ปปง.เชือด!!สั่งยึดทรัพย์”ประสิทธิ์ เจียวก๊ก”กับพวกกว่า130ล้าน

0
750

จากกรณีที่ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ถูกดำเนินคดี ฐานฉ้อโกงเงิน ที่มีมูลค่าความเสียหายรวมแล้วประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท เมื่อช่วงเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา และผู้เสียหายบางส่วน ยื่นสำนักงาน​ป้องกัน​และ​ปราบปราม​การ​ฟอก​เงิน (ปปง.) ให้​ตรวจสอบ​เส้นทางการเงิน​ และติดตาม​ทรัพย์สิน​มาคืนแก่ผู้เสียหายนั้น ล่าสุด คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. มีคำส่งลงวันที่ 8 ก.ย.2564 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราวของ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก มีพฤติการณ์กระทําความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดรวม 89 รายการ รวมมูลค่ากว่า 130ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดิน 17 แปลง ราคาประเมิน 119ล้านบาท เงินในบัญชีเงินฝาก 71 บัญชี และหลักทรัพย์ 1 บัญชี รวม 72 บัญชี 10ล้านบาท
.
จากการตรวจสอบทรัพย์สินในรายละเอียดที่ ปปง.ได้ลงประกาศทรัพย์สินไว้ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน 17 แปลง ผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครอง มีทั้งรายชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ส่วนทรัพย์สินประเภทเงินฝาก 71 บัญชี มีทั้งชื่อนายประสิทธิ์เอง นิติบุคคลและบุคคธรรมดา
.

#ThePOINT #ข่าวสังคม #ปปง. #ประสิทธิ์เจียวก๊ก #โครงการคืนคุณแผ่นดิน #ฉ้อโกงเงิน