- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง ถึงเวลาสร้างอนาคต!!'ดร.กำพล'ชี้ระบบการศึกษาสำคัญต่อการสร้าง'คน'สู่การ'สร้างอนาคตไทย'

ถึงเวลาสร้างอนาคต!!’ดร.กำพล’ชี้ระบบการศึกษาสำคัญต่อการสร้าง’คน’สู่การ’สร้างอนาคตไทย’

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความระบุว่า ระบบการศึกษา กับ Digital and Innovation Driven Economy ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ ดร.อุตตม สาวนายน ที่กล่าวว่าประเทศไทยต้องสร้างภาคเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศ และวางโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต
.
พร้อมทั้งต้องสร้างคนและวิทยาการที่พร้อมก้าวสู่สังคมโลกแห่งอนาคต ลูกหลานไทยต้องมีความรู้และทักษะที่จะเลี้ยงชีพ มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเข้าใจวิทยาการสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ(https://www.posttoday.com/politic/news/679311) รวมถึงสนับสนุน พี่นริศ เชยกลิ่น ที่พูดเน้นว่าเราต้องผลักดันและตามเทรนด์ของโลกใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล(https://today.line.me/th/v2/article/9mOJq8V)
.
อย่างที่ผมพูดในหลายโอกาสว่า เราควรเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม หรือ Digital and Innovation Driven Economy ตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพของความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่มีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ผมยกตัวอย่างเสมอ คือ ณ วันที่ผมเขียนบทความนี้ (30 มีนาคม 2565) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปิดที่ 1,698.40 โดยมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 596 บริษัท คิดเป็นมูลค่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Market Capitalization) อยู่ที่ 20 ล้านล้านบาท
.
อธิบายให้เห็นภาพ คือถ้าเราเอาจำนวนหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 598 บริษัท คูณด้วยราคาหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 จะมีมูลค่าเท่ากับ 20 ล้านล้านบาท ใน 596 บริษัท มีบริษัทใหญ่ที่เราคุ้นเคย อย่างเช่น PTT CPALL GULF BBL ADVANC รวมอยู่ด้วย แต่ทุกคนทราบไหมครับ ว่าหุ้นของ Facebook ซึ่งปัจจุบันเปลื่ยนชื่อเป็น Meta Platforms Inc. ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 620.19 พันล้าน USD ที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบันประมาณ 33.5 THB/USD มูลค่าตลาดของ Facebook อยู่ที่ 20.77 ล้านล้านบาท หมายความว่า Facebook บริษัทเดียวมีมูลค่ามากกว่า 598 บริษัทในประเทศไทยรวมกัน!!!
.
อีกตัวอย่างคือบริษัท Grab ที่พวกเราคงรู้จักดี บริษัท Grab ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 ปัจจุบันมีอายุเพียง 10 ปี และเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ปัจจุบันมูลค่าตลาดของบริษัท Grab อยู่ที่ 13.28 พันล้าน USD หรือคิดเป็นประมาณ 444,880 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) ที่ก่อตั้งมามากกว่า 77 ปี ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดประมาณ 379,092  ล้านบาท บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ที่ก่อตั้งมามากกว่า 44 ปี
.
ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดประมาณ 210,975 ล้านบาท บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ที่ก่อตั้งมามากกว่า 16 ปี ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดประมาณ 365,540 ล้านบาท หรือบริษัทสยามแม็คโค จำกัด (มหาชน) (MAKRO) ที่ก่อตั้งมามากกว่า 34 ปี ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดประมาณ 425,858 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัท Grab ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ แก้ Pain Point ของผู้บริโภค สามารถขยายตลาดรวมถึงโอกาสทางธุรกิจ และสร้างบริษัทให้มีมูลค่าสูงกว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทในประเทศไทยที่ก่อตั้งมานานกว่า
.
นี่เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนมูลค่าของบริษัท และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ทุกคนต้องไม่ลืมว่าทั้ง เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มันขับเคลื่อนตัวมันเองไม่ได้ มันต้องถูกขับเคลื่อนด้วย “คน” และระบบการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการสร้าง “คน”
.
เรื่องของ Facebook และ Grab มีสิ่งที่เชื่อมโยงกับการศึกษาอย่างหนึ่งคือ คือ มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ก่อตั้งบริษัท Facebook ร่วมกับเพื่อนอีก 4 คน ขณะกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในขณะที่ แอนโทนี่ ตัน และ ฮุย ลิง ตัน ผู้ก่อตั้งบริษัท Grab ทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกันที่ Harvard Business School แนวคิดกิจการของ Grab เกิดจากแผนธุรกิจที่ แอนโทนี่ ตัน และ ฮุย ลิง ตัน ส่งเข้าประกวดใน Business Plan Competition ที่จัดโดย Harvard Business School โดยแผนธุรกิจของ แอนโทนี่ ตัน และ ฮุย ลิง ตัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในปี 2554 (https://www.longtunman.com/1606)
.
จะเห็นว่าระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ กอปรกับหลักสูตร รูปแบบการสอน ที่สอดรับและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อบริบทโลกและเทคโนโลยี มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้าง “คน” ผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องระบบการศึกษาของไทยกับครูเป็ด มนต์ชีพ ศิวะสินางกูร  นักแต่งเพลงและคอมเมนเตเตอร์ชื่อดัง และพี่เปิ้น รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ประธานมูลนิธิรวมพัฒน์ และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
.
ครูเป็ดเป็นคนที่มีความสนใจและทุ่มเทกับการขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ในขณะที่พี่เปิ้น มีความใฝ่ฝันและกำลังขับเคลื่อนแนวทางให้เด็กๆในหมู่บ้านตามชนบท ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับการศึกษาในชุมชนเมือง ผม ครูเป็ด และพี่เปิ้น (และน่าจะรวมถึงทุกคนในประเทศนี้)) เห็นว่าการศึกษาเป็นความเหลื่อมล้ำที่เราควรให้ความสำคัญในการแก้ไขเป็นอันดับต้นๆ
.
ยกตัวอย่างผม ผมมีลูก 2 คน ผมและภรรยาคุยกันว่าอยากให้ลูกมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี และได้รับการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ จึงตัดสินใจส่งลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่ค่าเล่าเรียนอยู่ในระดับกลางๆ เท่านั้น ผมคำนวณแล้ว (ตามนิสัย อาจ่ารย์สอน Finance 555) ถ้าผมส่งลูกเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมในโรงเรียนอินเตอร์ ผมจะเสียค่าเล่าเรียนลูก มากกว่าค่าเล่าเรียนที่ต้องเสียในการเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก เสียอีก!!! 
.
ผมคิดว่างั้นส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์จนถึงระดับประถมแล้วค่อยย้ายไปเข้าโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง  แต่หลายคนก็บอกว่าการเอาลูกเข้าเรียนโรงเรียนดังๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  นี่ขนาดผมอยู่ในชุมชนเมือง ผมยังเจอความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาขนาดนี้ คงไม่ต้องพูดถึงว่าเด็กๆที่อยู่ตามชนบท จะต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาขนาดไหน ทั้งความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบการศึกษา และความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษา
.
หลังการพูดคุย ผม ครูเป็ด และพี่เปิ้น เห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนำเรื่องการปฏิรูประบบการศึกษาของไทยให้เป็น “วาระแห่งชาติ” เพราะถ้าเราไม่ทำในวันนี้ เราจะมีส่วนในการทำลายอนาคตของลูกหลานเรา ดังคำกล่าวของ John Dewey นักจิตวิทยาและนักปฏิรูปด้านการศึกษาชื่อดังที่กล่าวไว้ว่า“If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow”
.
ถ้าระบบการศึกษาไทยในวันนี้ ยังสอนลูกหลานเราในรูปแบบเดิมที่ใช้สอนในอดีต เรากำลังขโมยและทำลายอนาคตของลูกหลานเรา ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะมาร่วมกันปฏิรูประบบการศึกษาไทย  ครูเป็ด พี่เปิ้น รวมถึงผมและทีมที่ดูแลด้านการศึกษาได้คิด Blueprint และมีแนวคิดที่น่าสนใจรวมถึงมีเครือข่ายที่เข้มแข็งพร้อมมาช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องการศึกษา โดยจะนำเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech) รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการจัดการการศึกษา และหลักสูตรสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา 
.
ทำให้การศึกษาของไทยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทั่วถึงขึ้น (Easier to access) ต้นทุนการเข้าถึงการศึกษาลดลง (Lower costs) และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ (Better learning) ซึ่งพวกเราจะนำมาแชร์และรับฟังความคิดเห็นในโอกาสต่อไป เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะเราคิดว่าระบบการศึกษาสำคัญต่อการสร้าง“คน”และ“การสร้างอนาคตคน” เท่ากับ “การสร้างอนาคตไทย”
.
ThePOINT #ข่าวการเมือง #ทีมสมคิด #กำพลปัญญาโกเมศ #สร้างอนาคตไทย

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

เศรษฐา แจง ‘เศรษฐกิจไทย’ แพ้ ‘เวียดนาม’ แค่เพราะ FTA น้อยกว่า ยันไม่ใช่เพราะค่าแรงที่ปรับเพิ่ม

29 ก.ย. 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Next Chapter ประเทศไทย ในงานสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน ก้าวข้ามวิกฤต” จัดโดยประชาชาติธุรกิจ และ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ตอนหนึ่งว่า การเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ...
- Advertisement -

‘เสรี’ เชื่อก้าวไกล สมคบคิด ‘หมออ๋อง’ ทำขับพ้นพรรคผิดธรรมชาติ ชี้ช่องยื่นศาลรธน.วินิจฉัย

29 ก.ย. 2566 ที่รัฐสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลมีมติขับ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคฯ ว่า การขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ตามหลักการควรเป็นเรื่องของความขัดแย้ง ที่สมาชิกไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคได้ เพื่อให้ไปหาพรรคการเมืองใหม่สังกัด...

เพจดังแฉใหญ่ ช็อกทั้งประเทศ! ฟุตบาทไทยถูกต่างด้าวยึดที่ทำมาหากิน-ขอทานต่างชาติ บนทำเลทองหมดแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจดัง 'ฟุตบาทไทยสไตล์' ได้โพสต์ภาพชาวต่างชาติที่กำลังขายของอยู่บริเวณฟุตบาทในประเทศไทย โดยระบุว่า"#สยาม ทำไมต่างชาติถึงได้ทำเลทองใจกลางกรุงเทพครับ #ฟุตบาทไทยสไตล์" นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า มีขอทานต่างชาติ เป็นจำนวนมากเช่นกัน ในย่าน เพลินจิต ราชประสงค์ นานา...

ขับ “หมออ๋อง” ออกจากสมาชิกพรรค พรรคก้าวไกลแจงเพื่อให้พรรคเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 เพจพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party ออกแถลงการณ์ ให้ ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภา คนที่ 1 จากพรรคก้าวไกล พ้นจากสมาชิกภาพพรรค เพื่อให้พรรคก้าวไกล เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

Related News

เศรษฐา แจง ‘เศรษฐกิจไทย’ แพ้ ‘เวียดนาม’ แค่เพราะ FTA น้อยกว่า ยันไม่ใช่เพราะค่าแรงที่ปรับเพิ่ม

29 ก.ย. 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Next Chapter ประเทศไทย ในงานสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน ก้าวข้ามวิกฤต” จัดโดยประชาชาติธุรกิจ และ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ตอนหนึ่งว่า การเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ...

‘เสรี’ เชื่อก้าวไกล สมคบคิด ‘หมออ๋อง’ ทำขับพ้นพรรคผิดธรรมชาติ ชี้ช่องยื่นศาลรธน.วินิจฉัย

29 ก.ย. 2566 ที่รัฐสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลมีมติขับ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคฯ ว่า การขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ตามหลักการควรเป็นเรื่องของความขัดแย้ง ที่สมาชิกไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคได้ เพื่อให้ไปหาพรรคการเมืองใหม่สังกัด...

เพจดังแฉใหญ่ ช็อกทั้งประเทศ! ฟุตบาทไทยถูกต่างด้าวยึดที่ทำมาหากิน-ขอทานต่างชาติ บนทำเลทองหมดแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจดัง 'ฟุตบาทไทยสไตล์' ได้โพสต์ภาพชาวต่างชาติที่กำลังขายของอยู่บริเวณฟุตบาทในประเทศไทย โดยระบุว่า"#สยาม ทำไมต่างชาติถึงได้ทำเลทองใจกลางกรุงเทพครับ #ฟุตบาทไทยสไตล์" นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า มีขอทานต่างชาติ เป็นจำนวนมากเช่นกัน ในย่าน เพลินจิต ราชประสงค์ นานา...

ขับ “หมออ๋อง” ออกจากสมาชิกพรรค พรรคก้าวไกลแจงเพื่อให้พรรคเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 เพจพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party ออกแถลงการณ์ ให้ ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภา คนที่ 1 จากพรรคก้าวไกล พ้นจากสมาชิกภาพพรรค เพื่อให้พรรคก้าวไกล เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์

‘เศรษฐา’ เผยประกาศไม่รับเงินเดือน-เบี้ยประชุม เป็นเจตนารมณ์ส่วนตัว ยันรับมาเคลียร์ภาษีก่อนบริจาค ไม่หวังกดดัน ครม.ต้องทำตาม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์กรณีที่จะส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมของทุกเดือนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง ตลอดการดำรงตำแหน่งให้มูลนิธิต่างๆ ว่า รับเงินเดือนมา แล้วจ่ายภาษี แล้วก็บริจาค ซึ่งเป็นความประสงค์ของตนเอง

จี้สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง ‘ธนาธร’ ไปบรรยาย อดีตบิ๊กข่าวกรองซัดตัวตนพ่อฟ้าต้องการปฏิรูปสถาบัน

จี้สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง 'ธนาธร' ไปบรรยาย อดีตบิ๊กข่าวกรองซัดตัวตนพ่อฟ้าต้องการปฏิรูปสถาบัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “สถาบันพระปกเกล้าต้องชี้แจง” ระบุว่า สถาบันพระปกเกล้าคิดอะไร ถึงกล้าเอาคนอย่างนายธนาธร ไปบรรยายให้นักศึกษาของสถาบันฯ

‘ไอซ์ รักชนก’ โพสต์ขอโทษ ‘ต้อม ยุทธเลิศ’ คดีดูหมิ่นจากเหตุการณ์บนเรือ ศาลสั่งปรับ ไอซ์ รักชนก 2,500 บาท

จากกรณี ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค ผู้กำกับภาพยนตร์ กับ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.พรรคก้าวไกล เขตบางบอน ได้มีปากเสียงกันในประเด็นการกล่าวหาว่ามีคนทุจริตเงินบริจาคสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มราษฎร บนเรือที่ชื่อว่าไฮซีซัน ที่จอดบริเวณท่าเทียบเรือแจมแฟกตอรี เมื่อคืนวันที่ 22 พ.ย. 2564 และ น.ส.รักชนกโพสต์ข้อความอ้างว่าถูกนายยุทธเลิศทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ และได้เข้าแจ้งความต่อ สน.ปากคลองสานในเวลาต่อมา

‘ดร.อานนท์’ ถามสถาบันพระปกเกล้าไม่รู้หรอ ‘ธนาธร’ คิดจะทำอะไร ด้าน ‘โจ มณฑานี’ ชวน call out หยุดส่งพวคลั่ง 2475 ไปพล่ามใส่สมองเด็ก

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ระบุข้อความว่า การเมืองใหม่ในโลกปัจจุบันของคุณ Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร...

รู้หมดใครสั่งค้นบ้าน ‘บิ๊กโจ๊ก’ ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล ไต่สวนการขอหมายค้นบ้านตนเองโดยมิชอบ

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 ที่ศาลอาญา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เดินทางมาที่ศาลอาญา เพื่อยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล กรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด PCT และ บช.สอท. นำกำลังตำรวจคอมมานโดพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในซอยวิภาวดี 60 เมื่อช่วงเช้า วันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา

‘ปอง อัญชะลี’ ลาจอท็อปนิวส์ ! ‘เอ็ดดี้ อัษฎางค์’ ช่วยสยบข่าวลือ ชี้ไปทำงานกับพรรคลุง ไม่ใช่ Voice

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 รายงานข่าวแจ้งว่า นายสันติสุข มะโรงศรี ผู้ดำเนินรายการสำนักข่าวท็อปนิวส์ ซึ่งปัจจุบันออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เจเคเอ็น 18 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "วันนี้ ข่าวเป็นข่าว มา 18.00 น. นะครับ กราบเรียนท่านผู้ชมที่เคารพรัก" และคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "คำถามว่า พี่ปองไม่จัดท็อปนิวส์แล้วหรือ?...

‘โรม’ จี้ นายกฯเร่งปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจัง เสนอ 3 ทางติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเพื่อเลือก ผบ.ตร

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า การสังคายนาตำรวจมีความจำเป็นมากๆ ไม่ใช่แค่เพราะมีตำรวจเกี่ยวโยงกับเว็บพนันในครั้งนี้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงอีกหลายกรณีที่ตำรวจไปเกี่ยวโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายไม่ว่าจะตู้ห่าว กำนันนก และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การสังคายนาตำรวจ...

‘ธนธาธร’ ชี้ ม.112 สร้างความขัดแย้งทางการเมือง หลัง ‘อานนท์’ เข้าเรือนจำรอคำตัดสิน ย้ำ สิทธิประกันตัวเป็นของประชาชนไทยทุกคน

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าคืนสิทธิการประกันตัวให้ประชาชน คืนนิติรัฐให้กับประเทศไทยผมรับทราบผลการตัดสินคดี 112 ของทนายอานนท์ นำภา ด้วยความหดหู่ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุก 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา และหลังจากรอผลการประกันตัวกันมากว่าครึ่งวัน ศาลชั้นต้นก็ไม่ตัดสิน แต่ส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์ ทำให้อานนท์ต้องเข้าเรือนจำ...

ตำรวจไม่รู้เป็นบ้าน’บิ๊กโจ๊ก’!? ‘สมชัย’ ซัด พูดง่ายๆแบบนี้ ภาพความเป็นมืออาชีพการหาข่าวของตำรวจก็ป่นปี้

จากกรณีตำรวจไซเบอร์นำชุดคอมมานโด นำหมายค้น ค้นบ้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้ชิด พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก รอง ผบ.ตร. ภายในซอยวิภาวดี 60 ย่านบางเขน กทม.ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การพนัน (เว็บพนันออนไลน์) โดยตำรวจที่เข้าตรวจค้น ยืนยันว่า ไม่ได้กลั่นแกล้งและไม่รู้ว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของ “บิ๊กโจ๊ก”

ที่ต่อสู้มาคุ้มค่ามาก! ‘อานนท์’ ลุ้นคำพิพากษาม.112 ในม็อบ 14 ตุลา ปี 63 ย้ำถ้ากลับเข้าคุกก็จะสู้ต่อ

เมื่่อวันที่ 26 ก.ย.66 ที่ห้องพิจารณา 811 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบัน หมายเลขดำ อ.2495/2564 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง นายอานนท์ นำภา อายุ 39 ปี ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นจำเลย ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ร่วมกันมั่วสุมชุมนุม...

‘แม่มณี’ แนะแก้ปัญหาการศึกษาไทย ควรลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ เริ่มเร็ว ก็ยั่งยืนไว

เมื่่อวันที่ 25 ก.ย.66 มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์ หรือ ‘แม่มณี’ อดีตคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดีกรีนักกฎหมายจาก King’s College London, นักธุรกิจมากความสามารถ, นักขับเคลื่อนงานด้านประชาสังคม พ่วงบทบาทในแวดวงการเมืองร่วม 10 ปี และอดีตผู้สมัครผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย ได้พูดถึงการศึกษาไทย ผ่านรายการ THE...
- Advertisement -