ด่วน!!สั่งพักใบอนุญาต ‘ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์’ลงโทษกรณีผิดมรรยาททนายความ

0
836

“สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์” มีหนังสือสั่งพักใบอนุญาต “ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์” โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้มีหนังสือขอความร่วมมือ ที่ ศย.016/4028 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงนายกสภาทนายความ เรื่อง การแจ้งคำสั่งลงโทษกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความ เพื่อให้สภาทนายความมีหนังสือแจ้งคำสั่งลงโทษกรณีทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามทำการเป็นทนายความและการลบชื่อจากทะเบียนทนายความให้ศาลทั่วประเทศทราบในโอกาสแรก ที่สภาทนายความมีคำสั่งโดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดจากสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ นั้น สำนักทะเบียนสภาทนายความขอแจ้งคำสั่งมรรยาททนายความที่ได้มีการลงโทษทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาททนายความในโอกาสแรกที่สภาทนายความได้มีคำสั่ง โดยไม่รอให้มีคำสั่งถึงที่สุดจาก สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ
.
ทั้งนี้ในลำดับที่ 8 ของประกาศดังกล่าว ได้แก่  นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ใบอนุญาตทนายความประเภทตลอดชีพ ใบอนุญาตเลขที่ 1481/2553 ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดนนทบุรี ประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 10(2) ข้อ 12(1)(2) และข้อ 18 เป็นคดีมรรยาททนายความคดีดำเลขที่ 267-268/2559 คดีแดงเลขที่ 82/2564 คำสั่งลงโทษห้ามทำการเป็นทนายความ มีกำหนด 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และคำสั่งลงโทษห้ามทำการเป็นทนายความ มีกำหนด 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #สภาทนายความ #พักใบอนุญาตทนายความ #ทนายรณณรงค์ #รณณรงค์แก้วเพ็ชร์