นักลงทุน วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจก้าวไกล ต้องหนุนการลงทุน ไม่ใช่จ้องสกัด!

0
375

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนชื่อดัง ให้สัมภาษณ์ในรายการโลกในมุมมองของ Value Invester เรื่อง “ตลาดหุ้นกับรัฐบาล” โดยระบุว่า นโยบายของรัฐบาลใหม่จะมีผลกระทบต่อกลุ่มทุนในตลาดหุ้น โดยเฉพาะความกังลวล เรื่องการนำโยบยทางการเมืองไปใช้ แล้วกระทบทุนใหญ่จำนวนมาก

ประเด็นที่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กังวล อีกเรื่อง คือ ภาษีนิติบุคคล ซึ่งเจ้าของหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จะถูกเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และภาษีบางประเภทจะไปกระทบกับกิจการโดยตรง ซึ่งผู้ที่โดนหนักที่สุดคือ เจ้าของบริษัทที่มีอยู่เกินครึ่งในตลาดหลักทรัพย์

“หากลงทุนแล้วไม่ได้กำไร นักลงทุนก็จะถอนตัวจากตลาดหุ้น ราคาหุ้นก็จะลงมาก ต้องยอมรับว่า ตลาดทุนสร้างเศรษฐกิจไทย สร้างงาน และเป็นหัวใจ ตลาดทุนในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ที่รวมของความมั่งคั่ง ทรัพย์สิน ซึ่งการลงทุนตามหลักรัฐบาลต้องหนุน แต่ถ้าตัดตรงนี้ไปจะโตยาก หากเศรษฐกิจไม่โต ความเท่าเทียมจะไม่เกิด”

ThePoint #Newsthepoint #เลือกตั้ง2566 #จัดตั้งรัฐบาล #ก้าวไกล #นโยบายเศรษฐกิจ #ดรนิเวศน์