“ธนาธร”ลั่นอย่าเพิ่งหมดหวัง เดินหน้าใช้แรงประชาชนสานภารกิจ“คณะราษฎร”ที่ยังทำไม่สำเร็จ ให้เสร็จในรุ่นเรา!

0
798

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวช่วงหนึ่งในงานรำลึกครบรอบ 89 ปี การอภิวัฒน์สยาม ในหัวข้อ“สวัสดิการและบทบา 89 ปี 2475: 4 ปฏิรูปเพื่อสานต่อภารกิจ “คณะราษฎร” ว่า ถ้าเราอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นธรรมจริงๆ มันยังมีอีกมิติหนึ่ง คือความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบท ที่จะต้องแก้ไข ต้องปฏิรูป และเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศที่จำเป็น เพื่อให้ประเทศเดินหน้าเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตย ซึ่งมีอยู่ 4 ด้านด้วยกัน 1) การปฏิรูประบบราชการรวมศูนย์ ยุติการผูกขาดอำนาจและงบประมาณที่กรุงเทพฯ 2) การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 3) การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ 4) การปฏิรูปกองทัพ
.
มีแต่ต้องทำ 4 อย่างนี้ไปด้วยกันเท่านั้น เราจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการอภิวัฒน์สยามปี 2475 ได้ ซี่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ พูดกันมาเมื่อ 89 ปีที่แล้ว จนถึงวันนี้ยังทำไม่สำเร็จ 4 เรื่องที่นี้ คณะราษฏรเคยพยายามที่จะทำมาแล้ว วันนี้ยังทำไม่สำเร็จ จึงขอเชื้อเชิญทุกท่าน สังคมวันนี้อาจจะอยู่ในภาวะที่หลายคนหมดหวัง หมดกำลังใจ แต่ผมอยากจะเชื้อเชิญว่าอย่าเพิ่งหมดหวัง อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ มีแต่การเดินหน้าร่วมกันต่อสู้ เพื่อสร้างสังคมที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม มีแต่ต้องใช้แรงของประชาชนเท่านั้น มาร่วมกันทำภารกิจ 2475 ที่ยังไม่บรรลุผล ให้เสร็จที่รุ่นเรา
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ #คณะก้าวหน้า #คณะราษฎร