‘บิ๊กตู่’ ยิ้มกว้าง ‘การบินไทย’ พลิกฟื้นกำไรสูงสุดรอบ 20 ปี มีเงินสถานะเงินสด 5.7 หมื่นล้านบาท ชาวเน็ตแซะ ‘โน๊ตอุดม-ธนาธร’ หายตัวไปไหน

0
295

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมด้วย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายพรชัย ฐีระเวช ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

ภายหลังการเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายสรุป นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมคณะทำงานแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทยฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงรัฐบาลที่ได้ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จนทำให้การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูประสบความสำเร็จ ซึ่งขณะนี้ ณ เดือนสิงหาคม สถานะกระแสเงินสดมี 5.7 หมื่นล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ขององค์กร โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทยฯ มาโดยตลอด

นายกรัฐมนตรียังมั่นใจว่า การจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นไปตามแผนสร้างความเชื่อมั่นกับทุกฝ่าย รวมทั้งยังได้สอบถามถึงแผนระยะยาวในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติการบิน และการปรับปรุง เส้นทางบิน ทั้งเส้นทางการบินระยะสั้นและระยะไกล ให้สอดคล้องกับความต้องการการเดินทางของผู้ใช้บริการที่ปัจจุบันนิยมบินแบบต่อเครื่องหรือ Transit โดยขอให้บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทั้งการบินระยะทางสั้นและการบิน ระยะทางไกลและเพื่อให้มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นสำหรับนำมาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันเส้นทางการบินได้เปิดบริการใกล้เคียงเส้นทางก่อนการฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมการให้บริการภาคพื้นไว้รองรับการให้บริการเต็มที่

ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา นอกจากการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยังดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดระยะสั้นอันมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ควบคู่กันไป ทั้งในด้านการขยายโอกาสในการหารายได้อื่นๆ ของบริษัทในขณะที่ไม่มีรายได้จากการขนส่งผู้โดยสาร อาทิ สายช่าง ฝ่ายครัวการบิน การขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ การให้บริการคลังสินค้า ด้านการลดค่าใช้จ่าย และการจำหน่ายสินทรัพย์รองที่ไม่อยู่ในแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อรักษาสภาพคล่องสำหรับการดำรงกิจการให้ผ่านพ้นวิกฤติและสามารถดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำกำไร 4 ไตรมาสต่อเนื่อง ล่าสุดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 บริษัท การบินไทยฯ มีกำไรจากการดำเนินงานสูงสุดในรอบ 20 ปี คาดว่าจะสามารถออกจากแผนฟื้นฟูฯได้ ในไตรมาส 4 ของปี 2567 ซึ่งเร็วกว่าที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดไว้

นอกจากนี้ ชาวเน็ตได้ตอบโต้กับการฟื้นฟูดังกล่าว โดยได้โยงถึง โน๊ตอุดม (อุดม แต้พานิช) และ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่เคยแสดงความเห็นคัดค้านถึงแผนการฟื้นฟูการบินไทยของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์

Thepoint #Newsthepoint

การบินไทย #ฟื้นฟูการบินไทย #ประยุทธ์ #ลุงตู่ #บิ๊กตู่

โน๊ตอุดม #ธนาธร