ทั่วโลกอ่วม!โควิดลามผู้ป่วยพุ่งต่อเนื่อง ติดเชื้อรวมแล้ว กว่า 195 ล้านราย ตายรวมกว่า 4 ล้านราย สหรัฐฯรั้งที่ 1

0
821

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทั่วโลกยังอยู่ในภาวะวิกฤติ โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 พบว่าทั่วโลกมียอดผู้ติดเชื้อรวม 195,980,289 ราย ผู้ป่วยอาการรุนแรง 85,689 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 177,657,967 ราย และผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลก 4,192,978 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา จำนวนผู้ติดเชื้อ 35,353,923 ราย ผู้เสียชีวิต 627,351 ราย 2. อินเดีย จำนวนผู้ติดเชื้อ 31,483,411 ราย ผู้เสียชีวิต 422,054 ราย
.
อันดับ 3. บราซิล จำนวนผู้ติดเชื้อ 19,749,073 ราย ผู้เสียชีวิต 551,906 ราย 4. รัสเซีย จำนวนผู้ติดเชื้อ 6,172,812 รายผู้เสียชีวิต 155,380 ราย 5. ฝรั่งเศส จำนวนผู้ติดเชื้อ 6,026,115 ราย ผู้เสียชีวิต 111,695 ราย 6.สหราชอาณาจักร จำนวน ผู้ติดเชื้อ 5,745,524 ราย ผู้เสียชีวิต 129,303 ราย
.
ขณะที่ประเทศอื่นๆ อาทิ สเปน อยู่ในอันดับที่ 10 จำนวน ผู้ติดเชื้อ 4,368,453 ราย ผู้เสียชีวิต 81,323 ราย อิตาลี อันดับที่ 11 จำนวน ผู้ติดเชื้อ 4,325,046 ราย ผู้เสียชีวิต 127,995 ราย และเยอรมนี อันดับที่ 12 จำนวน ผู้ติดเชื้อ 3,766,482 ราย ผู้เสียชีวิต 92,078 ราย
.
สำหรับประเทศในเอเชีย อาทิ อินโดนีเซีย อันดับที่ 14 จำนวนผู้ติดเชื้อ 3,239,936 ราย ผู้เสียชีวิต 86,835 ราย ฟิลิปปินส์ อันดับที่ 24 จำนวนผู้ติดเชื้อ 1,562,420 ราย ผู้เสียชีวิต 27,318 ราย มาเลเซีย อันดับที่ 30 จำนวนผู้ติดเชื้อ 1,044,071 ราย ผู้เสียชีวิต 8,408 ราย ญี่ปุ่น อันดับที่ 33 จำนวนผู้ติดเชื้อ 875,506 ราย ผู้เสียชีวิต 15,137 ราย และประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 45 จำนวนผู้ติด้ชื้อ 543,361 ราย ผู้เสียชีวิต 4,397 ราย
.

#ThePOINT #ข่าวสังคม #โควิด19 #สถานการณ์โลก #covid #ผู้ติดเชื้อ #สหรัฐ