- Advertisement -
หน้าแรก การเมือง 'ธนาธร'มองไม่เห็นฝัน!!การพัฒนาประเทศ ยกความพอเพียงสอนให้คนต้องจนต่อไป อย่าริอาจทะเยอทะยาน

‘ธนาธร’มองไม่เห็นฝัน!!การพัฒนาประเทศ ยกความพอเพียงสอนให้คนต้องจนต่อไป อย่าริอาจทะเยอทะยาน

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้รับเชิญให้ร่วมเป็น keynote speaker ในงานเสวนาออนไลน์ “ประเทศกำลัง (ห้าม) พัฒนา”จัดโดยสมาคมทะเล thalay.eu เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคนไทยในยุโรป ที่ปรารถนาเห็นประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตย มีความเสมอภาค และได้รับการพัฒาอย่างนานาอารยะประเทศ
.
โดยนายธนาธร พาไปย้อนดูสิบปีการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่านมา ว่าห่างไกลเพียงใดจากมาตรฐานโลก แม้กระทั่งเมื่อเทียบกับการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ พร้อมฉายภาพให้เห็นว่า “การเมือง” เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างแยกไม่ออกเพียงใด กับการหยุดนิ่งไม่พัฒนาของประเทศไทย
.
นายธนาธร ระบุว่า ครั้งหนึ่งเราเคยแข่งข้นกับเกาหลี พอสู้เกาหลีไม่ได้ก็กลับมาแข่งขันกับสิงคโปร์ มาเลเซีย ซึ่งวันนี้ทิ้งเราไปไกลแล้ว วันนี้เรามาแข่งขันกับอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไป อีกซักพักพวกเขาก็จะทิ้งเราไป แล้วเราก็ต้องไปแข่งข้นกับพม่า ลาว กัมพชา นอกจากนี้ปัญหาการเมืองที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ หากเรากลับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าสังคมไทยมองไม่เห็นความฝันเลย ว่า ตกลงเราอยากเป็นอะไร ความหวังของประเทศเราอยู่
ที่ไหน เราจะพาประเทศไทยไปที่ไหนในอีกสิบปีข้าง
หน้า?
.
นายธนาธร ระบุอีกว่า นั่นก็เพราะผู้บริหารทรัพยากรของประเทศ กลไกของรัฐต่างๆ ถูกนำไปใช้สืบทอดอำนาจ ซึ่งนั่นก็คือเวลา และทรัพยากรที่ไม่ได้ถกนำมาใช้เพื่อผลักดันประเทศไปข้างหน้า ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มาก ตราบใดที่เราไม่สามารถจัดการปัญหาการเมืองนี้ได้ เราจะไม่สามารถเอาเวลาของผู้บริหาร ทรัพยากรของประเทศ กลไกของรัฐ ไปสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมได้เลย
.
นายธนาธร ระบุว่า การเมืองอยู่ในทุกมิติของชีวิตเรา แค่เดินทางออกจากบ้านเจอถนนเป็นหลมบ่อ คลองหลังบ้านที่ไม่สะอาดโรงเรียนของลูกเราที่ไม่ได้คณภาพ นี่ก็คือเรื่องของการเมืองทั้งหมด อยู่ในทกอณของชีวิต การเมืองคือเรื่องของการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะการจัดสรรภาษี ประชาชนเป็นผู้จ่ายภาษี แล้วรัฐมีหน้าที่นำภาษีมาบำรุงชีวิตความเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้น ผ่านกลไกนักการเมืองที่มาจากการแต่งตั้งของประชาชน
.
ระบบ/ระเบียบการเมืองแบบที่เรามีตอนนี้ มีขึ้นเพื่อรับใช้
กลุ่มทุน นายทหาร และชนชั้นนำอภิสิทธ์ชน ไม่มี
ประชาชนและการพัฒนาอยู่ในสมการ สิ่งที่อยู่ในสมการมี
แต่ผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองของพวก
เขา ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ระบบ/ระบอบแบบนี้อยู่ให้
นานที่สุด และทำอย่างไรให้พันธมิตรระหว่างนายทุน นาย
ทหาร และชนชั้นนำอภิสิทธิ์ชน เป็นผู้กำหนดการใช้
ทรัพยากรของประเทศไทยไปตลอดกาลได้
.
นายธนาธร ระบุว่า มันคือการเมืองที่มีการเลือกตั้งเป็นระยะ แต่ไม่มีความสลักสำคัญในทางปฏิบัติ เนื่องมาจากพันธมิตรนายทุน นายทหาร และชนชั้นนำอภิสิทธิ์ชน สามารถเข้าควบคุม ระบบราชการ รวมทั้งการตัดสินใจเรื่องสำคัญ ทั้งในทางนิติบัญญัติและงบประมาณไว้หมดแล้ว โดยมีวิธี
จำกัด-เหนี่ยวรั้งการเข้ามามีอำนาจของผู้ที่ได้รับการแต่ง
ตั้งจากประชาชน พันธมิตรของคนกลุ่มนี้ ได้กุมอำนาจการตัดสินใจในทางปฏิบัติไว้แล้ว ให้คณะไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเป็นอื่นได้ คณไม่สามารถปฏิรูปทหาร หรือปฏิรูประบบราชการได้ต่อให้คุณได้รับการแต่งตั้งมาจากประชาชน
.
นายธนาธร ระบุว่า soft power ทั้งโดยผ่านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้นนำอภิสิทธ์ชน ในการหล่อหลอมความคิดความเชื่อของคนไทยมาเป็นเวลาหลายสิบปี ยกตัวอย่างคือเรื่องความพอเพียง หลายเรื่องคือการสั่งสอนให้คนที่จนอยู่ต้องจนต่อไป อย่าริอาจทะเยอทะยานปืนกำแพงชนชั้น/เลื่อนชนชั้น ทำให้มันเป็นสิ่งที่ผิดบาปโลภมาก พยายามให้คนยอมจำนนต่อสถานการณ์ปัจจุบันและการเอารัดเอาเปรียบ
.
นายธนาธร ระบุว่า นี่คือสิ่งที่เป็น “เรื่องเล่าหลักของชาติ” ที่ไม่ว่าจะเป็นทุนผูกขาด กองทัพ ระบบราชการ และ soft power ต่างๆ ต่างพากันผลิตซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่า จนสามารถครอบงำสังคมไปถึงระดับเรื่องเล่าหลักของชาติได้ในยุคสมัยหนึ่ง ครั้งหนึ่งพรรคคอมมิวนิสต์เคยท้าทายอำนาจรัฐด้วยการจับปืน สู้กันจนพ่ายแพ้ไป ครั้งหนึ่งคุณทักษิณเคยท้าทายระบอบราชการผ่านการเลือกตั้ง และการคิดนวัตกรรมทางสังคมใหม่ ๆ อย่างองค์กรอิสระ มาท้าทายระบบราชการดึงเอาอำนาจหลายอย่างออกจากราชการ แต่สุดท้ายก็ถูกรัฐประหารไป
.
แต่การเคลื่อนไหวของเยาวชน นิสิต นักศึกษาในรอบสอง
ปีที่ผ่านมา ไม่เหมือนเดิมกับที่ผ่านมา เพราะพวกเขาไม่ได้
ท้าทายอำนาจปืน ไม่ได้ไปจับปีนสู้รบกับเขาเหมือนที่
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเคยทำ
.
นายธนาธร ระบุอีกว่า เรื่องเล่าหลักของชาติตอนนี้มีหลายเวอร์ชั่น และมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่คุณสั่งให้ทุกคนหยุดพุดโดยสิ้นเชิงได้ช่องทางการสื่อสารไม่ได้เป็นของวัฐแต่ฝ่ายเดียวอีกต่อไป เหมือนที่ครั้งหนึ่งคลื่นวิทยุ โทรทัศน์ อยู่ในมือของกองทัพ ผูกขาดการสื่อสารกับประชาชนได้ ผูกขาด เรื่องเล่าหลักของชาติได้ แต่วันนี้คุณทำแบบนั้นไม่ได้อีกแล้ว ในยุคที่ทุกคนเป็นทั้งผู้ประพันธ์ ผู้ผลิตสาร และผู้เสพสารด้วยตัวเอง ไม่ต้องผ่านช่องทางแบบเก่า และสิ่งนี้แหละที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
.
นายธนาธร ระบุว่า เมื่อคณะผูกขาดเรื่องเล่าไม่ได้ เรื่องเล่ามีหลากหลาย คุณจะไม่สามารถผูกขาดอำนาจในแบบเดิมได้อีกต่อไปและยิ่งเวลาเคลื่อนคล้อยไปข้างหน้า คนรุ่นผมวันนี้จะกลายเป็นระดับผู้นำองค์กร ที่เป็นพนักงานตอนนี้จะขึ้นเป็นผู้บริหาร ที่เป็นนักศึกษาวันนี้จะขึ้นเป็นพนักงาน ทนายความ ตำรวจ นักการเมือง ฯลฯ ในตำแหน่งต่างๆ นักเรียนวันนี้จะขึ้นเป็นนักศึกษา คลื่นลูกใหม่ พลังแห่งการเวลา จะพัดพาซัดให้ความคิดแบบเก่าตกหายไปเป็นทอดๆ ผมจึงเชื่อในการทำงานการเมืองที่ค่อยๆ รณรงค์ไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ได้
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ #คณะก้าวหน้า #การเมือง

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

ศาล สั่งจำคุก-ปรับเงิน 6 แกนนำ กปปส.เหตุกบฏ ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ รอลงอาญา คนละ 2 ปี

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี กปปส.ร่วมกันกบฏ ก่อการร้าย หมายเลขดำอ.2732/2562 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง นายนัสเซอร์ ยีหมะ, นายอุทัย ยอดมณี, นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา, น.ส.จิตภัสร์ หรือตั๊น กฤดากร, นายพานสุวรรณ...
- Advertisement -

เชื่อคือจุดเริ่มยุติความขัดแย้ง! ‘ไอติม พริษฐ์’ ยัน “ร่างนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล” ไม่หวังเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีภาพรวมในการเดินสายพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ เพื่อหาเสียงสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมฉบับพรรคก้าวไกล ว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงริเริ่มการเดินสาย และพยายามพูดคุยกับหลายฝ่ายให้ได้มากที่สุด ยังมีอีกหลายกลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพูดคุย ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อกังวลว่ามีอะไรบ้าง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ หากได้เดินสายพูดคุยกับอีกหลายฝ่ายเพิ่มเติม รวมถึงข้อกังวลอื่นๆ อย่างครบถ้วน เราจะเปิดเผยถึงความคืบหน้ากันอีกครั้ง

สดุดีนายกฯที่มือสะอาด! ‘เทพไท’ ร่วมยินดี ‘ประยุทธ์’ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “องคมนตรี” พร้อมเปิดผลงานทั้งหมด

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า… ”สดุดี ลุงตู่“ขอแสดงความยินดีกับ“ลุงตู่” พลเอกประยุทธ์...

‘ชัยธวัช’ อ้าง ‘นิรโทษกรรม112’ เพื่อธำรงรักษาให้พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ แต่ให้เป็นความยินยอมของประชาชนแต่ละบุคคล

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ชัยธวัช ตุลาธน - Chaithawat Tulathon” หัวข้อ “นิรโทษกรรม 112” ระบุว่า ข้อเสนอการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองหรือการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย...

Related News

ศาล สั่งจำคุก-ปรับเงิน 6 แกนนำ กปปส.เหตุกบฏ ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ รอลงอาญา คนละ 2 ปี

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี กปปส.ร่วมกันกบฏ ก่อการร้าย หมายเลขดำอ.2732/2562 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง นายนัสเซอร์ ยีหมะ, นายอุทัย ยอดมณี, นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา, น.ส.จิตภัสร์ หรือตั๊น กฤดากร, นายพานสุวรรณ...

เชื่อคือจุดเริ่มยุติความขัดแย้ง! ‘ไอติม พริษฐ์’ ยัน “ร่างนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล” ไม่หวังเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีภาพรวมในการเดินสายพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ เพื่อหาเสียงสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมฉบับพรรคก้าวไกล ว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงริเริ่มการเดินสาย และพยายามพูดคุยกับหลายฝ่ายให้ได้มากที่สุด ยังมีอีกหลายกลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพูดคุย ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อกังวลว่ามีอะไรบ้าง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ หากได้เดินสายพูดคุยกับอีกหลายฝ่ายเพิ่มเติม รวมถึงข้อกังวลอื่นๆ อย่างครบถ้วน เราจะเปิดเผยถึงความคืบหน้ากันอีกครั้ง

สดุดีนายกฯที่มือสะอาด! ‘เทพไท’ ร่วมยินดี ‘ประยุทธ์’ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “องคมนตรี” พร้อมเปิดผลงานทั้งหมด

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า… ”สดุดี ลุงตู่“ขอแสดงความยินดีกับ“ลุงตู่” พลเอกประยุทธ์...

‘ชัยธวัช’ อ้าง ‘นิรโทษกรรม112’ เพื่อธำรงรักษาให้พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ แต่ให้เป็นความยินยอมของประชาชนแต่ละบุคคล

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ชัยธวัช ตุลาธน - Chaithawat Tulathon” หัวข้อ “นิรโทษกรรม 112” ระบุว่า ข้อเสนอการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองหรือการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย...

ผู้เชี่ยวชาญคลื่นวอนตัม-ราศีx ฟันธง ‘อุ๊งอิ๊ง’ มีวาสนาเป็นนายกฯ! ‘ไพศาล’เผย เตรียมนำอัญมณีมงคลทั้งหมดมอบให้

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.66 นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ระบุว่า คุณอุ๊งอิ๊งมีวาสนาเป็นถึงนายก???ท่านอาจารย์ ชยุต ตุณสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับคลื่นควอนตัม และรังสี X ได้แวะมาเยี่ยมเมื่อบ่ายวานนี้

‘พายุ’ ตอกกลับ ‘เบญจา’ องคมนตรี คือ “ข้าราชการในพระองค์” ตาม พ.ร.ฎ.กรณีนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ล่าสุด ‘เบญจา’ ลบโพสต์ทิ้งไปแล้ว

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2566 นายพายุ เนื่องจำนงค์ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชันเอ็กซ์ ตอบกลับ เบญจา แสงจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ระบุถึงกรณีแต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรีว่า "การตั้งประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรี โดยไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ อาจจะเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูฐหรือไม่?...

‘ธนกร’ ร่วมยินดีองคมนตรีคนใหม่ เผย ‘ประยุทธ์ฝากช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมือง ยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรีคนใหม่ว่า “กราบแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ท่านองคมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อค่ำวานนี้ หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรี ผมได้ไลน์ไปแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีลุงตู่ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองคมนตรี...

“รัฐบาลเศรษฐา” มาถูกทาง! ดันประเพณี “ลอยกระทง” ขึ้นทะเบียนยูเนสโก ต่อยอดเป็น World Class Festival สร้างรายได้ให้ประเทศ

ประเพณีไทยมีอยู่หลากหลาย ซึ่งทุกประเพณีล้วนแต่เป็นประเพณีที่สืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจวบจนถึงปัจจุบัน และปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสวยงามและบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามประชาสัมพันธ์และต่อยอดประเพณีไทยอยู่เนืองๆ โดยมีการผลักดันวัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาประชาคมโลก ยกตัวอย่างเช่น การนำ “โนรา” หรือ “Nora, Dance Drama in Southern Thailand” มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the...

‘ไพศาล’ ยินดีกับ ‘ประยุทธ์’ หลังถูกแต่งตั้งเป็นองคมนตรี ฟาดพวกปั่นกระแสว่ากลับเป็ยนายกฯคงสิ้นสุดลง

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ขอแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญและเป็นเกียรติยศสูงสุดของคนที่เกิดมาเป็นคนไทย ด้วยความเชื่อว่าประสบการณ์และความสามารถของท่านจะเป็นประโยชน์ยิ่งในการสนองพระเดชพระคุณให้สำเร็จตามที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยนั้น และในโอกาสนี้ ซึ่งเป็นเวลาสุดท้ายที่ท่านพ้นภาระทางการเมืองไปแล้ว สู่ตำแหน่งสำคัญอันสูงสุด...

เปิดสถานบริการถึงตี 4 ! ครม.ไฟเขียวให้ 5 จังหวัดพื้นที่ กทม., ภูเก็ต, ชลบุรี, เชียงใหม่ และ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยสาระสำคัญ คือ เป็นการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง กำหนดวันเวลาเปิดปิดสถานบริการในเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ด้วยเหตุว่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศที่เพิ่งผ่านสถานการณ์โควิด 19 จึงจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการ ที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมาย และสถานบริการที่ตั้งอยู่ท้องที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ และเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

สั่งย้ายเพราะมีประสบการณ์เหมาะสม! ‘ทวี’ แจงหลังมีดราม่าย้าย ‘สุริยา’ พ้นเก้าอี้อธิบดี DSI นั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

จากการที่วันนี้ (28 พฤศจิกายน) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติย้าย พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล จากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องมีการเสนอโยกย้ายในครั้งนี้สืบเนื่องจาก พ.ต.ท....

‘เฉลิม”ฟันธงย้ายอธิบดีดีเอสไอโดนอิทธิพลหมูเถื่อน ถามหาความรับผิดชอบขนาด”เศรษฐา”สั่งการยังโดนย้าย

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการโยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอว่า เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพและสื่อมวลชนที่รัก ตามที่ผมได้แสดงความเห็นเรื่องหมูเถื่อน เนื้อเถื่อน ว่าไม่ควรใช้ดีเอสไอ มาปฏิบัติการกวาดล้างจับกุม เพราะผมรู้ว่าเบื้องหลังใครเป็นนายทุน ใครเป็นผู้บงการ และประมาณในช่วง2-3 วันมานี้ อธิบดี ดีเอสไอ ก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบขยายผลแหล่งต้องสงสัย ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทราบว่ามีบางแห่งมีความผูกพันกับผู้บริหารประเทศ เลยถูกย้าย

‘เศรษฐา’ เล็งต่อยอดประเพณีลอยกระทง เป็น World Class Festival ย้ำมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง โพสต์ผ่านแอปพลิเคชั่น X (ทวิตเตอร์) ส่วนตัว ในวันนี้ (27 พ.ย. 66) ระบุว่า “ลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบสานกันมายาวนาน มีในหลายประเทศครับ ประเพณีลอยกระทงบ้านเราก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อขอขมาพระแม่คงคา และตอบแทนคุณที่มีน้ำให้เราได้ใช้กันครับ” นายกฯ ระบุต่อว่า...

คนที่อยู่ชั้น 14 ได้รับความเป็นธรรมสุด! ‘รังสิมันต์ โรม’ โต้ ‘อนุสรณ์’ ก้าวไกลไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคนที่เข้าเงื่อนไขล้วนรับสิทธินิรโทษกรรม

ที่พรรคก้าวไกล นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก.กล่าวตอบโต้นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท.วิจารณ์หัวหน้าพรรค ก.ก.เดินสายคุยแนวทางนิรโทษกรรมกับอดีตพระพุทธะอิสระ ไม่ควรมีผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อพวกพ้องว่า ร่างพรรค ก.ก.ไม่มีเลือกปฏิบัติ ทุกคนที่เข้าเงื่อนไขล้วนรับสิทธินิรโทษกรรม แม้แต่คนของพรรค พท.เอง หลายคนไม่ได้รับสิทธิพิเศษเหมือนคนชั้น 14 หลายคนถูกดำเนินคดี กลั่นแกล้งทางการเมือง น่าเสียดายที่ไม่เคยได้เห็นพรรค...

‘ธันวา’ โพสต์ฟาดแรง ดารา หรือ ดาราหนังโป๊ ขยันโชว์จนทำสังคมเสื่อม

นายธันวา ไกรฤกษ์ อดีตผู้สมัคร สส.กทม. เขตสวนหลวง-ประเวศ พรรคไทยสร้างไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ดาราที่หากินด้วยการเล่าประสบการณ์ทางเพศของตัวเองนั้นมักเป็นพวกที่ไม่ค่อยมีงาน ไม่ก็ตกอับมากจนต้องสร้างกระแสด้วยวิธีอุบาทว์ๆ แบบไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม พฤติกรรมของหลายคนทำให้สับสนว่าคุณเป็นดารา หรือ “ดาราหนังโป๊” กันแน่ครับ ขยันโชว์จัง
- Advertisement -