‘ทิพานัน’ดักทาง!!’เพื่อไทย’แตกแบงค์พันแก้เกมสูตรหาร500 กระตุก’หมอชลน่าน’ระวังขัดกม.พรรคการเมือง

0
229

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่าหลังรัฐสภาใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหาร500 พรรคเพื่อไทยอาจจะตัดสินใจตั้งพรรคครอบครัวเพื่อไทยขึ้นใหม่ เพื่อให้พรรคครอบครัวเพื่อไทยส่งบัญชีรายชื่ออย่างเดียวแล้วพรรคเพื่อไทยส่งเขตอย่างเดียวว่า เป็นความคิดที่แสดงถึงเจตนาที่เข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติว่าด้วย พรป. พรรคการเมือง 2560 มาตรา 28
.
“การแตกแบงก์พันเป็นการดำเนินกิจการพรรคการเมืองที่ไม่เป็นไปตามครรลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม”น.ส.ทิพานัน กล่าว
.
น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ในการเลือกตั้งปี 2562 พรรคเพื่อไทย เคยสุ่มเสี่ยงส่งผู้สมัคร ส.ส. สลับเขตกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคไทยรักษาชาติ แต่ในครั้งนั้นการกระทำของทั้ง 2 พรรคพยายามปฏิเสธถึงความเกี่ยวโยง ครอบงำ ชี้นำซึ่งกันและกัน พยายามทำให้วิธีการแตกแบงก์พันคลุมเครือเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องว่างทางกฎหมาย ที่ ณ วันนั้นทั้งสองต่างออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกัน
.
น.ส. ทิพานัน กล่าวต่อว่า ในครั้งนี้ การที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวต่อหน้าสื่อมวลชนว่า ยืนยันพรรคเพื่อไทยไม่รู้สึกหวาดกลัว หลังรัฐสภาใช้สูตรคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ หาร 500 เพราะมีหลายวิธีการ ซึ่งเพื่อไทยอาจจะตัดสินใจตั้งพรรคครอบครัวเพื่อไทยขึ้นใหม่ หรือที่หลายฝ่ายเรียกว่าแตกแบงก์พัน ให้พรรคครอบครัวเพื่อไทยส่งบัญชีรายชื่ออย่างเดียว แล้วพรรคเพื่อไทยส่งเขตอย่างเดียวนั้น การแสดงความคิดเห็นเช่นนี้ชัดว่าแนวทางพรรคเพื่อไทยกำลังจะขัด พรป. พรรคการเมือง 2560 มาตรา 28  
.
น.ส.ทิพานัน ระบุว่า หลังจากนี้หากมีการกระทำตามคำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะในนามพรรคชื่ออะไร  ก็อาจเป็นการกระทำที่เตรียมตัวสู่การเลือกตั้งที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง นพ. ชลน่าน  พรรคเพื่อไทย รวมถึงถึงพรรคใหม่ที่จะตั้ง ก็ต้องตระหนักถึงโทษที่มีถึงขั้นถูกยุบพรรค  และกรรมการบริหารพรรคจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วย ตามมาตรา 92 พรป. พรรคการเมือง 2560 
.
“สิ่งที่สังคมตั้งคำถามในตอนนี้และอยากให้พรรคเพื่อไทยตอบคือ เพราะเหตุใดพรรคเพื่อไทย ไม่ยอมรับกติกาทางประชาธิปไตย  ไม่ยอมรับเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ลงมติในสภาฯ  เพราะเพียงแค่พรรคเพื่อไทยต้องการใช้วิธีเดิมคือเผด็จการทางรัฐสภาเพื่อแก้ไขหรือร่างกฎหมายให้สะดวกต่อการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน  เช่น กฎหมายนิรโทษกรรมให้นักโทษหนีคดีโกงบ้านโกงเมือง แบบนายทักษิณ ชินวัตร กลับบ้านโดยไม่ยอมรับโทษใช่หรือไม่”น.ส.ทิพานัน กล่าว
.
น.ส.ทิพานัน ระบุอีกว่า พรรคเพื่อไทยควรตระหนักถึงคะแนนเสียงของประชาชนทุกเสียง และเปิดโอกาสพรรคเล็กให้ได้มีโอกาสมาทำงานให้ประชาชนกลุ่มที่เลือกพรรคเล็กได้ และหากท่านไม่เคารพมติจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความก็เป็นสิทธิตามกฎหมาย ก็ให้ศาลท่านพิจารณาชี้ขาดได้ แต่สิ่งที่ นพ.ชลน่าน และพรรคเพื่อไทยกระทำคือเที่ยวกล่าวหาฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ว่าสั่งการก้าวล่วงไปยังสภานิติบัญญัติ ทั้งที่นายกฯ ไม่เคยสั่งการใดๆ และในความเป็นจริง นพ.ชลน่าน ควรพิจารณาตามหลักประชาธิปไตย เคารพเสียงมติในสภาฯ  ให้เป็นเรื่องของสภาฯ ไม่เช่นนั้น คำว่าพรรคเพื่อไทยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย ก็จะกลายเป็นแค่เพียงคำพูดลมๆแล้งๆ เชื่อถือไม่ได้
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ทิพานันศิริชนะ #ชลน่านศรีแก้ว #เพื่อไทย #สูตรคำนวณสส #สูตรปาร์ตี้ลิสต์