‘บัวขาว’โพสต์วัน’ธงชาติไทย’ชี้ในฐานะนักกีฬาธงชาติบนหน้าอกเป็นสิ่งเตือนใจเป็นตัวแทนของคนทั้งชาติ

0
880

เพจเฟซบุ๊ก Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เนื่องด้วยวันครบรอบ 105 ปีวันพระราชทานธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2565 นี้
ว่ากันด้วยเรื่อง ธงชาติไทยกับการแข่งขันกีฬา 
ความหมาย”เอกลักษณ์ของชาติ”
.
ลักษณะที่แสดงถึงความเด่นและดีงามเฉพาะที่ร่วมกันของชาติไทย เกี่ยวกับ ประชากร ดินแดน ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย
.
ความเป็นเอกราชและอธิปไตยเกียรติภูมิของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
.
ธงชาติ ก็เป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งจะเห็นธงชาติไทยได้ในสนามกีฬาทุกสถานที่แข่งขัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่คนไทยได้มีโอกาสได้ไปร่วมการแข่งขัน โดยที่ผู้คนที่ไปร่วมเชียร์จะนำธงชาติไทยไปให้กำลังใจนักกีฬาของประเทศไทยเรา และ ตัวนักกีฬาเองก็มีสัญลักษณ์ของธงชาติไทยประดับบนเครื่องแต่งกายหรือบนตัวของนักกีฬา ด้วยความภูมิใจในความเป็นชาติไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเสริมสร้างพลังทั้งกายและใจให้กับทั้งนักกีฬาและคนเชียร์ และเมื่อชนะเลิศในการแข่งขัน จะเกิดความภาคภูมิใจร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งชาติ
.
บัวขาวได้กล่าวกับนักกีฬาทีมชาติไทยอยู่เสมอว่า การที่ตัวนักกีฬาจะมีโอกาสเอาธงชาติมาประดับที่หน้าอกนั้น หรือผู้คนที่มาให้กำลังใจเราเชียร์เราเอาธงชาติไทยมาโบกสบัดใส่ตัวเราเอาธงชาติมาต้อนรับนั้น ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆกับชีวิตของใครนัก มันมีความสำคัญมาก ขอให้ระลึกว่าเขาไม่ได้มาเชียร์ตัวเรา เขามาเชียร์ชาติไทย เชียร์ประเทศไทย หมายถึงเรามีหน้าที่ภาระกิจสำคัญ เป็นตัวแทนของคนทั้งชาติ ต้องตั้งใจ ทุ่มเทกับสิ่งนั้นให้เต็มความสามรถ ทั้งตอนเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขัน นั่นคือความในใจของพี่บัวขาว
.

ThePOINT #ข่าวสังคม #บัวขาวบัญชาเมฆ #ธงชาติไทย #วันธงชาติ #นักกีฬา