ปิดสวิตซ์ส.ว.คืบ!!’สมชัย’โวคนดังร่วมลงชื่อตัดอำนาจสภาสูงเลือกนายกฯ ลุยล่า5หมื่นชื่อ มั่นใจทันเลือกตั้ง

0
587

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงความคืบหน้าการรวบรวมรายชื่อประชาชน 50,000 ชื่อ เพื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 272 ยกเลิกอำนาจ ส.ว.ในการร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า รายงานความคืบหน้า แก้รัฐธรรมนูญมาตราเดียว ปิดสวิตซ์ ส.ว. เลือกนายก 1. ขณะนี้ได้รายชื่อผู้เริ่มต้น เป็นคณะเชิญชวน จำนวน 40 รายชื่อ (มากกว่าที่ต้องการ 2 เท่า) แล้ว มีบุคคลที่มีชื่อเสียงในรายชื่อดังกล่าวจำนวนหนึ่ง
.

  1. ได้นำร่าง หลักการ เหตุผล ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไข และบทวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ ให้ จนท. สภาตรวจสอบความสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย ,3. ได้ทำหนังสือนัดหมาย ประธานรัฐสภาหรือผู้แทน ในการส่งมอบรายชื่อคณะผู้เชิญชวน 40 ชื่อ และหนังสือแสดงเจตนาริเริ่มการเข้าชื่อ 50,000 ชื่อ ในวันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ อาคารรัฐสภา
    .
  2. การรวบรวมชื่อ จำนวน 50,000 ชื่อ จะกระทำผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์  โดยไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน คาดว่า จะเริ่มดำเนินการในต้นเดือนมกราคม 2565 โดยตั้งเป้าหมายครบ 50,000 ชื่อ ในสิ้นเดือน มีนาคม 2565 ,5. เมื่อได้รายชื่อครบ จะนำหลักฐานยื่นต่อประธานรัฐสภาอีกครั้ง ในประมาณเดือนเมษายน 2565 โดยคาดว่า น่าจะพิจารณาวาระหนึ่งได้ในสมัยประชุมที่ 1 ของปี พ.ศ. 2565 และ6. จังหวะเวลาดังกล่าว น่าจะทันกับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป และหากแก้ไขสำเร็จ การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไป จะเป็นการลงมติโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
    .

ThePOINT #ข่าวการเมือง #สมชัยศรีสุทธิยากร #เลือกตั้ง #แก้รัฐธรรมนูญ #ส.ว. #ปิดสวิตซ์ส.ว.