นายกฯ แจ้งข่าวดี ครม.เคาะแล้ว! เพิ่มวงเงิน”เราชนะ-ม33″อีกคนละ 2,000 บาท

0
714

วันที่ 11 พฤษภาคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า ในส่วนของมาตรการทางเศรษฐกิจที่ครม.ได้พิจารณาในวันนี้ มีหลายประเด็นที่สาคัญ เช่น “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก” วงเงิน 45,000 ล้าน เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งจะเร่งดาเนินการทันที เมื่อสถานการณ์ของโควิดบรรเทาลง โดยจะมีคณะกรรมการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”เป็นกลไก สำคัญ ภายใต้การติดตามของรองนายกรัฐมนตรีทุกคน
.
นอกจากนี้ ในวันนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบกับการเพิ่มเงินสนับสนุนในโครงการ “เราชนะ” อีกคนละ 1,000 บาท เป็นเวลาสองสัปดาห์ ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ จานวนมากถึง33.5 ล้านคนรวมทั้งการเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนโครงการม.33 เรารักกัน อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา2 สัปดาห์เช่นกันและขยายเวลาฃองโครงการออกไป ถึงเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากกว่า 8 ล้านคน
.
ทั้งหมดนี้ คือการทางานอย่างเต็มที่ของผมและผู้เกี่ยวข้องทุกคน ที่ทางานอย่างต่อเนื่องทุกวัน ไม่เว้นแม้แต่วันหยุด ในการวางแผนและดาเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน คลี่คลายสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปากท้องของพี่น้องประชาชน เตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูอนาคตประเทศไทย และตอบรับโอกาสที่กาลังจะมาถึง
.
“ในขณะนี้ เราคนไทยทั้งประเทศ และทั่วโลก กาลังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวร้ายที่เราไม่เคยพบเจอมา ก่อนทชี่ื่อว่าไวรัสโควิด-19และทางเดียวที่เราจะเอาชนะศัตรูตัวนี้ได้ก็คือการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกัน แก้ปัญหา ไม่ใช่การขัดแย้งหรือแตกแยกกัน อนาคตของประเทศไทยต่อจากนี้ จะขับเคลื่อนไปได้ อย่างมั่นคงเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับเราทุกคน ที่จะต้องรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว แล้วก้าวเดินไปพร้อมกัน ขอบคุณครับ”นายกฯ ระบุ
.

ThePOINT #นายกฯ #รัฐบาล #เยียวยา #เราชนะ #ม33เรารักกัน #โควิด