‘ธันวา’ เปิดข้อเท็จจริง ดราม่า ‘ถวายสัตย์ฯ’

0
222

นาย ธันวา ไกรฤกษ์ รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย ได้โพสต์ผ่านเฟสบุ๊กถึงประเด็นดราม่าร้อน เรื่องถวายสัตย์ฯ ไว้ดั้งนี้ ครับ

กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาก ว่าทหารควรจะมีหน้าที่ปกป้องประชาชนมิใช่หรือ ผมจึงไปหารายละเอียด แล้วพบว่าคำพูดที่แท้จริงคือ..

“ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักสำนึกจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งขอถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะจงรักภักดี จะยอมอุทิศตนพร้อมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติ ราชอาณาจักรแห่งนี้ และจักเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่”

*ผบ.ทบ. ได้กล่าวปฏิญาณว่า จะยอมอุทิศตนพร้อมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยของประเทศชาติก่อน จากนั้นจึงกล่าวต่อว่า จะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ถือเป็นการให้ความสำคัญกับประชาชนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ประการใด แต่สังคมต่างหากที่เลือกเอาเฉพาะบางช่วงบางตอนมาบิดเบือน เพื่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชัง เป็นพฤติกรรมที่น่าเบื่อหน่าย สิ้นคิด โง่เขลา เพราะผลเสียล้วนตกอยู่กับลูกหลานของเราในวันหน้าทั้งนั้น

สุดท้ายนี้ อยากบอกว่าผมไม่ได้เข้าข้างทหาร และเชื่อว่าการที่จะปกป้องประชาชน หรือสถาบัน ได้ดีที่สุดนั้น ทหารต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แอบอ้าง ไม่คอรัปชั่นโกงกิน ไม่ใช้อำนาจในทางมิชอบ ไม่ปล่อยผ่านในสิ่งผิด ไม่เห็นแก่พวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม

การให้สัตย์ปฏิญาณก็เรื่องหนึ่ง การประพฤติปฏิบัติก็เรื่องหนึ่ง โดยอย่างหลังสำคัญยิ่งกว่า ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ให้คำปฏิญาณจะยึดมั่นในสิ่งที่ได้ลั่นวาจาไว้ เพื่อความสุขร่วมกันของคนไทยทุกคน

ThePoint #ถวายสัตย์ฯ#ข่าวการเมือง #ธันวาไกรฤกษ์