‘นิพิฏฐ์’ จี้ ว่าที่นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ประเทศไทย ประกาศให้ชัดเจนไม่สนับสนุนแยกดินแดนใต้

0
195

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2566 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ แกนนำพรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ระบุว่า…

ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ ความพยายามแยกดินแดนย่อมเป็นโมฆะ

-อับราฮัม ลินคอล์น ใช้กำลังทหารฝ่ายเหนือ เข้าสู้กับกองกำลังทหารฝ่ายใต้ ที่ขอแยกตัวเป็นอิสระ อันสืบเนื่องมาจากการยกเลิกทาส จนเกิดสงครามกลางเมือง

-ลินคอล์น “ใช้กำลังทหาร ปิดกั้นความขัดแย้งเพื่อรักษารัฐ” โดยกล่าวว่า”ภายใต้รัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ ความพยายามแยกรัฐออกเป็นอิสระย่อมเป็นโมฆะ ” ลินคอล์น ไม่สนับสนุนแนวความคิดแยกดินแดน

-ผมอยากให้ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ลงไป 3 จังหวัดชายแดนใต้ จับมือกับ วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ ประกาศว่า” ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ การแยกเป็นรัฐอิสระย่อมผิดกฎหมาย และเป็นโมฆะ “

-ผมอยากให้ ว่าที่นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 แห่งราชอาณาจักรไทย กล่าวเช่นนี้อย่างเด็ดขาด และกล่าวหลายๆครั้ง หลายๆ วาระ เช่นเดียวกับที่ อับราฮัม ลินคอล์น อดีตประธานาธิบดีคนที่ 16 แห่งสหรัฐอเมริกา เคยทำไว้ และด้วยการทำเช่นว่านี้แหละครับจะรักษาราชอาณาจักรไทยเอาไว้ได้

-ผมคงไม่ขออะไรที่มากเกินไปสำหรับว่าที่นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย คนที่ 30 นะครับ

Thepoint #Newsthepoint #ปัตตานี #แยกประเทศ #แบ่งแยกดินแดน #กลุ่มเรียกร้องแยกตัวเอกราช #ว่าที่นายกรัฐมนตรี #นายกคนที่30 #ชายแดนใต้ #นิพิฏฐ์ #พิธา #ก้าวไกล