‘ทนายบอน-พี่มนูญ’นำทีม’พรรคกล้าคลองสามวา’ผนึกกำลัง! ผู้นำชุมชนผลักดันค่าตอบแทน-สวัสดิการ เสริมพลังพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

0
532

นายณัฐนันท์(บอน) กัลยาศิริ ผู้กล้าคลองสามวา ระบุว่า พรรคกล้า คลองสามวา ระดมประธานและกรรมการชุมชน 100 กว่าท่าน 50 กว่าชุมชน เข้าร่วมผลักดันค่าตอบแทนและสวัสดิการชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนทั้ง กทม. คณะกรรมการชุมชนทำหน้าที่ดูแลคนในชุมชนแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ถูกยกเลิกไปมานานกว่า 30 ปี เป็นทั้งผู้นำของคนในชุมชน เป็นทั้งเพื่อนบ้าน เป็นทั้งคนที่ต้องคอยทำงานให้กับสำนักงานเขต น้ำท่วมก็ประธาน โควิดก็ประธาน ฝนตก หมาตาย ต้นไม้ล้ม ก็ประธาน ส่วนสำนักงานเขต ยืมเต็นท์ก็ประธาน รวมคนก็ประธาน เรียกว่าทำทุกอย่าง แถมจะเบิกเงินพัฒนาชุมชนก็ยากแสนยาก ติดกฎระเบียบยุ่งยาก
.
นายณัฐนันท์ กล่าวว่า ในขณะที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีเงินเดือน มีค่าตอบแทนพิเศษ มีสวัสดิการรักษาพยาบาล มีค่าเล่าเรียนบุตร มีเครื่องแบบ มีเครื่องราชฯ แต่คณะกรรมการชุมชนไม่มีอะไรเลย มีแต่คำว่าจิตอาสา ควักเนื้อ เสียเงิน เสียเวลา และเสียกำลังใจ ระบบนี้ทำให้ชุมชนอ่อนแอลง เพราะประธานก็หมดแรง เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่มีใครอยากเข้ามาทำ จากการลงพื้นที่ของพวกเราพรรคกล้า เราเล็งเห็นปัญหาจุดนี้ ที่ส่งผลเป็นอุปสรรคของการพัฒนาชุมชน ซึ่ง ก็เกิดจากความไม่เข้าใจของระบบราชการ ไม่พ้นปัญหา #ระบบราชการล้าหลัง
.
นายณัฐนันท์ ระบุว่า ในการผลักดันครั้งนี้ เราต้องการผลักดันให้ 1. “ชุมชนและคณะกรรมการชุมชน” เข้าไปอยู่ในโครงสร้างหลักของ กทม. เช่นเดียวกับ ส.ก. และ ส.ส. เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้รับสิทธิที่พึงมีพึงได้ อย่างเหมาะสมเช่นที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับ เพราะทุกวันนี้มีแต่ระเบียบรองรับ ซึ่งไม่ใช่เป็นสถานะที่มั่นคง 2. ผลักดันค่าตอบแทนโดยการตราเป็น “ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการุมชน”
.
นายณัฐนันท์ ระบุว่า 3. ผลักดันสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ด้วยการปรับปรุงเพิ่มเติม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ให้ประธานและกรรมการชุมชน ได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม ให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับ ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือนักกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร และ4. ปรับปรุงแก้ไขการใช้จ่ายเงินเพื่อการพัฒนาชุมชน ให้สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาชุมชนได้ เบิกจ่ายง่าย โปร่งใส และมีสิทธิที่จะเลือกเบิกจ่ายรายเดือน หรือรายปีได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ณัฐนันท์กัลยาศิริ #พรรคกล้า #คลองสามวา