‘นายกเมืองพัทยา’ป้ายแดง!!ขอบคุณประชาชนเทคะแนนเสียงให้ ขอลุยทันทีบริหารงานต่อยกทีม

0
199

ภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยา ที่ประชาชนทยอยลงคะแนนอย่างคึกคักตลอดทั้งวันผู้มีสิทธิร่วมลงคะแนนจนถึงเวลา 17.00 น. โดยปรากฎว่าผลสรุปการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยา ผู้ที่ได้อันดับ 1 คือ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ กลุ่มเรารักพัทยา ด้วย 14,590 คะแนน อันดับ 2 หมายเลข 4 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร กลุ่มพัทยาร่วมใจ ที่ 12,695 คะแนน
.
ขณะที่อันดับ 3 หมายเลข 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย กลุ่มก้าวหน้า ที่ 8,826 คะแนน และอันดับ 4 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครอิสระ ที่ 895 คะแนน ส่วนที่ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา พบว่า ผูู้สมัครกลุ่มเรารักพัทยามีคะแนนนำทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง รวม 24 คน

.
นายปรเมศวร์ ระบุภายหลังทราบผลการเลือกตั้งว่า ขอขอบคุณประชาชนที่เลือกให้ได้ทำงานทั้งทีม พร้อมนำเสนอ 8 เป้าหมาย 10 นโยบาย การจ้างงาน สร้างรายได้ น้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จ สานต่อการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เทคโนโลยี พัทยาเป็นเมืองน่าอยู่ น่าลงทุน การทำงานต่อยอดต่อเนื่อง
.
ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม ระบุว่า นัยยะทางการเมืองเป็นการได้รับความไว้วางใจ ทั้งนายกและสมาชิกยกทีม ทำงานมาในฐานะใด ทำงานนึกถึงเป้าหมาย ตอบสนองประชาชน ทำให้การเดินทางต่อทางการเมือง อย่าง ส.ส.หรือระดับอื่นๆ เชื่อมโยง ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบ้านเมือง
.
#ThePOINT #ข่าวการเมือง #เลือกตั้ง #นายกเมืองพัทยา #สมาชิกเมืองพัทยา #กลุ่มเรารักพัทยา #ปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ #สนธยาคุณปลื้ม