ปักป้ายต้าน!!นักการเมืองโกงแผ่นดิน คิดล้มล้างสถาบันฯ เปิด’หมู่บ้านเทิทร์ดไท้องค์ราชัน’

0
392

วันนี้(10 มิถุนายน 2565) ณ อาคารศาลาบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ นายอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่งประเทศไทย นางนิตยา นาโล ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคอีสาน และประชาชน ร่วมกับ นายสมชาย เพ็งประสิทธิพงศ์ นายก. อบต.หนองบัว
นายบุญเกิด พิเลิศ สารวัตรกำนันตำบลหนองบัว อบต.หนองบัว นำนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เปิด”หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน”
.
นายอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่งประเทศไทย กล่าวถึงนักการเมืองที่โกงกินแผ่นดินและมีความคิดจาบจ้วงหวังล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์พวกคุณอย่าคิดเนรคุณแผ่นดิน เพราะบาปกรรมจะตามสนองบั้นปลายชีวิตก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่ต้องไปจบชีวิตลงต่างประเทศเหมือนกับหลายๆ คนที่คิดทรยศแผ่นดิน ต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งท่านเปรียบเสมือน “เทวดาเดินดิน” ที่ทำให้พวกเรามีอยู่มีกิน ร่มเย็น มาจนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยเพราะบารมีใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
.
พวกเราปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย หยาดทิพย์ชโลมแผ่นดิน ไม่มีก้อนดินใดในผืนดินนี้ที่น้ำพระหฤทัยของพระองค์กษัตริย์ไทยทุกพระองค์ไปไม่ถึง พวกตนจึงขอประกาศ “อยู่อย่างจงรัก ขอตายอย่างภักดี” ไปตามจุดต่างๆ ในการเปิดหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน
.
นายอานนท์ กล่าวอีกว่า ถ้าหากประเทศไทยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วจะเกิดอะไรขึ้น นักการเมืองและข้าราชการประจำจะไม่เห็นหัวประชาชน สถาบันเป็นด่านสุดท้ายที่ไม่ทรงยอมโปรดเกล้านักการเมืองเลวหรือลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าข้าราชการเลวๆ แม้จะไม่ได้ทรงใช้พระราชอำนาจพิเศษ เหล่านี้มากนัก แต่ก็เป็นด่านสำคัญที่นักการเมืองและข้าราชการเกรงกลัว การร้องทุกข์ของราษฎรคือการถวายฎีกา แต่หลายกรณีก็ได้รับพระมหากรุณาปัดเป่าทรงช่วยเหลือ ข้าราชการที่ดีและนักการเมืองน้ำดีก็มีกำลังใจในการทำงาน อย่างน้อยก็รู้ว่าฟ้ามีตา สวรรค์มีใจ และทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในพระเนตรพระกรรณ
.
นายอานนท์ ระบุว่า ถ้าหากไม่มีสถาบันซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติก็อาจนำมาสู่ปัญหานักการเมืองที่จะทะเลาะเบาะแว้งจนไม่มีใครฟังใคร ประชาชนจะถูกยุยงปลุกปั่นให้ออกมาทะเลาะกันรุนแรงเพื่อผลประโยชน์แต่ละฝ่าย โดยไม่มีใครยอมใคร ไม่มีใครฟังใคร บ้านเมืองจะวุ่นวายมากขึ้น เพราะขาดผู้ที่มีบารมีพอที่ทุกคนเต็มใจรับฟัง ดีไม่ดีอาจก่อให้เกิดสงครามกลางเมือง และที่สำคัญประชาชนจะเคว้งคว้าง ขาดศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ ความคิดในการเสียสละและทำเพื่อบ้านเมืองจะลดน้อยลง
.
“ประเทศไทยอาจจะแตกแยกแบ่งออก ไทยเหนือ ไทยใต้ ต่างชาติจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทย แผ่นดินไทยจะร้อนระอุไม่ได้แตกต่างจากหลาย ๆ ประเทศที่สิ้นชาติ หรือแบ่งออกเป็นหลาย ๆ ประเทศ แน่นอนว่าชาติมหาอำนาจย่อมหวังเข้ามาแทรกแซงและอีกหลาย ๆ ประเทศเมื่อสิ้นสถาบันแล้วประเทศมหาอำนาจก็จะเข้ามาครอบงำ ทำให้ต้องตกเป็นเบี้ยล่างของชาติมหาอำนาจซึ่งพวกเราคงไม่มีวันยอม”นายอานนท์ กล่าว
.

ThePOINT #ข่าวการเมือง #อานนท์แสนน่าน #หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน #อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง