‘ธันวา’ไขข้อข้องใจ!! ทำไมหวยบนดินยุค’ทักษิณ’ทำแล้วผิด??

0
441

นายธันวา ไกรฤกษ์ รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย แชร์โพสต์ของรศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์  หรืออ.อ๊อด ที่โพสต์ถึงกรณีการจำคุกนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 2 ปีคดีหวยบนดิน พร้อมระบุข้อความว่า “คนดีย์ทำ ย่อมไม่ผิด เข้าใจนะ” โดยนายธันวา ระบุว่า อ.อ๊อดครับ Weerachai Phutdhawong ผมไม่ได้เชียร์รัฐบาลนี้นะ แต่เห็นว่ากรณีนี้มันต้องคุยกันด้วยเหตุและผล เพื่อให้สังคมเข้าใจอย่างถูกต้อง ตอนนี้คนถามกันเป็นจำนวนมากว่าทำไมคุณทักษิณทำแล้วผิด ไม่ก็ว่ารัฐบาล copy งานเขาบ้าง นโยบายดีๆกำลังจะออกมา ช่วยกันส่งเสริมผลักดันดีกว่ามั้ยครับ
.
อย่างไรก็ดี โปรดดูข้อเท็จจริงซึ่งผมได้สรุปมาจากคำพิพากษา จะได้เข้าใจว่าทำไมตอนนั้นถึงผิด และสิ่งที่กำลังจะออกมาใหม่นั้น ก็ควรจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับ (ถ้าขี้เกียจอ่านยาวๆ ข้ามไปดูสรุปแบบสั้นตอนท้ายโพสต์ได้เลยครับ) คำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2552 มีสาระสำคัญ 2 ประการ ดังนี้

1.การออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว (หวยบนดิน) มีลักษณะเป็นสลากกินรวบ (หวยใต้ดิน) ที่อาจทำให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโอกาสขาดทุน และส่งผลกระทบต่อกระทรวงการคลัง ทำให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหายได้
.
มติของคณะรัฐมนตรีที่ให้ออกสลากพิเศษเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว (หวยบนดิน) จึงไม่เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 5 และมาตรา 9 โดยตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิ่งหาคม 2546 ถึงงวดวันที่ 16 กันยายน 2549 จะมีรายได้รวมเป็นเงิน 123,339,840,730 บาท แต่ปรากฏว่ามีผลขาดทุนรวม 7 งวด เป็นเงินรวม 1,668,192,060.02 บาท
.
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสินในวงเงิน 20,000,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินสำรองรับการจ่ายเงินรางวัลสลากพิเศษ แบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว กรณีถูกเงินรางวัลเกินกว่าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรรไว้ จึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 1 ก็ทราบดีถึงการอาจเกิดผลขาดทุนดังกล่าว มิฉะนั้นคงไม่มีการดำเนินการขอเบิกเงินเกินบัญชี ดังนั้น การจำหน่ายสลากดังกล่าวเป็นการจัดให้มีการเล่นพนัน ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ โดย ‘ไม่มีกฎหมายให้อำนาจ’

2.การใช้จ่ายเงินรายได้ไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และไม่ปรากฏว่าได้รับการตรวจรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในทุกกรณี ทั้งมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบราชการในทุกขั้นตอน

แม้หักค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน เงินสมทบ ค่าบริหารและเงินคืนสู่สังคมแล้ว ก็ยังคงมีเงินรวมประมาณนับ ‘แสนล้านบาท’ ที่ไม่ได้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งเงินที่ไม่นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินนี้ ไม่ปรากฎค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ เช่นเดียวกับการเสนอขอใช้งบประมาณแผ่นดินในโครงการอื่น
.
การออกสลากดังกล่าวโดยไม่ได้ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายก่อน แสดงว่าจำเลยที่ 1 ไม่ต้องการให้เงินจากการขายสลากดังกล่าวถูกจัดสรรเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน อันจะส่งผลให้การใช้จ่ายเงินต้องเป็นไปตามช่องทางปกติตามวิธีการงบประมาณ *สรุปสั้นๆอีกทีนะครับ หวยบนดินของคุณทักษิณถูกศาลตัดสินว่าผิดเพราะ

1.เป็นการดำเนินการโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจ ไม่เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517

2.ไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินรายได้ให้ชัดเจน และมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ โดยยังคงมีเงินรวมประมาณนับแสนล้าน ที่ไม่ได้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่า คนดีย์ทำ ย่อมไม่ผิด นะครับ
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #ธันวาไกรฤกษ์ #สร้างอนาคตไทย #อาจารย์อ๊อด #วีรชัยพุทธวงศ์  #ทักษิณชินวัตร #หวยบนดิน