“ธันวา” เตือนสติ สิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน คือจิตสำนึกและศีลธรรม ชี้การเอาค่านิยม ความชอบ ความเกลียด ทับถมในความเจ็บป่วยหรือความสูญเสียของบุคคลอื่น มีพฤติกรรมเยี่ยงเดรัจฉาน

0
314

ธันวา ไกรฤกษ์ รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ผ่านเฟสบุ๊กดังต่อไปนี้

สิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน คือจิตสำนึก ศีลธรรม และความยับยั้งชั่งใจ หากผู้ใดแสดงความดีใจหรือทับถม ในความเจ็บป่วยหรือความสูญเสียของบุคคลอื่น ผู้นั้นก็ไม่มีอะไรต่างจากสัตว์

การเอาค่านิยม ความชอบ ความเกลียด และอุดมการณ์ทางการเมืองการปกครอง มาเป็นหลักใหญ่เหนือความเป็นมนุษย์ จะทำให้สูญเสียความเป็นมนุษย์ และมีพฤติกรรมเยี่ยงเดรัจฉานนั่นเอง

#Thepoint #ธันวาไกรฤกษ์ #มนุษย์