สุดโต่ง แต่ยังช้าไปแล้วด้วยซ้ำที่ประเทศไทยจะตอบสนองกับความท้าทายแบบที่คนอื่นในโลกจะทำได้.

‘ชูวิทย์’ขุดถึงโคน!!เผยโฉม’นอมินี’แก๊งมาเฟียจีน งัดเอกสารเส้นทางการเงินที่ชัดที่สุดของ’ตู้ห่าว’ส่งผบ.ตร.

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ทุนจีนเทาและนอมินี การทำงานของบรรดา “มาเฟียจีน” ต้องมี “นอมินี” เป็นตัวแทนออกหน้าเสมอ นายตู้ห่าว มี นางพัชรินทร์ นายโทนี่ มี นายน้อย นายหลิน หลง ใช้เครื่องแบบทหารอวดอ้างเบื้องสูง ร่วมสมาคมเถื่อนถ่ายรูปกับบรรดาข้าราชการหน่วยงานรัฐ ทั้งหมดใช้วิธีการหลายรูปแบบที่ผิดกฎหมาย หลอกลวงคนจีนด้วยกัน...
- Advertisement -