- Advertisement -
หน้าแรก สังคม 'นิด้าโพล' เผยผลสำรวจ 'สิทธิ เสรีภาพ และกฎระเบียบในโรงเรียน' พบปชช.กว่า 80% หนุนสวมเครื่องแบบนักเรียน

‘นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจ ‘สิทธิ เสรีภาพ และกฎระเบียบในโรงเรียน’ พบปชช.กว่า 80% หนุนสวมเครื่องแบบนักเรียน

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 66 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สิทธิ เสรีภาพ และกฎระเบียบในโรงเรียน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและกฎระเบียบในโรงเรียน

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อเครื่องแบบนักเรียน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 80.53 ระบุว่า เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย รองลงมา ร้อยละ 35.65 ระบุว่า เป็นการบ่งบอกถึงสถานศึกษาของนักเรียน, ร้อยละ 23.82 ระบุว่า เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน, ร้อยละ 21.76 ระบุว่า ทำให้ผู้ปกครองประหยัด, ร้อยละ 20.23 ระบุว่า เป็นการป้องกันการแอบอ้างเป็นนักเรียน, ร้อยละ 18.17 ระบุว่า เป็นความภาคภูมิใจของนักเรียน ผู้ปกครอง, ร้อยละ 11.53 ระบุว่า เพิ่มภาระด้านการเงินให้ผู้ปกครอง, ร้อยละ 10.00 ระบุว่า ไม่สามารถนำไปใช้ได้ในทุก ๆ โอกาส, ร้อยละ 6.18 ระบุว่า เป็นการแบ่งชนชั้นระหว่างโรงเรียน, ร้อยละ 4.73 ระบุว่า เป็นการจำกัดเสรีภาพของนักเรียน ,ร้อยละ 2.60 ระบุว่า ทำให้นักเรียนไม่ปลอดภัย ร้อยละ 2.29 ระบุว่า เป็นเครื่องหมายของการกดขี่ อำนาจนิยม และร้อยละ 0.15 ระบุว่า เฉย ๆ /ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดยกเลิกการบังคับใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 59.47 ระบุว่า การบังคับให้ใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนควรมีต่อไป รองลงมา ร้อยละ 20.69 ระบุว่า ในรอบสัปดาห์ควรอนุญาตให้ใส่ชุดอื่น ๆ (ชุดไปรเวต) ไปโรงเรียนได้บ้าง ร้อยละ 5.88 ระบุว่า สมควรให้นักเรียนได้มีอิสระที่จะเลือกว่าจะใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนหรือไม่, ร้อยละ 5.04 ระบุว่า ควรให้เรื่องการใส่เครื่องแบบนักเรียนอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารแต่ละโรงเรียน, ร้อยละ 4.50 ระบุว่า ควรให้เรื่องการใส่เครื่องแบบนักเรียนเป็นไปตามประชามติของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน, ร้อยละ 4.27 ระบุว่า สมควรยกเลิกการใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียน และร้อยละ 0.15 ระบุว่า เฉย ๆ /ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงจำนวนวันจากผู้ที่ระบุว่าในรอบสัปดาห์ควรอนุญาตให้ใส่ชุดอื่น ๆ (ชุดไปรเวต) ไปโรงเรียนได้บ้าง (จำนวน 271 หน่วยตัวอย่าง) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 47.60 ระบุว่า 1 วันต่อสัปดาห์ รองลงมา ร้อยละ 37.64 ระบุว่า 2 วันต่อสัปดาห์, ร้อยละ 14.02 ระบุว่า 3 วัน ต่อสัปดาห์ และร้อยละ 0.74 ระบุว่า 4 วันต่อสัปดาห์

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการเรียนวิชาด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมในโรงเรียน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 72.52 ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา, ร้อยละ 18.24 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย, ร้อยละ 5.04 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย, ร้อยละ 3.59 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 0.61 ระบุว่า เฉย ๆ /ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกฎระเบียบของโรงเรียน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 69.16 ระบุว่า กฎระเบียบ ของโรงเรียนมีเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย รองลงมา ร้อยละ 46.49 ระบุว่า กฎระเบียบของโรงเรียนมีเพื่อให้นักเรียนตระหนักในสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ, ร้อยละ 36.41 ระบุว่า สิทธิเสรีภาพของนักเรียนควรอยู่ภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียน, ร้อยละ 12.29 ระบุว่า กฎระเบียบของโรงเรียนสำคัญกว่าสิทธิเสรีภาพของนักเรียน, ร้อยละ 9.31 ระบุว่า กฎระเบียบของโรงเรียนเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของนักเรียน, ร้อยละ 4.05 ระบุว่า สิทธิเสรีภาพของนักเรียนสำคัญกว่ากฎระเบียบของโรงเรียน, ร้อยละ 2.44 ระบุว่า กฎระเบียบของโรงเรียนเป็นเครื่องหมายของการกดขี่/อำนาจนิยม และร้อยละ 0.31 ระบุว่า เฉย ๆ /ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

Thepoint #Newsthepoint #ชุดนักเรียน #นิด้าโพล #เครื่องแบบนักเรียน

- Advertisement -

Stay Connected

21,427แฟนคลับชอบ

Must Read

‘ไอซ์ รักชนก’ โพสต์ขอโทษ ‘ต้อม ยุทธเลิศ’ คดีดูหมิ่นจากเหตุการณ์บนเรือ ศาลสั่งปรับ ไอซ์ รักชนก 2,500 บาท

จากกรณี ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค ผู้กำกับภาพยนตร์ กับ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.พรรคก้าวไกล เขตบางบอน ได้มีปากเสียงกันในประเด็นการกล่าวหาว่ามีคนทุจริตเงินบริจาคสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มราษฎร บนเรือที่ชื่อว่าไฮซีซัน ที่จอดบริเวณท่าเทียบเรือแจมแฟกตอรี เมื่อคืนวันที่ 22 พ.ย. 2564 และ น.ส.รักชนกโพสต์ข้อความอ้างว่าถูกนายยุทธเลิศทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ และได้เข้าแจ้งความต่อ สน.ปากคลองสานในเวลาต่อมา
- Advertisement -

‘ดร.อานนท์’ ถามสถาบันพระปกเกล้าไม่รู้หรอ ‘ธนาธร’ คิดจะทำอะไร ด้าน ‘โจ มณฑานี’ ชวน call out หยุดส่งพวคลั่ง 2475 ไปพล่ามใส่สมองเด็ก

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ระบุข้อความว่า การเมืองใหม่ในโลกปัจจุบันของคุณ Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร...

รู้หมดใครสั่งค้นบ้าน ‘บิ๊กโจ๊ก’ ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล ไต่สวนการขอหมายค้นบ้านตนเองโดยมิชอบ

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 ที่ศาลอาญา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เดินทางมาที่ศาลอาญา เพื่อยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล กรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด PCT และ บช.สอท. นำกำลังตำรวจคอมมานโดพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในซอยวิภาวดี 60 เมื่อช่วงเช้า วันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา

‘ปอง อัญชะลี’ ลาจอท็อปนิวส์ ! ‘เอ็ดดี้ อัษฎางค์’ ช่วยสยบข่าวลือ ชี้ไปทำงานกับพรรคลุง ไม่ใช่ Voice

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 รายงานข่าวแจ้งว่า นายสันติสุข มะโรงศรี ผู้ดำเนินรายการสำนักข่าวท็อปนิวส์ ซึ่งปัจจุบันออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เจเคเอ็น 18 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "วันนี้ ข่าวเป็นข่าว มา 18.00 น. นะครับ กราบเรียนท่านผู้ชมที่เคารพรัก" และคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "คำถามว่า พี่ปองไม่จัดท็อปนิวส์แล้วหรือ?...

Related News

‘ไอซ์ รักชนก’ โพสต์ขอโทษ ‘ต้อม ยุทธเลิศ’ คดีดูหมิ่นจากเหตุการณ์บนเรือ ศาลสั่งปรับ ไอซ์ รักชนก 2,500 บาท

จากกรณี ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค ผู้กำกับภาพยนตร์ กับ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.พรรคก้าวไกล เขตบางบอน ได้มีปากเสียงกันในประเด็นการกล่าวหาว่ามีคนทุจริตเงินบริจาคสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มราษฎร บนเรือที่ชื่อว่าไฮซีซัน ที่จอดบริเวณท่าเทียบเรือแจมแฟกตอรี เมื่อคืนวันที่ 22 พ.ย. 2564 และ น.ส.รักชนกโพสต์ข้อความอ้างว่าถูกนายยุทธเลิศทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ และได้เข้าแจ้งความต่อ สน.ปากคลองสานในเวลาต่อมา

‘ดร.อานนท์’ ถามสถาบันพระปกเกล้าไม่รู้หรอ ‘ธนาธร’ คิดจะทำอะไร ด้าน ‘โจ มณฑานี’ ชวน call out หยุดส่งพวคลั่ง 2475 ไปพล่ามใส่สมองเด็ก

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ระบุข้อความว่า การเมืองใหม่ในโลกปัจจุบันของคุณ Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร...

รู้หมดใครสั่งค้นบ้าน ‘บิ๊กโจ๊ก’ ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล ไต่สวนการขอหมายค้นบ้านตนเองโดยมิชอบ

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 ที่ศาลอาญา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เดินทางมาที่ศาลอาญา เพื่อยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อศาล กรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด PCT และ บช.สอท. นำกำลังตำรวจคอมมานโดพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในซอยวิภาวดี 60 เมื่อช่วงเช้า วันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา

‘ปอง อัญชะลี’ ลาจอท็อปนิวส์ ! ‘เอ็ดดี้ อัษฎางค์’ ช่วยสยบข่าวลือ ชี้ไปทำงานกับพรรคลุง ไม่ใช่ Voice

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 รายงานข่าวแจ้งว่า นายสันติสุข มะโรงศรี ผู้ดำเนินรายการสำนักข่าวท็อปนิวส์ ซึ่งปัจจุบันออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เจเคเอ็น 18 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "วันนี้ ข่าวเป็นข่าว มา 18.00 น. นะครับ กราบเรียนท่านผู้ชมที่เคารพรัก" และคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "คำถามว่า พี่ปองไม่จัดท็อปนิวส์แล้วหรือ?...

‘โรม’ จี้ นายกฯเร่งปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจัง เสนอ 3 ทางติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเพื่อเลือก ผบ.ตร

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า การสังคายนาตำรวจมีความจำเป็นมากๆ ไม่ใช่แค่เพราะมีตำรวจเกี่ยวโยงกับเว็บพนันในครั้งนี้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงอีกหลายกรณีที่ตำรวจไปเกี่ยวโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายไม่ว่าจะตู้ห่าว กำนันนก และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การสังคายนาตำรวจ...

‘ธนธาธร’ ชี้ ม.112 สร้างความขัดแย้งทางการเมือง หลัง ‘อานนท์’ เข้าเรือนจำรอคำตัดสิน ย้ำ สิทธิประกันตัวเป็นของประชาชนไทยทุกคน

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าคืนสิทธิการประกันตัวให้ประชาชน คืนนิติรัฐให้กับประเทศไทยผมรับทราบผลการตัดสินคดี 112 ของทนายอานนท์ นำภา ด้วยความหดหู่ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุก 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา และหลังจากรอผลการประกันตัวกันมากว่าครึ่งวัน ศาลชั้นต้นก็ไม่ตัดสิน แต่ส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์ ทำให้อานนท์ต้องเข้าเรือนจำ...

ตำรวจไม่รู้เป็นบ้าน’บิ๊กโจ๊ก’!? ‘สมชัย’ ซัด พูดง่ายๆแบบนี้ ภาพความเป็นมืออาชีพการหาข่าวของตำรวจก็ป่นปี้

จากกรณีตำรวจไซเบอร์นำชุดคอมมานโด นำหมายค้น ค้นบ้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้ชิด พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก รอง ผบ.ตร. ภายในซอยวิภาวดี 60 ย่านบางเขน กทม.ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การพนัน (เว็บพนันออนไลน์) โดยตำรวจที่เข้าตรวจค้น ยืนยันว่า ไม่ได้กลั่นแกล้งและไม่รู้ว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของ “บิ๊กโจ๊ก”

ที่ต่อสู้มาคุ้มค่ามาก! ‘อานนท์’ ลุ้นคำพิพากษาม.112 ในม็อบ 14 ตุลา ปี 63 ย้ำถ้ากลับเข้าคุกก็จะสู้ต่อ

เมื่่อวันที่ 26 ก.ย.66 ที่ห้องพิจารณา 811 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบัน หมายเลขดำ อ.2495/2564 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง นายอานนท์ นำภา อายุ 39 ปี ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นจำเลย ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ร่วมกันมั่วสุมชุมนุม...

‘แม่มณี’ แนะแก้ปัญหาการศึกษาไทย ควรลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ เริ่มเร็ว ก็ยั่งยืนไว

เมื่่อวันที่ 25 ก.ย.66 มณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์ หรือ ‘แม่มณี’ อดีตคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดีกรีนักกฎหมายจาก King’s College London, นักธุรกิจมากความสามารถ, นักขับเคลื่อนงานด้านประชาสังคม พ่วงบทบาทในแวดวงการเมืองร่วม 10 ปี และอดีตผู้สมัครผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย ได้พูดถึงการศึกษาไทย ผ่านรายการ THE...

‘สส.โตโต้’ งง ทำไมถูกตรวจสอบเสียเอง ‘ก้าวไกล’ เป็นรัฐบาล หรือ ฝ่ายค้านกันแน่

เมื่่อวันที่ 25 ก.ย.66 นายปิยรัฐ จงเทพ สส.กทม. เขตพระโขนง-บางนา พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ตอนนี้กำลัง งง ว่า ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน หรือ รัฐบาลกันแน่ ทำไมดูจะเป็นฝ่ายถูกตรวจสอบซะเอง งง ไปหมด ก่อนหน้านี้...

สุริยพงศ์ แนะ คนรุ่นใหม่ “ก่อนคิดเปลี่ยนโลก ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน”

สุริยพงศ์ ทับทิมแท้ สร้างคนสู่ความเป็นเลิศ “ก่อนคิดเปลี่ยนโลก ควรเปลี่ยนตัวเองก่อน”            เรามักได้ยินผู้นำองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศขึ้นแสดงวิสัยทัศน์...

‘ชาดา’ เร่งจัดระเบียบซื้อปืนสวัสดิการ คุมพวกมีอิทธิพล รับมีจำนวนมาก

เมื่่อวันที่ 25 ก.ย.66 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุ การขึ้นทะเบียนผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น มีความคืบหน้าไปมาก อยู่ระหว่างการแบ่ง ประเภท ของ ผู้มีอิทธิพล ส่วนตัวยอมรับว่า มีจำนวนมาก จึงอยู่ระหว่างใช้เวลารวบรวม เพราะมีบางคนเลิกทำ หรือ บางคนก็เสียชีวิตไปแล้ว

“แม่นางเอ้ย อย่าคิดสู้เลย สู้ไปก็ไม่ชนะ” แม่ยกปชป.เตือนถูกตัดสิทธิ์แล้วยังไม่เข็ดอีก ท้าพนันกันได้เลย

เมื่่อวันที่ 25 ก.ย.66 นางกาญจนี วัลยะเสวี หรือ ติ๊งต่าง เจ้าของฉายาไฮโซสปอร์ตคลับและแกนนำกลุ่ม​ชาวไทยหัวใจรักสงบ แม่ยกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Kanjanee Valyasevi ว่า “แม่นางเอ้ย อย่าคิดสู้เลย สู้ไปก็ไม่ชนะ พนันกันมั๊ย ถูกตัดสิทธิ์ยังไม่เข็ดอีกนะ” ที่มา...

‘บิ๊กโจ๊ก’ มั่นใจบริสุทธิ์ ไม่เกี่ยวเว็บพนันออนไลน์ เชิญค้นบ้านพักได้ ลั่นหากลูกน้องทำผิดก็ไม่ละเว้น มองไม่ได้สกัดตำแหน่ง ผบ.ตร.

เมื่่อวันที่ 25 ก.ย.66 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. กล่าวภายหลังจากที่ตำรวจไซเบอร์ เข้าค้นบ้านพักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ว่า ได้ทราบว่ามีการออกหมายจับลูกน้องไปหลายคน เมื่อมีหมายจับของลูกน้องเข้ามาก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจและให้ตรวจค้นตามขั้นตอน และตนเองเป็นคนนำตรวจค้นด้วยตนเองทุกหลัง และไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรส่วนลูกน้องหลายๆ คนที่ถูกออกหมายจับก็ไปสู้คดีกันในชั้นศาล ส่วนเรื่องเว็บพนันและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ส่วนตัวเองเกี่ยวข้องเรื่องของการปราบปรามเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีหมายค้นเข้ามาตรวจสอบก็ต้องให้ความร่วมมือ

คลิป ‘หมออ๋อง’ ดวดเบียร์ ระหว่างดูงานสิงคโปร์ว่อนเน็ต อึ้ง! เจอสส.ก้าวไกลชิ่งกลับก่อน คาใจหนักใช้เงินใคร

ช่วงค่ำของวันที่ 24 ก.ย.66 มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ เป็นภาพของนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 และ คณะ ซึ่งรวมถึง สส.พรรคก้าวไกล ที่อยู่ระหว่างการดูงานประเทศสิงคโปร์ กำลังพูดคุย และ ดื่มเบียร์อยู่ในศูนย์อาหารแห่งหนึ่ง จนเกิดเสียงวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม วันเดียวกัน...
- Advertisement -