ด่วน!!กทม.คลายล็อคไฟเขียวขาย-นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม ดีเดย์1 ธ.ค.นี้

0
247

วันที่ 29 พ.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 47 โดยระบุใจความว่า เพื่อให้การดำเนินการมาตรการควบคุมและป้งกันโรคในพื้นที่แบบบูรณาการเป็นไปอย่างตต่อเนื่อง และเป็นการผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างใด้ภายใตเงื่อนไขเวลา การจัดระเบียบ และมาตรการการป้องกันที่ทางราชการกำหนด เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจึงมีมติ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 มีมติผ่อนคลายมาตรการ ดังนี้
.

  1. ร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
  2. สถานที่ตามประกาศก่อนหน้านี้ ยังคงปิดตามเดิม จนถึง 31 ธันวาคม 2564 

-ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต หรือตู้เกม สามารถเปิดดำเนินการได้ แต่มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด เช่น มาตรการ DMHTTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ 

-ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้เช่นเดียวกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 
3.สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันที่ได้รับการผ่อนปรนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย สามารถผ่อนปรนได้แต่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #กทม. #คลายล็อค #ผ่อนปรนกิจกรรม #ดื่มแอลกอฮอล์ #ผู้ว่าฯกทม. #ศบค.