“ดีอีเอส”ยันไม่ได้สั่งปิดกลุ่ม “ย้ายประเทศกันเถอะ” ลั่นคนไทยคนต่างชาติทำความผิดนอกประเทศ ต้องลงโทษให้ได้

0
713

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้นั่งเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 เปิดเผยว่า โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่ใช้บังคับมานานเพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากล และสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานทั้งในโซเชียลมีเดีย และดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ
.
โดยคณะทำงานอยู่ระหว่างการพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. …. และแนวทางการกำกับดูแลและการลงทะเบียนผู้ใช้งาน Social Media โดยดูจากแนวทางของต่างประเทศเป็นต้นแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ และจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่อไป
.
ช่วงตอบคำถามกับสื่อมวลชน นายชัยวุฒิกล่าวว่า สำหรับกรุ๊ปเฟซบุ๊ก “โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย” หรือชื่อกลุ่มเดิมว่า “ย้ายประเทศกันเถอะ” ทางดีอีเอสไม่ได้มีการสั่งปิดไปอย่างใด เพียงแต่มีการรวบรวมข้อมูลคนที่โพสต์ผิดกฎหมาย หรือใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ซึ่งกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ การที่ประชาชนจะตั้งกลุ่มพูดคุยไปเรียน หรือจะไปทำงานต่อต่างประเทศ ก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ คนไทยหลายคนก็ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ รัฐบาลไม่ได้ขัดข้อง
.
“เพียงแต่ว่าอย่าโพสต์ หรือแชร์ข้อความที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมาย เช่น ลักลอบเข้าเมือง โดดวีซ่า โจมตีใส่ร้ายประเทศไทย จาบจ้วงคนอื่น ทำไม่ได้ ต้องพูดสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ผิดกฎหมายพูดไม่ได้” นายชัยวุฒิ กล่าว
.
สำหรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 นอกประเทศ นายชัยวุฒิกล่าวว่า โดยภาพรวมถ้ากระทำความผิดตามกฎหมายประเทศไทย เป็นคนไทย หรือคนต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศ ก็จะต้องมีการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด เชื่อมั่นว่าถ้ามีการประสานงานกันต้องพยายามนำคนผิดมาลงโทษให้ได้ ไม่ได้รังเกียจอะไรกับคนทำผิด แต่ต้องการให้ทุกคนเคารพกฎหมาย เพราะสิ่งที่เขาทำกระทบต่อพี่น้องประชาชน กระทบต่อชาติบ้านเมือง ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่
.

ThePOINT #ดีอีเอส #ชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์ #อย่าประเทศกันเถอะ