- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง ถึงเวลาสร้างอนาคต!!'ดร.กำพล'ชี้ระบบการศึกษาสำคัญต่อการสร้าง'คน'สู่การ'สร้างอนาคตไทย'

ถึงเวลาสร้างอนาคต!!’ดร.กำพล’ชี้ระบบการศึกษาสำคัญต่อการสร้าง’คน’สู่การ’สร้างอนาคตไทย’

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความระบุว่า ระบบการศึกษา กับ Digital and Innovation Driven Economy ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ ดร.อุตตม สาวนายน ที่กล่าวว่าประเทศไทยต้องสร้างภาคเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศ และวางโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต
.
พร้อมทั้งต้องสร้างคนและวิทยาการที่พร้อมก้าวสู่สังคมโลกแห่งอนาคต ลูกหลานไทยต้องมีความรู้และทักษะที่จะเลี้ยงชีพ มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเข้าใจวิทยาการสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ(https://www.posttoday.com/politic/news/679311) รวมถึงสนับสนุน พี่นริศ เชยกลิ่น ที่พูดเน้นว่าเราต้องผลักดันและตามเทรนด์ของโลกใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล(https://today.line.me/th/v2/article/9mOJq8V)
.
อย่างที่ผมพูดในหลายโอกาสว่า เราควรเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม หรือ Digital and Innovation Driven Economy ตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพของความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่มีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ผมยกตัวอย่างเสมอ คือ ณ วันที่ผมเขียนบทความนี้ (30 มีนาคม 2565) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปิดที่ 1,698.40 โดยมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 596 บริษัท คิดเป็นมูลค่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Market Capitalization) อยู่ที่ 20 ล้านล้านบาท
.
อธิบายให้เห็นภาพ คือถ้าเราเอาจำนวนหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 598 บริษัท คูณด้วยราคาหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 จะมีมูลค่าเท่ากับ 20 ล้านล้านบาท ใน 596 บริษัท มีบริษัทใหญ่ที่เราคุ้นเคย อย่างเช่น PTT CPALL GULF BBL ADVANC รวมอยู่ด้วย แต่ทุกคนทราบไหมครับ ว่าหุ้นของ Facebook ซึ่งปัจจุบันเปลื่ยนชื่อเป็น Meta Platforms Inc. ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 620.19 พันล้าน USD ที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบันประมาณ 33.5 THB/USD มูลค่าตลาดของ Facebook อยู่ที่ 20.77 ล้านล้านบาท หมายความว่า Facebook บริษัทเดียวมีมูลค่ามากกว่า 598 บริษัทในประเทศไทยรวมกัน!!!
.
อีกตัวอย่างคือบริษัท Grab ที่พวกเราคงรู้จักดี บริษัท Grab ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 ปัจจุบันมีอายุเพียง 10 ปี และเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ปัจจุบันมูลค่าตลาดของบริษัท Grab อยู่ที่ 13.28 พันล้าน USD หรือคิดเป็นประมาณ 444,880 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) ที่ก่อตั้งมามากกว่า 77 ปี ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดประมาณ 379,092  ล้านบาท บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ที่ก่อตั้งมามากกว่า 44 ปี
.
ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดประมาณ 210,975 ล้านบาท บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ที่ก่อตั้งมามากกว่า 16 ปี ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดประมาณ 365,540 ล้านบาท หรือบริษัทสยามแม็คโค จำกัด (มหาชน) (MAKRO) ที่ก่อตั้งมามากกว่า 34 ปี ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดประมาณ 425,858 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัท Grab ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ แก้ Pain Point ของผู้บริโภค สามารถขยายตลาดรวมถึงโอกาสทางธุรกิจ และสร้างบริษัทให้มีมูลค่าสูงกว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทในประเทศไทยที่ก่อตั้งมานานกว่า
.
นี่เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนมูลค่าของบริษัท และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ทุกคนต้องไม่ลืมว่าทั้ง เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มันขับเคลื่อนตัวมันเองไม่ได้ มันต้องถูกขับเคลื่อนด้วย “คน” และระบบการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการสร้าง “คน”
.
เรื่องของ Facebook และ Grab มีสิ่งที่เชื่อมโยงกับการศึกษาอย่างหนึ่งคือ คือ มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ก่อตั้งบริษัท Facebook ร่วมกับเพื่อนอีก 4 คน ขณะกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในขณะที่ แอนโทนี่ ตัน และ ฮุย ลิง ตัน ผู้ก่อตั้งบริษัท Grab ทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกันที่ Harvard Business School แนวคิดกิจการของ Grab เกิดจากแผนธุรกิจที่ แอนโทนี่ ตัน และ ฮุย ลิง ตัน ส่งเข้าประกวดใน Business Plan Competition ที่จัดโดย Harvard Business School โดยแผนธุรกิจของ แอนโทนี่ ตัน และ ฮุย ลิง ตัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในปี 2554 (https://www.longtunman.com/1606)
.
จะเห็นว่าระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ กอปรกับหลักสูตร รูปแบบการสอน ที่สอดรับและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อบริบทโลกและเทคโนโลยี มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้าง “คน” ผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องระบบการศึกษาของไทยกับครูเป็ด มนต์ชีพ ศิวะสินางกูร  นักแต่งเพลงและคอมเมนเตเตอร์ชื่อดัง และพี่เปิ้น รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ประธานมูลนิธิรวมพัฒน์ และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
.
ครูเป็ดเป็นคนที่มีความสนใจและทุ่มเทกับการขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ในขณะที่พี่เปิ้น มีความใฝ่ฝันและกำลังขับเคลื่อนแนวทางให้เด็กๆในหมู่บ้านตามชนบท ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับการศึกษาในชุมชนเมือง ผม ครูเป็ด และพี่เปิ้น (และน่าจะรวมถึงทุกคนในประเทศนี้)) เห็นว่าการศึกษาเป็นความเหลื่อมล้ำที่เราควรให้ความสำคัญในการแก้ไขเป็นอันดับต้นๆ
.
ยกตัวอย่างผม ผมมีลูก 2 คน ผมและภรรยาคุยกันว่าอยากให้ลูกมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี และได้รับการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ จึงตัดสินใจส่งลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่ค่าเล่าเรียนอยู่ในระดับกลางๆ เท่านั้น ผมคำนวณแล้ว (ตามนิสัย อาจ่ารย์สอน Finance 555) ถ้าผมส่งลูกเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมในโรงเรียนอินเตอร์ ผมจะเสียค่าเล่าเรียนลูก มากกว่าค่าเล่าเรียนที่ต้องเสียในการเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก เสียอีก!!! 
.
ผมคิดว่างั้นส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์จนถึงระดับประถมแล้วค่อยย้ายไปเข้าโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง  แต่หลายคนก็บอกว่าการเอาลูกเข้าเรียนโรงเรียนดังๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  นี่ขนาดผมอยู่ในชุมชนเมือง ผมยังเจอความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาขนาดนี้ คงไม่ต้องพูดถึงว่าเด็กๆที่อยู่ตามชนบท จะต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาขนาดไหน ทั้งความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบการศึกษา และความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษา
.
หลังการพูดคุย ผม ครูเป็ด และพี่เปิ้น เห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนำเรื่องการปฏิรูประบบการศึกษาของไทยให้เป็น “วาระแห่งชาติ” เพราะถ้าเราไม่ทำในวันนี้ เราจะมีส่วนในการทำลายอนาคตของลูกหลานเรา ดังคำกล่าวของ John Dewey นักจิตวิทยาและนักปฏิรูปด้านการศึกษาชื่อดังที่กล่าวไว้ว่า“If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow”
.
ถ้าระบบการศึกษาไทยในวันนี้ ยังสอนลูกหลานเราในรูปแบบเดิมที่ใช้สอนในอดีต เรากำลังขโมยและทำลายอนาคตของลูกหลานเรา ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะมาร่วมกันปฏิรูประบบการศึกษาไทย  ครูเป็ด พี่เปิ้น รวมถึงผมและทีมที่ดูแลด้านการศึกษาได้คิด Blueprint และมีแนวคิดที่น่าสนใจรวมถึงมีเครือข่ายที่เข้มแข็งพร้อมมาช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องการศึกษา โดยจะนำเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech) รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการจัดการการศึกษา และหลักสูตรสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา 
.
ทำให้การศึกษาของไทยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทั่วถึงขึ้น (Easier to access) ต้นทุนการเข้าถึงการศึกษาลดลง (Lower costs) และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ (Better learning) ซึ่งพวกเราจะนำมาแชร์และรับฟังความคิดเห็นในโอกาสต่อไป เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะเราคิดว่าระบบการศึกษาสำคัญต่อการสร้าง“คน”และ“การสร้างอนาคตคน” เท่ากับ “การสร้างอนาคตไทย”
.
ThePOINT #ข่าวการเมือง #ทีมสมคิด #กำพลปัญญาโกเมศ #สร้างอนาคตไทย

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘บิ๊กตู่’มาวิน!!อันดับ1 โพลLINE TODAY คนหนุนนั่งนายกฯต่อ ทิ้งห่าง’อุ๊งอิ๊ง’ด้าน’บิ๊กป้อม’คะแนนรั้งท้าย

วันนี้ (31 ม.ค.66) ฟีเจอร์ LINE TODAY (ไลน์ ทูเดย์) ของแอปพลิเคชัน LINE (ไลน์) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสนทนาสื่อสารยอดนิยมในประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น (โพล) ในหัวข้อ “ใกล้เลือกตั้งปี 2566 ชาว LINE TODAY อยากได้ใครมาบริหารประเทศคนต่อไป” โดยทำการสำรวจช่วงระหว่างวันที่...
- Advertisement -

‘รองหัวหน้าสร้างอนาคตไทย’ยกปัญหาหลัก!!’3 น.’ฉุดรั้งเกษตรกรไทย

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย และประธานฝ่ายวิชาการ พรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวใน LIVE "พรรคสร้างอนาคตไทยเปิดแพ็คเกจ คืนชีวิตเกษตรกรไทย" เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ระบุว่า จากการลงพื้นที่สรุปได้ว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกรไทย ออกมาเป็นเรื่องของ 3 น. โดย 3 น. นั้นคือ

‘พุทธิพงษ์’เดินหน้าประกาศสงครามยาเสพติด!!ย้ำภูมิใจไทย กทม. ลุยสางปัญหาที่ต้นตอ ลดความเหลื่อมล้ำ-ค่าครองชีพ ดูแลสวัสดิการคนเมือง

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ หัวหน้าทีม กทม. พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวปราศรัยเดินหน้าประกาศสงครามกับยาเสพติดที่ใต้ทางด่วนชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า เขตพญาไท นั้นว่า ตนฟังอยู่ตลอด และคิดว่าเป็นเจตนาที่ดี เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยประชาชนทุกคนเห็นด้วยแน่นอน โดยชาวชุมชนวัดมะกอกเองก็บอกว่าดีใจ และขอให้มีการปราบปรามอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ประชาชนและบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดด้วย ส่วนเรื่องการออกหลักเกณฑ์ผู้เสพผู้ค้ายาบ้าใหม่จำนวนกี่เม็ดนั้น เป็นเรื่องของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ที่ยังต้องเสนอให้...

‘หมอวรงค์’พร้อมเป็นนายกฯ ยันไม่ใช่นั่งร้าน ลุยแก้จริยธรรมส.ส. ห้ามใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องหาม.112 เด็ดขาด!!

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี, นายถาวร เสนเนียม ประธานพรรค, พล.ต.ท. ชาญเทพ เสสะเวช เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค ร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และเปิดนโยบายหาเสียงของพรรค โดยนพ.วรงค์ ระบุว่า พรรคการเมืองบางพรรคประกาศจะเอาโจรปล้นชาติกลับบ้านพรรคการเมืองบางพรรคบอกว่าจะล้มล้างสถาบันพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีอำนาจในปัจจุบันปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคดีตู้ห่าว ทุนจีนสีเทา ลอตเตอรี่ หรือแม้แต่เงินสดที่อยู่ในลิ้นชักของอธิบดีกรมหนึ่ง จุดที่เลวร้ายที่อยู่ในหัวใจ...

Related News

‘บิ๊กตู่’มาวิน!!อันดับ1 โพลLINE TODAY คนหนุนนั่งนายกฯต่อ ทิ้งห่าง’อุ๊งอิ๊ง’ด้าน’บิ๊กป้อม’คะแนนรั้งท้าย

วันนี้ (31 ม.ค.66) ฟีเจอร์ LINE TODAY (ไลน์ ทูเดย์) ของแอปพลิเคชัน LINE (ไลน์) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสนทนาสื่อสารยอดนิยมในประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น (โพล) ในหัวข้อ “ใกล้เลือกตั้งปี 2566 ชาว LINE TODAY อยากได้ใครมาบริหารประเทศคนต่อไป” โดยทำการสำรวจช่วงระหว่างวันที่...

‘รองหัวหน้าสร้างอนาคตไทย’ยกปัญหาหลัก!!’3 น.’ฉุดรั้งเกษตรกรไทย

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย และประธานฝ่ายวิชาการ พรรคสร้างอนาคตไทย กล่าวใน LIVE "พรรคสร้างอนาคตไทยเปิดแพ็คเกจ คืนชีวิตเกษตรกรไทย" เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ระบุว่า จากการลงพื้นที่สรุปได้ว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกรไทย ออกมาเป็นเรื่องของ 3 น. โดย 3 น. นั้นคือ

‘พุทธิพงษ์’เดินหน้าประกาศสงครามยาเสพติด!!ย้ำภูมิใจไทย กทม. ลุยสางปัญหาที่ต้นตอ ลดความเหลื่อมล้ำ-ค่าครองชีพ ดูแลสวัสดิการคนเมือง

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ หัวหน้าทีม กทม. พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวปราศรัยเดินหน้าประกาศสงครามกับยาเสพติดที่ใต้ทางด่วนชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า เขตพญาไท นั้นว่า ตนฟังอยู่ตลอด และคิดว่าเป็นเจตนาที่ดี เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยประชาชนทุกคนเห็นด้วยแน่นอน โดยชาวชุมชนวัดมะกอกเองก็บอกว่าดีใจ และขอให้มีการปราบปรามอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ประชาชนและบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดด้วย ส่วนเรื่องการออกหลักเกณฑ์ผู้เสพผู้ค้ายาบ้าใหม่จำนวนกี่เม็ดนั้น เป็นเรื่องของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ที่ยังต้องเสนอให้...

‘หมอวรงค์’พร้อมเป็นนายกฯ ยันไม่ใช่นั่งร้าน ลุยแก้จริยธรรมส.ส. ห้ามใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องหาม.112 เด็ดขาด!!

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี, นายถาวร เสนเนียม ประธานพรรค, พล.ต.ท. ชาญเทพ เสสะเวช เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค ร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และเปิดนโยบายหาเสียงของพรรค โดยนพ.วรงค์ ระบุว่า พรรคการเมืองบางพรรคประกาศจะเอาโจรปล้นชาติกลับบ้านพรรคการเมืองบางพรรคบอกว่าจะล้มล้างสถาบันพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีอำนาจในปัจจุบันปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคดีตู้ห่าว ทุนจีนสีเทา ลอตเตอรี่ หรือแม้แต่เงินสดที่อยู่ในลิ้นชักของอธิบดีกรมหนึ่ง จุดที่เลวร้ายที่อยู่ในหัวใจ...

ลือสนั่นอีกรอบ!!สื่อตีข่าว’ลิซ่า BLACKPINK’เจอข้อเสนอย้ายค่ายแสนล้านวอน จับตาต่อสัญญาต้นสังกัดเดิมหรือไม่??

กลายเป็นที่จับตากันมาตั้งแต่ก่อนสิ้นปี 2022 สำหรับเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตแห่งยุค“แบล็กพิงก์” (BLACKPINK) ซึ่งประกอบด้วย "เจนนี่" (Jennie), "จีซู" (Jisoo), "โรเซ่" (Rose) และ "ลิซ่า"(Lisa) ที่กำลังจะหมดสัญญากับค่าย “วายจี เอนเตอร์เทนเมนต์”(YG Entertainment) ต้นสังกัดในเดือนสิงหาคมหรือช่วงกลางปีนี้.ล่าสุดนี้กลับมาเป็นประเเนร้อนแรงอีกครั้ง เมื่อบริษัทด้านการลงทุน NH Investment &...

‘ดาราสาวไต้หวัน’โพสต์แล้วหลังความจริงปรากฎ!!ขอบคุณทุกกำลังใจ จ่อกลับมาเที่ยวไทยอีกหลังเรื่องนี้จบลง

ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรง สำหรับกรณีดาราสาวไต้หวัน "อันหยูชิง" หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Charlene An ที่ออกมาแฉเหตุการณ์ถูกตำรวจไทยรีดไถเงิน 27,000 บาทระหว่างมาท่องเที่ยวไทย ต่อมากลับถูกตำรวจ สน.ห้วยขวาง ออกมาโต้เรื่องนี้และกล่าวอ้างว่า ดาราสาวมีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครอง ซึ่งเป็นของผิดกฎหมาย กระทั่งความจริงปรากฏและตำรวจ สน.ห้วยขวางทั้ง 7 นายได้ถูกสั่งย้ายไปแล้วนั้น.ล่าสุดวันนี้ (31 ม.ค.2566) อันหยูชิง ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวทั้งภาษาไทยและภาษาจีน...

‘จตุพร’ย้อนสัมพันธ์ลึกซึ้ง’ทักษิณ-สุเทพ-สนธิ ลิ้ม’ จวกยับไอโอหน้าโง่!!งัดรูปร่วมโต๊ะกินข้าวปั่นกระแสใส่ร้าย

นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำคณะหลอมรวมประชาชน และอดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) เฟซบุ๊กไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อน ตอน "ความคับแค้น แปรเปลี่ยนเป็นพลัง โดยตอบโต้ขบวนการไอโอปกป้องเพื่อไทย นำรูปถ่ายกับสุเทพ เทือกสุบรรณ มายัดเยียดใส่ร้ายว่า รับงานวิพากษ์วิจารณ์ถล่มทักษิณ ชินวัตร นายจตุพร ประเมินถึงวิกฤตในอนาคตว่า ว่า จะเกิดขึ้นจาก 2 เรื่องสำคัญคือ กรณีตะวัน-แบม และคำประกาศกลับบ้านของทักษิณ...

‘พงศ์พรหม’จี้’ชัชชาติ’เร่งแก้วิกฤตฝุ่น PM2.5 ก่อนมะเร็งกินทั่วเมือง!!ยกเคยมีผู้ว่าเก่งๆทำมาแล้วแต่ถูกเว้นไปหลายปี

นายพงศ์พรหม ยามะรัต รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย(สอท.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า.ในวิกฤติ PM2.5 (ที่จริงๆผมอยากจะเปลี่ยนเป็นคำว่าวิกฤติอากาศพิษมากกว่า) ปีนี้กรุงเทพขึ้น “สีแดง” ทั่ว และเรากำลังจะ “ตายจริง” ครับ ผมอยากเสนอผู้ว่า กทม. ครับ ว่าอะไรที่ทำได้ ก็ทำก่อน ไม่ต้องรอ

‘หมอหนู’จ่อลงนามแก้กฎกระทรวง เพิ่มโทษครอบครองยาบ้าเกิน 1 เม็ดถือเป็นผู้ค้า!!

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงการเตรียมลงนามแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อกำหนดบทลงโทษการถือครองยาเสพติดใหม่ให้การถือครองมากกว่า 1 เม็ดถือเป็นผู้ขาย ว่า เรื่องนี้เป็นผลมาจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ตนลงนามในร่างกฎกระทรวงซึ่งจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศเข้าราชกิจจาฯ.ส่วนการกำหนดให้ผู้ครอบครองยาเสพติดมากกว่า 1 เม็ดเป็นผู้ขายจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้อย่างไรนั้น นายอนุทิน ระบุว่า จากที่ฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานในที่ประชุม ทุกฝ่ายคำนึงถึงเยาวชนและความมั่นคงของครอบครัวเป็นสำคัญ โดยเฉพาะความพยายามในการเลี่ยงบาลีของผู้ที่ประสงค์จะค้ายาเสพติดทำได้ยากขึ้น เพราะเดิมกฎกระทรวงกำหนดให้ครอบครองยาเสพติดไม่เกิน 15 เม็ด ทำให้ผู้ค้าใช้ช่องกฎหมายหมุนเวียนค้าทีละ...

‘บิ๊กป้อม’เปิดตัว’อุตตม-สนธิรัตน์’รีเทิร์น!!พลังประชารัฐ ตั้งเป้า ส.ส.ไม่ต่ำกว่า 150 ที่นั่ง

วันนี้(30 มกราคม) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค ร่วมกันแถลงข่าวต้อนรับและเปิดตัว...

‘อะตอม สัมพันธภาพ’หมดหวังการเมืองไทย!!ยิ่งใกล้เลือกตั้งยิ่งเห็นชัดมีแต่นักสร้างภาพ มองไม่เห็นคนจริงใจ

"อะตอม สัมพันธภาพ"อดีตดารานักแสดง โพสต์ข้อความลงเฟสบุ๊กส่วนตัวระบุว่า "การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง" มีส.ส.หลายคนในพรรครัฐบาลหรือร่วมรัฐบาลย้ายไปพรรคการเมืองฝ่ายค้าน และมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านบางคนก็ย้ายมาอยู่พรรครัฐบาล มันทำให้ผมเห็นว่าคำว่า "อุดมการณ์" สำหรับนักการเมืองบางคนที่อยากทำเพื่อสังคมและประเทศชาติจริงๆ มันไม่มี"คนจริง" แบบที่เราเห็นมันคือเปลือกนอก ขอแค่ตนเองได้เป็นนักการเมืองหรือได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็พอครับ."สิ่งที่ประชาชนเห็นภายนอกมันคือการสร้างภาพ" ใช่ครับ…สิ่งที่ประชาชนเห็นนักการเมืองบางคนนั้นดูดีดูมีความรู้ ดูเก่ง ดูใจกล้า ดูอยากพัฒนาสังคมและประเทศชาติจริงๆ แต่จริงๆเป็นการสร้างภาพลักษณ์ตัวเองให้ดูดีทั้งสิ้น ถ้าคนที่อยากจะพัฒนาประเทศชาติจริงๆ ต่อให้ปัจุบันยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองเป็นส.ส.หรือรัฐมนตรีก็สามารถทำได้ครับ เพราะนักการเมืองดังๆบางคนค่อนข้างฐานะจะดีแทบทุกคนเลยก็ว่าได้ แต่บางคนต้องรอให้มีตำแหน่งก่อนถึงจะทำเพื่อประชาชนได้."การเลือกตั้งครั้งต่อไปคงจะมีเซอร์ไพรส์กับประชาชนเกิดขึ้นอีกมากมาย"ที่บอกว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอีกมากมาย มันคือเรื่องจริงครับ...

‘เจี๊ยบ ก้าวไกล’ตอกกลับ!!’ทักษิณ’ปมเพื่อไทยถูกทวงถามท่าที ม.112

จากกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กกรณีกลุ่มทะลุวังประกาศเชิญชวนคนไปร่วมชุมนุมหน้าพรรคเพื่อไทยในวันอังคารที่ 31 ม.ค. เพื่อผลักดัน 3 ข้อเรียกร้องของ"ตะวัน-แบม" โดยนายทักษิณ ระบุว่า “วันนี้ผมได้ทราบข่าวว่า คุณไพโรจน์ โชติศรีพันธ์พร ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมยืน หยุด ขัง กับกลุ่มทะลุฟ้า ได้หมดสติเสียชีวิตลง ผมต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณไพโรจน์ ต่อการสูญเสียครั้งนี้ด้วยครับ.ขณะเดียวกัน ผมทราบมาว่าทางกลุ่มทะลุวังจะไปทวงให้พรรคเพื่อไทยยกเลิกมาตรา...

ไม่มีหลีกทาง!!’อนุทิน’ยืนยันพร้อมเป็นนายกฯ หากประชาชนไว้วางใจเลือก’ภูมิใจไทย’อันดับ 1

วันนี้(30 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุถึงกรณีที่หลังมีกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับประกาศใช้ ว่า พรรคภูมิใจไทยมีกลยุทธ์ในการเลือกตั้งอยู่แล้ว โดยมีวิธีการนำเสนอนโยบายต่างๆ มาโดยตลอดอยู่แล้วผ่านการหารือร่วมกัน วางกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงนี้พยายามนำเสนอทีมงานกรุงเทพฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนกรุงเทพฯ.นายอนุทิน ระบุว่า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยนำว่าที่ผู้สมัครมาเสนอตัวให้ประชาชน แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทีมงานกรุงเทพของพรรคภูมิใจไทย เป็นอดีตส.ส.ในพื้นที่ และเป็นอดีตรัฐมนตรีที่มีความใกล้ชิดประชาชนและสามารถทำงานต่อเนื่องได้ และย้ำว่าจะส่งผู้สมัครลงครบทั้ง 400...

‘ไทยสร้างไทย’ขึ้นป้ายประจาน!!นักการเมือง-ขรก.โกงกินบ้านเมือง เอาจริงเปิดสำนักปราบโกง

เพจเฟซบุ๊ก พรรคไทยสร้างไทย และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยสมาชิกพรรค พากันโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า "ไทยสร้างไทยเอาจริง! เปิดสำนักงานปราบโกง พร้อมสวมเสื้อผู้อำนวยการฯ ให้สมาชิกพรรคคนใหม่ จะเป็นใคร? 31 มกราคมนี้เจอกัน"#ไทยสร้างไทย #เดินหน้าปราบโกง #สปก”.นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทย ได้ติดป้ายข้อความอยู่บริเวณแยกเกียกกาย และถนนทหาร ใกล้กับรัฐสภา มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักการเมืองและข้าราชการที่โกงกินบ้านเมือง เช่น...

ลดการพึ่งพาจีน!!Sony ย้ายฐานการผลิตกล้องถ่ายรูปมาไทย กระจายความเสี่ยง เลี่ยงผลกระทบสงครามการค้า

Sony Group เปิดเผยว่าได้ย้ายฐานการผลิตกล้องถ่ายรูปที่จำหน่ายในญี่ปุ่น สหรัฐฯ และยุโรป จากจีนมาที่ไทยเรียบร้อยแล้ว เพราะต้องการลดการพึ่งพาจีนในฐานะฐานการผลิต หลังถูกกระทบจากนโยบาย Zero-Covid และต้องการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ทั้งนี้ จีนจะยังคงเป็นฐานการผลิตให้กับกล้องถ่ายรูปของ Sony ที่จัดจำหน่ายในจีน รวมไปถึงสินค้าอื่นๆ ของ Sony เช่น เลนส์กล้อง โทรทัศน์ และคอนโซลบังคับเกม ต่อไป...
- Advertisement -