ปรากฏการณ์กองทัพขยับ’ผบ.ทสส.’กร้าว!!ไม่ยอมให้ใครล่วงเกินสถาบันเด็ดขาด รับกังวลกระทบความรู้สึกคนไทย

0
454

จากกรณีที่กองทัพทยอยออกมาแสดงจุดยืนบอยคอตต์แพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ LAZADA เนื่องจากการโฆษณาที่มีลักษณะล้อเลียนและพาดพิงสถาบันนั้น
.
ด้าน พล.ท.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ระบุว่า จากการที่แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ ได้มีการนำเสนอโฆษณาด้านการตลาด ( Content ) ในลักษณะที่หมิ่นเหม่ ก้าวล่วงสถาบัน นั้น พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) มีความกังวลต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้สร้างผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนชาวไทย ในขณะเดียวกันกองทัพก็มีจุดยืนในด้านการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะมิยอมให้กลุ่มบุคคลใดกระทำการล่วงเกินสถาบันสูงสุดของประเทศโดยเด็ดขาด
.
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยได้ชี้แจงกำลังพลให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมทหาร คือ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งจักต้องพิทักษ์ รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเชิดชูรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ดำรงความสำคัญของความเป็นชาติไทย และการจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันที่เคารพสูงสุดของประเทศชาติ
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #กองทัพ #กองทัพไทย #แบนลาซาด้า #LAZADA