ดักคอ’ฝ่ายค้าน’อย่าเล่นเกมการเมืองมากเกินไป!!ประกาศคว่ำร่างพ.ร.บ.งบฯตั้งแต่วาระ1

0
211

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ระบุว่า สืบเนื่องจากที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดวาระประชุมในวันที่ 31 พ.ค.–2 มิ.ย. เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โดยปีนี้รัฐบาลได้จัดตั้งงบประมาณไว้ 3,185,000 ล้านบาท มีจุดมุ่งเน้นนำร่างกฎหมายดังกล่าวมาดำเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องเสนอเข้าสภาฯ และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน เพื่อให้ทันปีงบประมาณ และประกาศใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 65 ต่อไป
.
“อย่างไรก็ตามเนื่องจากขณะนี้ทางพรรคฝ่ายค้านได้ออกมาแถลงว่าจะมีการคว่ำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ในวาระที่ 1 ในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลและเป็นรองประธานวิปรัฐบาลได้วิเคราะห์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าทางการเมืองเป็นสิทธิของฝ่ายค้าน แต่การที่ฝ่ายค้านออกมาประกาศคว่ำร่างกฎหมายตั้งแต่วาระที่ 1 นั้น เป็นการเล่นเกมการเมืองมากเกินไป เพราะส.ส.ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันในการขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ เป็นการใช้เงินภาษีของประชาชนมาพัฒนาให้เดินหน้าต่อไป ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง”นายชินวรณ์ กล่าว
.
นายชินวรณ์ ระบุอีกว่า โดยหลักรัฐธรรมนูญแล้ว ถึงแม้ว่างบประมาณร่างจ่ายประจำปีจะไม่ผ่านความเห็นชอบหรือโดยคว่ำไปก็ตามรัฐบาลสามารถนำ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของปีที่ผ่านมามาใช้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ดังนั้นผมอยากเรียกร้องให้ ส.ส.ช่วยกันรับเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อไปศึกษา และหากมีข้อบกพร่องแนวทางใด หรือพบว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณไม่สุจริตโปร่งใส และใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน อยากให้ ส.ส.ช่วยกันทำหน้าที่นี้เพื่อตรวจสอบการจัดตั้งงบประมาณที่มาของรายได้ของงบประมาณ ตลอดจนโครงการว่าสอดรับกับงบประมาณหรือไม่
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ชินวรณ์บุณยเกียรติ #ประชาธิปัตย์ #วิปรัฐบาล #สภาผู้แทนราษฎร #พรบงบประมาณ