ทำอย่างไรถ้าต้องกักตัวที่บ้าน? กรมการแพทย์ เผยแพร่แนวทาง Home isolation ผู้ป่วยโควิด-19

0
922

วันที่ 30 มิถุนายน กรมการแพทย์ ได้กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่แนวทาง Home isolation(การแยกกักตัวที่บ้าน) ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ 1. ระหว่างรอ admit โรงพยาบาล 2. แพทย์พิจารณาว่ารักษาที่บ้านได้ และ3. รักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 10 วันและจำหน่ายกลับบ้านเพื่อรักษาต่อเนื่องที่บ้าน โดยวิธี Home isolation ผู้ที่เข้าเกณฑ์การทำ Home isolation มีดังนี้


 1. เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดีหรือ ไม่มีอาการ (asymptomatic cases)
 2. มีอายุน้อยกว่า 60ปี
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 4. อยู่คนเดียว หรือ มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1คน
 5. ไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน หมายถึง ดัชนีมวลกาย > 3030กก./ม.2 หรือ น้าหนักตัว > 90 กก.)
 6. ไม่มีโรคร่วม ดังต่อไปนี้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD Stage 3,4 ) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่นๆตามดุลยพินิจของแพทย์
 7. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง
  .
  เครดิต https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2139637652845658&id=643148052494633

ThePOINT #ข่าวสังคม #กรมการแพทย์ #กระทรวงสาธารณสุข #โควิด-19 #ศบค.